Familie Steps-Hendrix Deel 2

Als u deel 1 Steps algemeen https://catsopvanvreuger.com/2022/05/23/familie-steps-algemeen/  hebt gevolgd dan komt u op onderstaande stamboom uit . En hier gaan we verder met eerst Volgt 4.1. en dan aansluitend Peter Hubert Steps- Anna Daemen

3.1

Jan Gerard  /Jean / Joannes Gerardus, ged. te Elsloo 28-4-1817, (get. Geradus Steps, Anna Maria Kengen, Josph Fredrix, Maria Ida Sillen), schoenmaker, ov. te Catsop 2-12-1853, tr. 2-10-1843 te Beek Maria Judith Voogds / Vooghs / Vaes / Voogts / Vaags / Laugs, geb. te Beek 11-6-1814 (dr. van Jan Pierre Voogds en Marie Hélène Leenders) ov. te Elsloo 9-6-1878, 66 jr. Kinderen:

 • Maria Helena, geb. te Beek 10-7-1844, (get. o.a. Joannes Steps), ov. Terhagen 27-4-1851, 6 jr. oud;
 • (Maria) Elisabeth, geb. te Beek 8-4-1846 (get. o.a. Maria Elisabeth Steps), ov. te Elsloo 21-5-1882, 36 jr. , tr. 8-12-1880 Lambertus Janssen, geb. te Beek, 8-5-1816, 64 jr. ( zn. van Peter Janssen en Sibilla Wanten), herbergier / kleermaker, wdnr. van Cornelia Vrancken;
 • Jan Peter, geb. te Terhagen 25-8-1849 (get. o.a. Petrus Steps), wonend te Catsop, ov. aldaar 16-2-1925, tr. te Elsloo 8-11-1880 (Anna) Hubertina Hendrix , geb. Terhagen 28-4-1858, ov. Catsop 1-4-1916, 57 jr., (dr. van Martinus Hendrix, landbouwer, en Cornelia Dolmans). Volgt 4.1.

4.1

Jan Peter, geb. Terhagen 25-8-1849 (get. o.a. Petrus Steps), wonend te Catsop, ov. aldaar 16-2-1925, dagloner, tr. te Elsloo 8-11-1880 (Anna) Hubertina Hendrix , geb. Elsloo 28-4-1858, ov. Catsop 1-4-1916, 57 jr., (dr. van Martinus Hendrix, landbouwer, en Cornelia Dolmans). Kinderen:

 • Jan Gerard / Joannes Gerardus, geb. 6-10-1881 (get. Joannes Gelissen en Cornelia Dolmans) , ov. 3-3-1882, 6 mnd. oud;
 • Anna Catharina, geb. 6-4-1883 (get. Martinus Hendrix, Anne Catharina Steps) , ov. 4-9-1904, 21 jr. oud, ‘tering’, ongeh.;
 • Elisabeth, geb. 14-7-1885 (get. Joannes Hendrix, Elisabeth Steps), tr. 1911, Henri Arnold Ritzen. Kind: * N.n. 31-1-1919 te Maastricht;
 • Joannes Hubertus Michiel,, geb. 5-1-1888 (get. Michael Höveler, Maria Hermans) ,tr. te Beek 8-7-1915 Maria Hubertina Colaris, geb. 29-5-1895, ov. te Beek 6-12-1926. Kinderen:* Maria Christina, ov. te Beek 3-3-1917, 3 weken oud; * Maria Elisa Christina, ov. te Beek 14-8-1921, 3 mnd. oud;
 • Marie / Maria geb. te Kevelaer 20-5-1890 (get. Theodorus Collard, Maria Hendrix),ov. te Luik 10-10-1974, tr. 1. René Hanssen; tr. 2. Jozef Dessart;
 • Maria Gertrudis Hubertina, geb. 6-12-1892,(get. Petrus Steps, Gertrudis Hendrix), tr. 8-12-1916 Wilhelmus Hubertus Stienen, mijnwerker, geb. Elsloo 6-2-1878, zn. van Margaretha Stienen, (huwelijk bij vonnis van 12-3-1942 door echtscheiding ontbonden);
 • Hubertina Sibilla, geb. 30-12-1894 (get. Servaas Thissen uit Geulle,Sibilla Nijsten), ov. Limmel ca. 1954, tr. 21-6-1918 Hubertus  Esschenbach, geb. Meerssen 27-11-1895, (zn. van Wilhelmus Echenbach en Helena Gelissen), glasarbeider;
 • Peter Hubert / Petrus Hubertus, geb. 30-4-1898 te Kevelaer (get. Petrus Gilissen, Elisabeth Hendrix, Petronilla Tissen),mijnwerker,tr. te Elsloo 7-10-1921 Anna Maria Daemen, geb. 4-9-1900 te Boorsem  (get. Martinus Daemen en Judith Steps, dr. van Jan Daemen en Elisabeth Houben) ;
 • Antoinette, geb. 6-2-1900 (get. Louis Claessens – uit St. Pieter – , Anna Marchal),tr. 9-2-1923 Willem Delbressine uit Stein, mijnwerker;
 • Maria Judith, geb. 11-2-1901 Catsop, Het Einde (get. Leonardus Claessens, Maria Rutten e.v. Petrus Gelissen), ov. te Brunssum 4-8-1971, tr. 1-4-1921 Jan Joseph Ummels uit Geulle, mijnwerker.Kind: * N.n. 23-1-1922 te Beek.

Rechts het huis van Jan Peter Steps (Peter of Pie) en Anna Hendrix. Dus alles wat niet wit is was van hen.  foto 2022. Het is niet waarschijnlijk dat de situatie ook in 1880 zo was. Immers stenen ogen vrij nieuw terwijl destijds veel veldbrand werd gebruikt. Woning kan ook van leem zijn geweest en later verbouwd.

Om u een indruk te geven hoe het er in de jaren zestig er uit zag met voor de poort Anna Daemen.

Jan Peter Steps (senior) is – evenals zijn vrouw –  in Terhagen geboren (waar Jan Peter Steps precies is geboren is niet bekend) en later is hij naar Catsop verhuisd. We gaan eerst proberen te achterhalen waar zijn vrouw Hubertina Hendrix is geboren in het Terhagen.

Terhagen bestond vrijwel geheel uit kleine huisjes met allerlei schuurtjes en stallen; soms is het moeilijk voorstelbaar dat men er heeft gewoond.

Kadasterkaart 1880 van  Terhagen. C1141 was het huis van Bartholomeus Hendrix dat werd samengevoegd naar C 523. Op de rechter hulpkaart is te zien dat (later)  er verschillende panden zijn samen gevoegd en ondergebracht zijn onder C2062. Om het huis een beetje uit elkaar te trekken maak ik gebruik van een hulp kaart van het kadaster.

u ziet C 2062 maar ook C 523 dus in het midden van die twee zat C 1141 onvoorstelbaar maar waar . Op C 2061 woonde ook een hendrix genaamd Godfried een broer van Bartholomeus Hendrix de schaapsherder.

Bovenstaand de woning is de situatie van 2022, met dien verstande dat de woning in 1880 – toen drie in aantal – mogelijk van leem was. Is nu Terhagen 11

Hier ziet u via de satelliet hoe het Terhagen op dit moment er uit ziet en als u dit vergelijkt met de oude kadasterkaart ziet men dat er al veel weg is. Maar Terhagen 11 deze woning was toen in het bezit gedeeltelijk van Hendrix.

Dit is het bevolkingsregister van de ouders van Hubertina Hendrix, echtgenote van Jan Peter Steps (senior) . Het overzicht bevat meerdere namen van personen die later naar Catsop verhuisden; zo is ook de vader Joannes Martinus Hendrix in Catsop geboren. En diens vader was Bartholomeus Hendrix, een schaapsherder die ook heeft gewoond op C1141. Een broer, Godefridus Hendrix, woonde naast hem.

Wat gelijk opvalt is de geboorteplaatsen Willich. Dat duidt op ‘brikkebekkers’. Hubertina Hendrix, de oudste, staat niet op deze lijst, wat betekent dat ze al in Catsop woonde. Hubertina is in 1880 getrouwd. Op A35 (adres) staan ook Servaas Hendrix (ut ein hendje) en zijn zus Barbara (berb oet de gats); zij zijn dus verhuisd van A9 (adres) . A9 (oude adres)  hoort bij A35 (nieuwe adres). Alhoewel er al vanaf 1850 adressen zijn is een koppeling met kadastrale nummers bijna niet te maken. Maar als er iemand gehuurd woonde dan is dit bevolkingsregister heel belangrijk. Het kadastrale nummer is in dit geval te herleiden naar het huidig nummer Terhagen 11. En hebben tussen door tot nu toe verschillende familie gewoond b.v. Wanten-Bovens (deze Wanten was ook van Catsop) en later Vaessen etc.

Servaas Hendrix (ut ein Hendje) op nr. 4 blijft ook in deze woning wonen. Hij komt eerst later met zijn gezin naar Catsop en gaat op den dries wonen. Als nazaten kunnen worden genoemd Houben –Hendrix (Op den dries),  Lemmens -Hendrix  (Het einde; Tjeu Lemmens), Geel Hendrix- Houben,  Gus Bartels -Hendrix  etc.

Op nr. 7 staat Barbara Hendrix (Berb oet de gats). Zij trouwt met Hendrik Daemen. Zij woonde ook op den dries Catsop

De onderste is Anna Maria, de echtgenote van Michiel Hoevelears. Woonden ook tussentijds in Catsop. Woonden ook in Vorst, Duitsland. Deze familie zal ik later beschrijven.

We gaan naar het einde in Catsop waar het koppel Steps- Hendrix is gaan wonen.

Kadasterkaart 1880. B1518 is de woning van Jan Peter Steps en Hubertina Hendrix. Hij koopt in 1896 ook B1519 van zijn tante. Maar vanaf 1896 is B1519 zijn eigendom; rond ongeveer 1907 verwerft hij ook B1520.

Bovenstaand het bevolkingsregister vanaf 1881. Het huisnummer op  Het einde is  Catsop 25. Dit nummer gebruikte destijds ook zijn buurman, zwager Gilissen. Ook valt te lezen dat Hubertina Hendrix van uit Terhagen nu in Catsop is ingeschreven.

Op dit bevolkingsregister vanaf 1890 staan alle kinderen. Ook valt hier te concluderen dat zij ‘brikkebekkers’ waren: Maria en Pie Steps werden gedoopt in Kevelaer. Vele brikkebekkers die katholiek waren lieten hun kinderen daar dopen. En Peter was dagloner (brikkebekker) en landbouwer. U ziet dat verschillende kinderen in Maastricht zijn ingeschreven daar werkten ze meestal als dienstmaagd.

Het einde 38 was toen Catsop C 40 foto 2022

Voortbordurend op 4.1, Jan Peter Steps, valt op dat ook bij geboorte in Duitsland doopgetuigen staan. Bij Maria Steps is de getuige mijn overgrootvader Theodoor Collard. De getuigen van het achtste kind van Peter Steps (senior) zou dus familie lid kunnen zijn genaamd Petrus Gilissen de buren in Catsop op het einde. Zo kan men zien dat er heel veel mensen uit Catsop arbeiders waren in het brikkenwerk.  Ze gingen met hele gezinnen en ook wel met verdere familieleden. En het kan zijn dat ze op een boerderij hun brikken bakte of in ieder geval in de buurt hun werkzaamheden hadden. Dit werk is seizoensgebonden: vanaf het voorjaar tot in ver de nazomer, want deze arbeid was in de winter niet mogelijk. In de winter waren ze weer in het dorp, bouwden huizen en schuren en werd er plannen gemaakt voor verbouwingen aan hun huis, ze kochten land en ze hadden eindelijk geld om hun onderkomen uit te breiden. Meestal hadden ze ook nog wat land dat ze bewerkten voordat ze weg gingen en lieten dat bijhouden door familie.

In 1853 was er al een station in Meerssen. Aangezien dit het dichtst bij Catsop en Elsloo lag, is het goed denkbaar dat men vanaf daar naar Duisland reisde en later vanaf Elsloo. Zo ook de familie Hendrix en zwager Michiel Hoevelaers die er zelfs is geboren in Duitsland. Zijn vader was een Duitser en kwam uit de streek waar de rinkovens waren gevestigd. De (Nederlandse) ploegbaas bepaalde de prijs per duizend stuks stenen. Ook de kinderen waren in het productieproces betrokken, met als gevolg dat zij niet naar school gingen en vaak niet konden schrijven en lezen.

Rond 1900 en later  werd het financieel steeds oninteressanter omdat de Duitsers zelf hun ploegbazen gingen inzetten en de vergoeding daalde. Ook kwamen er machines die het werk overnamen.  De mensen in deze regio gingen zich meer hier richten op het mijnwerk, dat begon in 1902 (Wilhelmina Kerkrade) en op de landbouw.

Twee foto’s van brikkebekkers, afkomstig van de familie Hoevelers.  Opvallend is bij vergelijking van de foto’s er meerdere personen op staan die gelijkenis vertonen. Helaas heb ik van de onderste geen namen. Of hier Steps op staat weet ik niet. De vrouw van Michiel Hoevelers, Anna Maria Hendrix; zij overleed in 1905 aan een longontsteking. Zij staat op de bovenste foto. En zij is een zus van Hubertina Hendrix de echtgenote van Peter Steps (senior) dus zij waren zwagers en hadden dat zullen we straks zien nog meer belangen samen.

We gaan naar Catsop om te zien waar hun woonde en wat hun bezittingen waren.

Deze twee leggers zijn van het kadaster en laat de percelen zien wat ze in hun bezit hadden. U ziet 2389 rechtsboven het legger nummer en de onderste heeft dat nummer ook dus een vervolg.

Ik ga deze percelen splitsen en uitleggen waar dit is en ga ik alleen de schuren en huizen uit leggen.

U ziet B 1519, B1520,B1518 Dat word straks samen gevoegd en het kadaster maakt daar een melding van en maakt er een nieuw nummer van B1915 dat is het huis op het einde C40 nu nummer 38.

Dan B1736 word straks B1949 omdat er een schuur word bij gebouwd dit is ook een huis tegen over het huis op het einde ik leg dat straks uit.

B 1616 is een schuur apart en zal ik ook vermelden. Dit bouwland had hij gekocht van Leonard Driessen. Steps bouwt zelf de schuur. Ze noemen dat in de berg en de berg was Kitsenberg.

En C2064 en C2065 zijn woningen in het Terhagen waar ze een van gedeeltelijk in het bezit hadden. Hij koopt dat huis van een halfbroer van Michiel Hoevelaers en zijn stiefvader genaamd Johannes Hendriks en zijn vader had dezelfde naam . Ik denk dat dit niet lang in het bezit is geweest van Steps 1915 had het Hoevelers weer terug gekocht later komt er een dochter van hem hier wonen namelijk Tru Hoevelers met Grootjans.

Hulpkaart van het kadaster 1907 en u ziet gelijk twee percelen wat van Steps-Hendrix zijn B1736 word later B1749 en B1915 de woning waar hun woonde. Dat gearceerde rood is in aanbouw B475 Peerbooms B1916 is Gillissen.

situatie 2022 en dit kan u vergelijk met de hulp kaarten dan is de conclusie dat B1749 rechts weg is en dat heeft Huub Peerbooms afgebroken en een nieuw huis in de plaats gebouwd niet op de zelfde plaats.

Dit was B1749 en was na Steps in het bezit van Berb Peerbooms zus van Huub Peerbooms . Steps kocht dit van Johannes Geelkens. Hier heeft lang nog iemand gehuurd gewoond Drik Engelen- Marie Notten deze hadden eerst in Elsloo gewoond later zal de heer Engelen nog naar de daalstraat verhuizen en bij familie gaan wonen.

Dit Perceel genaamd schuur is B616 Steps bouwt deze om zich als landbouwer te ontplooien bij zijn huis had hij immers de plaats niet deze hulpkaart is van 1904. Ze noemen dat op de legger in de berg maar is het gebied Kitsenberg .

Kitsenberg kadasterkaart van 1880 en ik heb er ook een van 1820 u ziet B1616 liggen en dat noemen ze dan in de berg waarom komen we dadelijk achter. Maar die weg er na toe en wat er nou nog is de weg naar Beek-Geulle wandelpad is er altijd geweest en noemde ze de geversdalweg

Kadasterkaart 1920 om u te laten zien waar dit ongeveer is kan men van af zijn woning rechts volgen u gaat dan richting Geulle en komt dan op een splitsing en dan naar links daar lag B1616 schuur van Steps of deze toen al van steen was dat weet ik niet maar ik weet wel dat er achter een grote leemkuil lag die meestal met water gevuld was. En uit de overleving is me verteld dat de contouren van ramen en deuren er al in zaten maar ze zaten er niet in rond 1911 is Kitsenberg gerooid en lieten ze de bomen naar onder rollen en werd de weg verbreed.

Rechts van dit huis loopt nu het wandelpad en noemde ze de geversdalweg als u hier langs doorloopt loopt u tegen het geversdal aan en ligt hier ook rechts van deze weg en hij liep vroeger door tot Geverik voordat de autobaan er was . En hij kwam uit bij de holleweg. Er zijn zeker nog andere namen voor deze weg zoals kitsenbergweg.

Dit is zoals het nu uitziet 2022 en achter deze woning toen schuur lag Kitsenberg daarna komt de Horst en er is nog een boom van over dat is waar zoveel mistletoe in zit. Maar daar boven op was helemaal bos en burgemeester Van Mulken heeft in die tijd de opdracht gegeven om te rooien wat niet mocht daarom moesten de boeren er ook fruitbomen op zetten om een en ander te verdoezelen. Maar na Steps koopt Fransen – Bervoets deze schuur en maakt er een woning van in 1926. Maar daarom noemde ze dit in de berg waarom is nu duidelijk.

Dit is in het Terhagen 2022 en het eerste huis wat wit is was toen B2065 en het eerste B2064 dus hier had Steps eigendommen van een gedeeltelijk.

In 1916 sterft zijn vrouw Hubertina Hendrix in Catsop. Mogelijk dat op dat moment nog vier kinderen bij Jan Pieter Steps woonden of ergens anders werkzaam waren. Met betrekking tot de verdeling: zie onderstaande advertentie

 Deze advertentie wordt geplaatst nadat Hubertina Hendrix is overleden op 1 april 1916. Uit de kadastrale gegevens blijkt dat de meest verkopingen / overdrachten in 1924 en 1926 waren.

Wat uit de verkoping ook blijkt is dat hij een vaarkoe had (koetuig met kettingen). Hij bewerkte het land met een koe, destijds niet ongebruikelijk. Zie onderstaande voorbeelden.

U ziet de koeketting en koetuig voor op het hoofd en de eg er achter deze koeien werden gemolken en gebruikt als paard dus deze hadden een dubbele functie.

De heren Sassen uit Geulle met een dubbelspan met de koekar dus zo een kar had Steps ook te koop aan geboden.

We gaan verder in de tijd en de tweede advertentie heeft ook betrekking op een verkoop in Catsop.

Deze verkoop werd gehouden waar nu Café Vranken is (Bie Willemke). Dat was toen een koffiehuis maar van een andere Vranken. Vanaf III is deze advertentie gesplitst. De verkoop onder 8. heeft betrekking op een woning aan Op den dries,  het huis waar Gerardus Steps en Joke Sillen hebben gewoond. Dus hier staan verschillende verkopingen op deze advertentie niet alleen van Steps.

Wat word er verkocht het huis wat Berb Peerbooms koopt B1949 en tuin en boomgaard dus dat is tegenover waar hij woonde.

De schuur B1616 maar deze word pas definitief verkocht in 1926 aan Franssen. Voor de rest wat land en Michiel Steps een zoon van hem uit Beek verkoopt ook een gedeelte.

Vanaf nu gaan we de kinderen van Steps-Hendrix behandelen tenminste wat ik er van af weet.

De eerste twee kinderen zijn op jonge leeftijd overleden.

Het derde kind

Elisabeth Steps

 • Elisabeth, geb. 14-7-1885 (get. Joannes Hendrix, Elisabeth Steps), tr. 1911, Henri Arnold Ritzen. Kind: * N.n. 31-1-1919 te Maastricht;

Het vierde kind

 • Joannes Hubertus Michiel, geb. 5-1-1888 (get. Michael Höveler, Maria Hermans) ,tr. te Beek 8-7-1915 Maria Hubertina Colaris, geb. 29-5-1895, ov. te Beek 6-12-1926. Kinderen:* Maria Christina, ov. te Beek 3-3-1917, 3 weken oud; * Maria Elisa Christina, ov. te Beek 14-8-1921, 3 mnd. oud;

Vijfde kind

 • Marie / Maria, geb. te Kevelaer 20-5-1890 (get. Theodorus Collard, Maria Hendrix),ov. te Luik 10-10-1974, tr. 1. René Hanssen; tr. 2. Jozef Dessart;

Rechts Judith Steps en links haar tante Maria Steps op bezoek in Catsop.

Bidprentje van Marie Steps, overleden te Luik.

Zesde kind

 • Maria Gertrudis Hubertina, geb. 6-12-1892,(get. Petrus Steps, Gertrudis Hendrix), tr. 8-12-1916 Wilhelmus Hubertus Stienen, mijnwerker, geb. Elsloo 6-2-1878, zn. van Margaretha Stienen, (huwelijk bij vonnis van 12-3-1942 door echtscheiding ontbonden);

Van links naar rechts: Judith Steps, haar tante Tru Steps, Stien Dirix en Marieke Frederix die ook met een Steps getrouwd was, namelijk Martin Steps; op de voorgrond Piet Decker junior, een zoon van An Steps. Deze foto is genomen toen Pierre Steps trouwde. Dat feest werd meestal thuis gevierd en familie en bekenden kwamen helpen om vlaaien te bakken en te bedienen en alles voor te bereiden.

Maar Tru Steps tweede van links foto woonde ook in Catsop even de straat af ze is 1933 gescheiden en naar Maastricht verhuisd we gaan kijken waar ze de woning had.

Het huis van Tru Steps en Willem Stienen lag eigenlijk rechts achter deze poort. Te zien is nog het kleine afdakje, dat was vóór hen de woning. Ook lag er nog een schuur aan vast. Martin Daemen, een broer van de vrouw van Pie Steps neemt deze woning over van Tru Steps en gaat hier wonen. Hij komt hier wonen wat we straks zien toen hij vanaf Lindenheuvel met zijn kinderen hier naar toe komt.

Dit is de huidige situatie op het einde 2022.

Het zevende kind .

 • Hubertina Sibilla, geb. 30-12-1894 (get. Servaas Thissen uit Geulle,Sibilla Nijsten), ov. Limmel ca. 1954, tr. 21-6-1918 Hubertus  Esschenbach, geb. Meerssen 27-11-1895, (zn. van Wilhelmus Echenbach en Helena Gelissen), glasarbeider;

Achtste Kind 

 • Peter Hubert / Petrus Hubertus, geb. 30-4-1898 te Kevelaer (get. Petrus Gilissen, Elisabeth Hendrix, Petronilla Tissen),mijnwerker,tr. te Elsloo 7-10-1921 Anna Maria Daemen, geb. 4-9-1900 te Boorsem  (get. Martinus Daemen en Judith Steps, dr. van Jan Daemen en Elisabeth Houben) ;

Peter Hubertus Steps dit is Pie Steps wat in Catsop op het einde komt wonen en kom ik nog op terug omdat ik veel data over hem heb ga ik hier op verder onderaan maar alvast een foto voor dat hij getrouwd was.

Bovenstaand een foto van Peter Hubert / Petrus Hubertus / Pie Steps als jongeling, die in Catsop op Het einde komt wonen.

Het betreft een oude leger-foto. Op de kraag ziet men – waarschijnlijk – twee zwaarden die elkaar kruisen (cavalerie).  De indeling bij de cavalerie kwam meer bij catsoppenaren voor. Reden was dat ze met paarden konden om gaan; die werden veel gebruikt bij de cavalerie.

Negende kind

 • Antoinette, geb. 6-2-1900 (get. Louis Claessens – uit St. Pieter – , Anna Marchal),tr. 9-2-1923 Willem Delbressine uit Stein, mijnwerker;

Bovenstaand: 1. An Delbressine  2. Lies Delbressine   3. Wim Delbressine  4. Antoinette (Net) Steps  5. Gerda Delbresinne  6. Bea Delbressine  7. Berb Titulaer  8. Willem Titulair  9. Mia Delbressine  10. Chris Delbressine  11. Berghs  12. Berghs  13. Pierre Titulair  14. Tien Delbressine   15. Pepels  16. Pepels

Foto afkomstig van Wim Titulair de namen komen van ut vreugere van Stein site .

Tiende kind

 • Maria Judith, geb. 11-2-1901 (get. Leonardus Claessens, Maria Rutten e.v. Petrus Gelissen), ov. te Brunssum 4-8-1971, tr. 1-4-1921 Jan Joseph Ummels uit Geulle, mijnwerker.Kind: * N.n. 23-1-1922 te Beek.

Wij komen haar nog tegen op andere foto’s straks

Onderstaand het bidprentje van Maria Judith Steps. Zij was getrouwd met de uit Geulle afkomstige Josephus  Joannes Ummels. Een van hun kinderen is in Elsloo geboren. Blijkens het prentje is ze overleden in Brunssum.

Zo ver dus de kinderen van Pieter Steps en Hubertina Hendrix we komen ze op diverse foto’s dadelijk nog tegen.

Nu gaan we verder met een koppel die de woning overneemt op het einde  Pie Steps en Anna Daemen  maar dat gebeurt niet direct Pie en Anna  gaan eerst in Geleen wonen waar dat kan ik u ook zeggen.

Onderstaand een advertentie waaruit blijkt dat 19-09-1935 Pie Steps verhuist van Rozenlaan 22 (Lindenheuvel) naar Catsop. Zij zwager Daemen verhuis van Rozenlaan 24 naar Eindstraat 15, Catsop.

Krantenartikel 19-09-1935 en hier word beschreven dat Pie Steps als zijn zwager Martin Daemen van Lindenheuvel terug naar Catsop komen vanuit de rozenlaan.

Dit is nu de Rozenlaan 22 en 24. Maar of dat ook in 1935 zo was, is zeer de vraag. Dit betekent wel dat hun eerste kinderen ook hier zijn geboren: Pierre Steps, Lies Steps, Martin Steps, Annie Steps, Huub Steps, Harrie Steps Judith Steps. Paula Steps deze weet ik niet zeker en René Steps in Catsop.  

Waarschijnlijk kenden Pie Steps en An Daemen elkaar al in Catsop. Pie had volgens het kadaster de woning in Catsop al in 1926 op zijn naam staan dus het kan zijn dat hij het in de tussentijd verhuurd had. Hij verbouwt het nog eens in 1950.

Even terzijde. De overgrootvader van An Daemen, Thomas Daamen trouwde met Maria Elisabeth Penders en deze laatste is geboren Op den dries. Een kleinkind van hun zoon Jan Hubert Daemen, geboren in Boorsheim trouwt met Elisa Catharina Petronilla Houben (Lies) ook van Boorsheim. En dat zijn de ouders van Anna Daemen. Ook zij wordt geboren in Boorsheim. Haar broer Martin Daemen is nog in Vroenhoven geboren. Vervolgens verhuizen ze naar Catsop, waar nog enkele andere kinderen worden geboren.

Lies Houben staat in de deuropening; of het Anna is die de trap af komt is nog de vraag. Voor het overige zijn hier geen namen van bekend.

Dit huis heeft nog lang bestaan en op de foto kan men zien dat de woning van Steegmans er nog voor lag; dat is later afgebroken maar die achterste woning bleef intact zo vertelde de familie. Maar mogelijk heeft de familie Daemen tussendoor ook nog elders gewoond (wordt vervolgd).

Dit is de familie Daemen, ook bedoeld om nog zoveel als mogelijk de namen te kunnen achterhalen. 1 ? 2 Martin Daemen;  3 is Anna Daemen die zich verstopt had achter haar moeder; 4 Reinier Daemen ? 5 ? 6 Pie Steps die aan het kijken is wat zijn echtgenoot is aan het doen; 7 Lies Houben; 8 Jan (Sjeng) Daemen; 9?

De vier geslachten. In de stoel Lies Houben met baby Annie, rechtsboven haar dochter Anna Daemen. Links boven de dochter van Anna Daemen, Annie Steps.

Originele doopakte van Pie Steps en Anna Daemen, afgegeven ten behoeve van het huwelijk met Anna Daemen.

Zoals aangegeven kwam Pie Steps in 1935 met Anna van Geleen naar Catsop en stort zich gelijk in het vereningingsleven: zie onderstaand bericht. Pie nam – niet zonder eigen belang –  het initiatief voor de Bond voor de grote gezinnen.

Met schrijft 1937. Wat opvalt is dat bij het vijfde kind een bonus wordt toegekend van Fl. 2,50.

Onderstaand een bericht uit 1938.

Ook bij het bouwen van woningen moest er rekening  gehouden worden met de grote gezinnen door verlaging van de rente en een boottocht voor de kinderen.

1949: hier word gemeld dat Pie Steps als houwer zijn zilveren dienstjubileum kreeg.

Een foto van het gezin van Pie Steps en Anna Daemen.

Vanaf linksboven: Lies Steps, Martin Steps, Annie Steps, Huub Steps. Onder van links naar rechts: Harrie Steps, Pie Steps (vader); Paula Steps, Anna Daemen-Steps (moeder) en Judith Steps. Niet alle gezinsleden staan er op. Waarschijnlijk is deze foto genomen in oorlogstijd. Pierre Steps (de oudste) was onder gebracht bij de Duitsers tijdens de oorlog bij de  Arbeitseinsatz was tijdens de Tweede Wereldoorlog de wettelijk verplichte inschakeling in de nazi-Duitse oorlogseconomie van jonge mannen uit bezette gebieden om de arbeidskracht van Duitse mannen te vervangen, die als soldaten dienst deden. Op weigering stonden straffen of er volgden represaillemaatregelen. Door (Theodoor) Reubsaet van op den dries kwam naar Pie toe om hem te waarschuwen dat zijn zoon Pierre aan de mijn stond vermoedelijk had hij verlof gekregen maar dat wist natuurlijk niemand. Maar Pierre Steps ging niet meer terug samen met Gus Claessen doken ze onder in eerste instantie bij de wiesvrouw (voedvrouw) in Stein . Toen de jongste geboren werd had de wiesvrouw (de voedvrouw) Pierre in de koffer gedaan van haar auto om zijn jongste broertje Rene  te laten zien . Daarvoor zijn ze ondergedoken in het bunderbos regelmatig kwamen de Duitsers controleren maar familie Steps had een tip gever die hun van te voren inlichtte als ze kwamen .Later kreeg ik nog een verhaal van de overleving dat ze ook ondergedoken waren in de oude zandgroeve in de Horsterweg Catsop. 

Ook had Pie Steps en Anna nog een bakoven en varkensstal op een andere plaats .

Op dit punt waar nu het waterbassin ligt lag vroeger het bakhuis en varkenstal van Steps-Daemen.

Nu volgen nog een aantal fotos van de familie Steps-Daemen soms zonder namen als iemand iets meer weet zal ik deze er bij zetten.

Deze foto zou genomen zijn in Lourdes. Niet alle personen zijn bekend. Boven, tweede van links is An Daemen met daarnaast haar broer Martin Daemen ? en rechts Pie Steps.

Pie Steps was uiteraard lid van de mijnwerkersbond en als er processies waren liepen ze met de vlag en aanhang mee in de processie.

V.l.n.r. Pie Steps, kapelaan Houben, dhr Brorens, pastoor Biermans, Pjèr Jeurissen, Sjeng Dobbelstein en Harie Kremers. Naast het vaandel van de fanfare Thei Daalmans. Naast het vaandel van de mijnwerkersbond Giljam Janssen (Bron Hein Kremers). Verder nog een vlag van de werkliedenbond.

Onderstaand nog een aantal naderhand ingekleurde foto’s.   

Huwelijksfoto van Huub Steps en Bertha Collard.

1. Martin Steps 2. Jan Collard  3. Huub Steps 4. Jan Collard 5. Pie Steps 6. Anna Daemen 7. Maria Elisabeth Gerarts (Uikhoven ) 8. Jan Collard.

Van links naar rechts 1. Huub Steps  2. Martin Steps   3. Marieke Fredrix   4. Tjeu Fredrix

Trouwfoto van Judith Steps en Sjir Martens

1. Martin Steps 2. Annie Steps  3. Stien Dirix  4. Paula Steps  5. Huub Steps  6. Judith Steps- Ummels  7. Marie Steps (Luik)  8. Lies Steps  9. Pierre Steps   10. Martha Steps-Theunissen  30. Bertha Collard  11. Rene Steps  12. Sjir Martens  13. Judith Steps  14. Harrie Steps  15. Pie Steps  16. Anna Daemen

Trouwfoto Pierre Steps.

1Marieke Frederix  2. Martin Steps  3. Angelien Daemen (zus van An Daemen)  4. ?  5. ?  6. Stien Dirix  7. Mathieu Lemmens  8. Louis Vroemen? 9. Martin Daemen (broer van An Daemen)  10. Judith Steps  11. Net Vranken (vrouw van Martin Daemen)  12. ?  13. Net Steps- Delbersine (zus van Pie)  14. ?  15. ?  17. Huub Steps  18. Sjang Franssen (Man van Angelien Daemen)  19. Pierre Steps(bruidegom)  20 ?  21. Martha Theunissen (bruid uit Bunde)  22. ? 23. Rene Daemen (broer Anna)  24. Gerda Coumans-Daemen  25. ?  26. Paula Steps  27. ?  28. Tru Steps (zus van Pie)  29. Pie Decker 30. Harrie Steps  31. Lies Steps  32. Jan Steps  33. Marie Steps (zus van Pie Steps)   34. ?  35. An Daemen  36. Pie Steps  37. Annie Steps  38. Jan Daemen  39. Bea Delbersine  40. Janny Lemmens  41. ?  42. Piet Decker  43. Annie Decker

1 Sjeng Meurkens ?  2. Pierre Steps  3. Martha Theunissen 4. ? 5. ? 6. Huub Martens 7. ? 8. Funs Martens 9. ? 10. ?11. ?12. ? 13. ? 14. ?15. ? 16. ? 17. Bertha Collard 18. ? 19. Harrie Steps 20. Huub Steps 21. Judith Steps (getrouwd met Ummels, zus van Pie) 22. Lies Steps 23. Stien Dirix 24. ? 25. Marieke Fredrix 26. Martin Steps 27. Pie Decker 28. Annie Steps 29. Rene Steps 30. Rienier Daemen (broer van An Daemen). De vrouw tussen 21 en 25 is  Marie Steps, zus van Pie Steps.

Paula (links) en Judith Steps.

Judith Steps en Wies ?

Judith Steps (links) en Stien Dirix

Boven van links naar rechts 1.Sjeng Cremers (Don Camilo) 2. Greet Dassen 3. Albert Cremers; onder Judith Steps en op de voorgrond Stien Dirix.

Judith Steps, Louis Vroemen en Stien Dirix

Deze foto staat ook in het boek van Catsop. 1. Martin 2. Huub 3. Lies  4. Pierre 5. Harrie  6. Paula 7. Judith  8. Pie  9. Rene  10. An Daemen  11. Annie.

Nog een recentere foto. Met waarschijnlijk: vlnr. Judith, Paula ,Lies, Harrie (tweede rij:) René, Martin. Vooraan Annie, Pierre, en Huub.

Dit was mijn verhaal over de familie Steps maar er kan altijd aan gevuld worden .

Mijn dank wil ik uitspreken aan de familie Steps voor de foto’s en verhalen verder Wiel Mesters voor de tekstverwerking en de stamboom.

Familie Steps (algemeen)

Voorwoord

Algemeen.

Mijn bedoeling is de geschiedenis van Catsop weer te geven, met name door een relatie te leggen tussen het ontstaan – maar ook weer verdwijnen – van woningen in de diverse straten en de daarmee verbonden gezinnen en families. Gegevens zijn ontleend aan de diverse openbare aktes, eerst van kerkelijke registers, later via bevolkingsregisters (geboorte, huwelijk, overlijden), het kadaster, bidprentjes, krantenberichten enz. Mijn dank gaat ook uit naar de grote hoeveelheid gegevens, foto’s enz. die ik van diverse besproken families heb ontvangen. Aldus hebben namen ook gezichten gekregen.

De Franse tijd

 Elsloo telde in die tijd (1796)  597 volwassenen en 272 kinderen, en daar viel ook Catsop onder.

Voor de beschrijving van Catsop en zijn inwoners is als startpunt het jaar 1796 gekozen, de eerste Franse telling van woningen en hun bewoners onder Frans bewind. Bij de uitvoering van de telling werd een bepaalde volgorde in acht genomen: telling begon op de hoek nu Kempken, dan Daalstraat, naar Het Einde en dan naar Op den Dries.

De Fransen wilden weten hoe oud iedereen was; dat om de aanvullingen in het leger te kunnen plannen. Daarom zetten ze ook de burgerlijke stand op. Ze liepen de straten na en schreven voor ieder huis op wie er woonde, het beroep en de leeftijd. Men ging ook belasting heffen op het bezit aan grond en daarvoor werd een kadaster opgezet.

In de periode 1795-1814 was het grondgebied van de tegenwoordige Nederlandse en Belgische provincies ingelijfd bij Frankrijk. Bij de wet van 5 september 1789 werd de dienstplicht voor alle bewoners van het gebied ingevoerd. Dus ook voor Catsop; alle mannen tussen 20 en 25 jaar en ten minste 1.60 m. groot (later met 5 cm. verlaagd) werden opgeroepen. En er vond een loting plaats in Meerssen en omdat dit vaker terug komt in verschillende families volgt onderstaande toelichting.

Toelichting op ‘loteling’.

Had men een bepaalde leeftijd werd men opgeroepen voor Franse dienst en dat werd bepaald door middel van loting in het kantoor Meerssen. De conscrit (loteling) moest zich eerst op het gemeentehuis laten inschrijven in het zogenaamde Journal du Maire pour servir à l’inscription des conscrits. Daarbij kon hij aangeven wat zijn lichaamsgebreken zijn en of hij in aanmerking kwam voor een vrijstelling. Wie te klein was of een te zwak gestel, is niet geschikt. Daarnaast konden sommigen een beroep doen op een bijzondere regeling, omdat zij een oudere broer hadden die al in het leger diende, of de oudste zoon was van een weduwe en bijdroeg aan haar levensonderhoud. 

Uit het journaal werd een alfabetisch register, de liste alphabétique des conscrits, samengesteld. Daarna vond de keuring en loting plaats. Door middel van een houten trommel met een draaizwengel werden lotnummers getrokken. Waren er bijvoorbeeld honderd man nodig, dan vielen de degenen met lotingsnummers 1 t/m 100 in de prijzen en moesten zij opkomen; degenen met hogere nummers waren vrijgesteld van dienst.

Een liste de tirage werd opgesteld en na verloop van tijd kreegt de aangewezen dienstplichtige een mededeling zich op een bepaalde plaats en tijd te melden bij het Franse leger.

Bovenstaand voorbeeld dit betreft Jean (Jan) Collard, een van mijn voorouders uit Geulle. De eerste Kolom staat zijn nummer 8063 dan volgt zijn naam en de naam van de ouders en zijn kenmerken, lengte etc. De tweede kolom geeft aan wanneer hij zich bij het Corps moet melden en er staat of iemand een remplaçant (vervanger) heeft gehad; dat is hier het geval. In de derde kolom valt te lezen  welk Bataljon en compagnie. In de vierde kolom de  functie, in dit geval geweerschutter. De laatste kolom geeft aan wanneer hij de dienst heeft verlaten en of hij gesneuveld is.

De Bokkenrijders.

De Franse tijd volgde op een andere huiveringwekkende periode zo midden 18e eeuw: de tijd van de Bokkenrijders.

In het boek ‘Ze hingen in drie reysen’ staan verschillende verhalen die betrekking hebben op de bokkenrijders van Catsop.

Overvallen, inbraken, mishandelingen, arrestaties, folteringen, veroordelingen en openbare executies vormden de hoofdkenmerken van een periode uit de streekgeschiedenis, waaraan velen vol afschuw of schrik terugdenken. De streek werd geteisterd door “eene groote en berugte bende nagtdieven en knevelaers, gauwdieven en goddelozen”, in de volksmond ‘bokkenrijders’ genoemd; die naam kregen ze pas naderhand.

Ze noemde zich zelf onderling kameraden of broeders. De rechters maakten ze uit voor alles wat slecht was.

We weten niet alles over deze periode. Wat we wel weten is dat er veel honger heerste en veel ziektes onder dieren en mensen (virussen) voorkwamen. Mensen gingen ook stelen – vaak met hele families –  om hun kinderen te voeden. Ze verzetten zich tegen de kerk en het openbaar gezag maar deze onderdrukten met harde hand. En dit was in veel plaatsen in Europa. Maar ze waren niet altijd en overal arm. Soms hadden hun activiteiten ook een politieke lading of was er sprake van patriottisme; men trachtte een revolutie op gang te brengen, wat de Fransen later wel lukte.

Voor het verkrijgen van bekentenissen werd veel geweld gebruikt. Soms kwamen de autoriteiten er achteraf achter dat iemand helemaal niet schuldig was maar bekende van ellende. Maar er zullen zeker bokkenrijders in Catsop zijn geweest die al dan niet gegroepeerd hebben deel genomen aan berovingen. De schepen (wethouders) hadden ook belang bij veroordelingen, omdat zij werden betaald uit de geconfisqueerde bezittingen van de veroordeelde.

Waar bekend neem ik het onderwerp ‘bokkenrijders’ mee bij mijn verhalen van families.  

Sommige mensen verzwegen lange tijd angstvallig hun afstamming van een van de ‘beruchte’ bokkenrijders. Er waren veel mensen die zich schaamden dezelfde familienaam te dragen als een lid van de vermaarde bende. De taboes rond deze groep mensen uit de 18e eeuw ebde eerst generaties later weg.

In Catsop zijn veel nazaten van de bokkenrijders. Bijna iedereen heeft er wel een in zijn stamboom zitten.

En als men denkt dat toen de Fransen kwamen alles beter werd, was dat een misrekening. Zij namen de kerk wel alle onroerend goed af en verkochten of verpachtten dat aan de boeren die dat konden betalen, dus de grote boeren. Maar ook keerden sommigen gevluchte bokkenrijders terug naar Catsop.

Het Geloof

Elsloo was door zijn vrijeheerlijkheid katholiek maar sommige dorpen om ons heen niet. Als men met iemand uit Beek wilde trouwen, moest dat twee keer gebeuren: voor de kerk in Elsloo en Hervormd in Beek, ook nodig om de bezittingen in Beek te kunnen behouden.

Oude beroepen.

Uit de diverse aktes blijkt dat de meeste mannen ‘landbouwer’ waren, en dat was men al als men een geit had; ook vaak voorkomend: wever, wolspinner, dagloner, los werkman, schoenmaker, schrijnewerker, radenmaker, kleermaker, herbergier, smid. Bij vrouwen werd in historische aktes ook wel het beroep van dienstmeid, naaister vermeld. 

Een aparte vermelding verdient de aanduiding van ‘brikkebekker (dagloner).

Zo rond 1840 trokken de mensen naar Duitsland om stenen te bakken, in de mijn te werken en voor andere werkzaamheden omdat de economische toestand daar beter was.

Ze gingen vaak met hele gezinnen, dus werden er ook kinderen geboren. Komt men in een stamboom een Duitse plaats tegen, dan waren de ouders meestal brikkebekkers. Ook in Catsop trokken er velen richting Duitsland.

Het was een seizoensgebonden werk, dus in het voorjaar vertrokken ze en in het najaar kwamen ze terug. Men verdiende niet slecht en liet hier dan huizen bouwen of verbouwen en kochten land. Zo ontkwam men aan de armoede. Maar armoede is ook vaak hoe de buitenwereld er tegen aan keek; zelf voelden ze dat vaak niet zo.

Wat een leven …

De familiestambomen tonen vaak een grote schare aan kinderen. Niet in de laatste plaats onder invloed van de kerk. Maar de kindersterfte was schrikbarend. Naar huidige maatstaven was alles ‘slecht’: huisvesting, gezondheidszorg, voedsel, onderwijs, (kinder)arbeid enz.  Het is lang geleden en nu zijn het ‘slechts’ namen, maar het verdriet om het kind dat bij aangifte – als dat al gebeurde – met ‘geboren zonder leven’  werd aangeduid of na enkele dagen, weken, maanden, jaren na geboorte kwam te overlijden, zal niet anders zijn geweest dan in de huidige tijd. Maar ook tieners en twintigers: er was weinig zekerheid dat ze de vijftig haalden. Het leven was hard en meedogenloos.

Ook kinderen die illegitiem geboren werden (zonder een met naam genoemde vader) kwamen in vele stambomen voor. Anticonceptie was er niet of was verboden; ouders die de partner niet accepteerden etc. Vaak werd er bij een later huwelijk toch ‘gewettigd’.

Kadaster.

Een kadasterkaart uit 1686 van het archief Elsloo (Catsop). En als men denkt dat er zo maar wat huisjes op zijn getekend, die vergist zich. In die tijd had men al landmeters en deze kaart is op schaal getekend. Rechts is Catsop men ziet de daalstraat, Het einde, Den Dries. Het kapelletjes staat er ook op getekend zal er wel anders hebben uit gezien in die tijd. Links is het Terhagen.

Deze kaart is gemaakt door Bollen, Jan (de oude) (geb. Limmel, ovl. Geleen 1711); als landmeter beëdigd op 14-2-1668; gezworen landmeter van graafschap Geleen en de heerlijkheden Limbricht en Schinnen. Hij en/of zijn zoon maten de heerlijkheid Jabeek, huis Doenrade, heerlijkheden Obbicht en Papenhoven, Terblijt, Sittard, en diverse landerijen te Schinnen, Geleen, Spaubeek, Elsloo, Sittard, Schinveld en Opspringen.

Ook de landmeters van toen waren beëdigd en geschoold. Ze berekenden de percelen en er waren altijd twee afgevaardigden (rentmeester schepen etc.) bij om te controleren.  

De kaart laat zien dat al in de 17 eeuw huizen op de kaart staan. De precieze betekenis ervan moet nog na worden gegaan, maar toch zijn sommige percelen met huizen niet veranderd. De huizen uiteraard wel: er is aangebouwd – meestal door familie –  later hoger gebouwd, er werden stenen om heen gemetseld er zijn er gesloopt of verdwenen door brand etc. Er zijn ook huizen die werden verplaatst. Dit lijkt misschien vreemd, maar in die tijd en ook later werden huizen afgebroken en met het houten geraamte ergens anders weer opgebouwd.

Het waren in die tijd lemen huizen of voor de rijkeren van hout; daken waren meestal van stro maar er waren er al met leisteen.  

Het kadaster werd ingevoerd in de Franse tijd. De eerste grote verandering met invoering van met elkaar corresponderende perceelnummers en leggers dateert van ongeveer 1842. Er ontstaan gemeenten op basis van de indeling van de Fransen die daarvoor het grondgebied van de oude heerlijkheden hadden gebruikt. Gedurende de tijd dat België bij Nederland hoorde lagen de kadastrale activiteiten stil. De kaarten zijn wel getekend, maar de leggers niet ingevuld. Na de definitieve toewijzing van Limburg bij Nederland begint men in 1842 in Elsloo (Catsop) met de namen in te vullen in de leggers. Dus de eerste kadaster gegevens worden dan genoemd als O.A.T. en S.A.T.

Toelichting van het kadaster . OAT wat betekend dat, met een sectieletter en perceelnummer, ook onderzoek gedaan kan worden in de Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel (OAT) en de Suppletoire Aanwijzende Tafel (SAT). De OAT’s zijn overzichten, vastgesteld bij de aanvang van het Kadaster in 1832 voor Elsloo (Catsop) pas 1842. Hierin staan naast de naam van de eigenaar ook gegevens over het soort perceel (huis, weiland, water), de oppervlakte en de belastbare opbrengst. Alle wijzigingen op de OAT’s, dus ook nieuwe eigenaren, werden tot 1844 bijgehouden in de SAT’s. Deze wijzigingen werden aangegeven met verwijzing naar het zogenaamde leggerartikel, de Kadastrale Legger. Vanaf 1844 werden alleen wijzigingen in de percelen bijgehouden, dus bijvoorbeeld samenvoeging of splitsing, verandering van de belastbare opbrengst en dergelijke. De SAT’s werden in 1863 afgeschaft. En dan komt het nieuwe kadaster met leggers en hulpkaarten etc.  

Tussen de eerste (Franse) telling van 1796 en tweede telling (gemeente archief Elsloo 1821) zit 25 jaar. Er is dus ook weer bijgebouwd, verkocht, verhuurd, afgebroken etc. Maar sommige families bleven generaties lang op één plaats wonen, of de woning wordt door een aangetrouwde overgenomen of aangebouwd of een schuur werd bewoonbaar gemaakt. Daardoor ontstond weer een andere familienaam op dezelfde plek of naast de originele woning. Kadasterkaarten zijn beschikbaar van 1820, 1880 en 1910 en een van latere leeftijd. Daar staan kadasternummers op: Catsop had sector B.

Andere bronnen van gegevens.

Het kadaster vormt de grootste bron van informatie. Daarnaast zijn vindplaatsen schepenbanken, M.v.S. (memories van successie, opgemaakt bij overlijden om te bezien of er belasting op de nalatenschap werd geheven), bokkenrijdersboeken enz. De uitdaging is deze gegevens te koppelen aan de gegevens van geboorte, huwelijk en overlijden uit de kerkelijke en gemeentelijke aktes en bevolkingsregisters met adressen: die waren er al in 1850; ik heb die van 1880 en 1890. Onvolledigheden en onjuistheden zijn soms niet te vermijden; ik sta graag open voor aanvullingen en verbeteringen. 

Guus Smeets 2022

Familie Steps

0. Inleiding

Het in beeld brengen van de geschiedenis van de familie Steps kan – voor een deel – niet zonder de samenhang aan te geven met de geschiedenis van de familie Sillen.

Het gezin Gerardus Steps-Joke Sillen is het oudste in Catsop vanaf 1796.  Het mannelijk geslacht zet de naam voort en dat betekent dat er in Catsop meer families – met name vanuit de vrouwelijke lijnen – zijn ontstaan door en vanuit dit gezin. Maar dit is het begin van de stamboom van de familie Steps uit Catsop die zich later uitbreidt naar verschillende andere takken, en niet alleen in Catsop.

Joke  (Ida) Sillen stamt af van de familie Sillen – Hendrix. Zowel de naam Sillen als de naam Hendrix zijn zeer oude families die zijn terug te voeren naar de 17 eeuw in Elsloo of Catsop. De familie Hendrix is een familie die heel veel nazaten in Catsop heeft en heeft gehad. Maar niet iedere Hendrix hoeft weer familie te zijn van de andere Hendrix. Verwarrend is ook de grote verscheidenheid aan schrijfwijzen van deze naam.

Het verbinden van een familie aan een woonplek vormt ook een onderdeel van de zoektocht. Zo kan de naam Steps-Gillissen worden gelinkt aan Het Einde en de familie Tilmans-Steps aan de Daalstraat. En heel veel later Steps-Daemen aan Het Einde.

Het overzicht wordt voorafgegaan door (een deel van de) stamboom. Aan de hand van onder meer kadastrale gegevens, (Franse) bevolkingstellingen, bevolkingsregisters, aktes, foto’s en brieven zal de plaats die de familie Steps in Catsop heeft verworven, verduidelijkt worden.  

Met betrekking tot de stamboom nog het volgende. 

De stamboom dient ter ondersteuning van de tekst en wil samenhangend in- en overzicht geven. Alle gegevens zijn verkregen uit openbare publicaties; aanvullend zijn enkele gegevens gekregen van de familie, die toestemming gaf voor verwerking. Waar mogelijk zijn zowel de namen van de geboorteaangiftes als de doopnamen weergegeven. Soms is er ook een roepnaam. Tevens zijn de namen van de getuigen gegeven, wat de naamgeving kan verklaren. (Bron Wiel Mesters).                                                                                                                                                                                                        De namen zijn weergegeven zoals die in de aktes zijn opgenomen; daardoor zijn er veel verschillende schrijfwijzen van familienamen – tot voorbij midden 19e eeuw konden veel mensen lezen noch schrijven, dus namen werden ‘genoemd’. Ook bij data kunnen verschillen optreden: tot 1797 waren er slechts kerkregisters die uitgingen van de datum van doop. De registers van burgerlijke stand werden eerst in de Franse tijd ingevoerd en tot 1820 gesteld in de Franse taal. Napoleon introduceerde daarnaast ook een andere dag, maand en jaartelling; bij het ‘omrekenen’ kunnen ook verschillen ontstaan. Gebruikte afkortingen: geb.-geboren, get. – getrouwd, ov.-overleden, begr.-begraven, zn.-zoon, dr.- dochter, get.- getuigen, wdnr.- weduwnaar.

 1. Steps-Sillen

Deze afbeelding komt uit de originele Franse namenlijst van 1796. Te zien is dat Gerardus Steps getrouwd met Joke (Ida) Sillen. De lijst laat de namen zien van drie kinderen, maar aangezien de Fransen met name waren geïnteresseerd in toekomstige soldaten, werden kinderen jonger dan 10 jaar niet meegenomen.  

Gerardus Steps, geb. ca. 1756, uit Peer B. (aktes: ‘Perensis’, zn. van Clement Steps en Maria Helena Stevens) schoenmaker, ov. te Catsop 17-9-1821, ca. 65 jr.(akte: 68 jr.), wonende te Beek, tr. 23-4-1780 Maria Ida Sillen (Joke), uit Catsop, ged. 10-6-1749, (get.: Claudius Sillen en Maria Ida Hendrix) ov. 24-11-1823, 74 jr. (aangifte door zoon Joannes en halfbroer Herman Sillen), dr. van Joannes Sillen – ged. 21-2-1712- en Margaritha Hendrix (tr. 8-10-1747 te Elsloo; zoon: Claudius, ged. 19-7-1748, ov. 2-8-1748. In akte wordt t.a.v. halfbroer, Herman Sillen, vermeld ‘uit Bretagne, Frankrijk’, tr. Marie Cornelia Mees(s)en. Kinderen: * Joannes, geb. 4-1-1793; * Claudius, geb. 5-9-1803, dagloner, ov. Catsop 1-10-1921 – aangifte door ‘broer van overledene’ Joannes Sillen, dagloner, wonend te Catsop -; * Maria Elisabeth, ov. 26-11-1813).

Kinderen:

 1.   Maria Helena, ged. 20-1-1781, (get. Martinus Martens, Maria Gilissen en Clemantis ( Claudius?) Steps, ov. te Meers 4-3-1837, begr. in Elsloo. Volgt 2.1.
 2. Joanna Catharina, ged. 24-3-1783, (get. Claudius Sillen, Joanna Steps), ov. Catsop 23-3-1805 (akte: ‘cordonnier – schoenmaker – te Catsop); kind: * N.n. 1-3-1805 ‘Qui paucis post momentis obiat’ – direct na geboorte overleden- .
 3. Maria Margaritha, ged. 12-4-1786 (get. Joannes Pisters, Cornelia Meessen), dagloonster,ongeh., ov. Catsop 23-7-1811, 25 jr. ‘waterzucht’;
 4. Joannes Gerardus /Jan, ged. 13-7-1789, ov. te Catsop 9-6-1878. Volgt 2.2.
 5. Anna Catharina, ged. 13-4-1792 (get. Martinus Hendrix, Maria Meesen, Cornelia Maria Rutten), begr. 15-6-1793.

Zoals u ziet stichtten twee kinderen een gezin en deze gaan we straks volgen.

Toen Gerardus trouwde woonde hij dus in Beek en verhuisde naar Catsop, volgens de tellingen moet dat Op den Dries zijn geweest. De stiefmoeder van Joke Sillen woonde er nog en ook haar halfbroer. Dus we gaan kijken waar het geweest kan zijn, maar het blijft een aanname omdat ik niet over alle gegevens beschik. Maar zoals met alle historische zaken is niets helemaal zeker.

Kadasterkaart uit 1820 gemaakt door de Fransen. De naam van de huidige wegen is er bij gezet en de nummers zijn iets duidelijker gemaakt. Maar soms werden schuren als huizen gebruikt en weer andersom. En huizen werden opgedeeld, soms zelfs in vier woningen. Omdat het hier om familie Steps gaat zijn de laatste woning B316 en B315 nu niet relevant. We zitten hier in sector B (Catsop). Aan de overzijde – b.v van B332 – zijn geen huizen ingetekend, maar die waren er wel. Die vielen onder sector C (Elsloo), maar ze hoorden wel bij Catsop. Het betreft dus een kadastrale grens. En B325 en B326 en de woning er naast B1133 en B1134 en B1135 zijn gedeeld en de laatste heeft een schuur in het midden.

Dus we kunnen ons beperken vanaf B332 tot en met B1135. Veel van deze woningen werden bewoond door de familie en nazaten van Hendrix of waren mogelijk anderszins familie van elkaar.

Onderstaand een toelichting op de herkomst van de woonsituatie van Steps. Het betreft de originele lijst zoals de Fransen dit opschreven, alhoewel we niet precies weten of ze van de weg af telden als er meerde woningen waren. Daarvoor zijn andere gegevens nodig.

NB! Verbeterde versie overgenomen van ‘Heemkundesnippers Maasstreek’.

Vergelijken we de oude situatie met de huidige, dan zien we het volgende. Beginnend bij B332 vanaf de Dreesjpool laat de situatie van 1820 nog een stal of schuur zien. Maar die was er niet in 1796; daarvóór was het een boomgaard van de overburen.

Situatie van 2021. Het huis aan de rechter zijde is B332 en zag er toen heel anders uit. Dat is nu Op den dries 30.

De eerste woning rechts (leem of hout) is op de kaart van 1820 perceel B332. De woning was in 1796 bewoond door Godfried Hendrix en Petronella Willems uit Ulestraten. Geurt (Godfried ) was strodekker (dakdekker), de enige in Elsloo (Catsop). Hij is een zoon van Pieter Hendrix, een bokkenrijder die verbannen was uit Elsloo. Pieter Hendrix had het gerecht betaald om zijn woning op Het Einde kunnen behouden, dus arm is hij niet geweest. Geurt Hendrix’ moeder, Maria Beij, woonde bij de Franse telling op Het Einde bij haar zoon. In 1820 woonde op B332 Joannes Reijnaerts.  Later neemt een dochter deze woning over, hetgeen in latere stukken wordt bevestigd. Geurt Hendrix is naar Het Einde vertrokken; hij had daar nog een woning gehuurd of geërfd. Wat nog te vermelden valt is dat Joannes Reijnaerts na hem in de woning trekt, tezamen met zijn tante, Ida Hendrix, een zus van de bokkenrijder Pieter. Ida Hendrix stierf in 1838. In hun M.V.S. werd t.a.v. Ida Hendrix vermeld dat zij in een woning heeft gewoond van burgemeester Frederix (Drossaard). Dat kan betekenen dat ze hier gehuurd woonde. Van Geurt Hendrix wordt in 1837 gemeld dat hij naast zijn broer Jan Hendrix en naast Jan Biesman woonde. En dat is op Het Einde.  

 B331 (het witte huis op onderstaande afbeelding)

Situatie 2021 Op den dries 35

Op B331 woonden in 1796 (gehuurd) Helene Menten en Peter Kessen 1796. Helene Menten was eerder getrouwd met Stefan Smeets (zoon van de bode Coenrades Smeets). Helene Menten was ook de dochter van bokkenrijder Michiel Minten Deze is opgehangen en woonde ook Op den dries, zoals men beschreef in het boek ‘Ze hingen in drie reysen’. Helene verhuisde later naar het Terhagen. In Catsop woonden ook de kinderen uit haar eerste huwelijk.

In de telling van 1820 wordt op B331 melding gemaakt van een zoon van Gerardus Steps en Joke Sillen, Jan Steps die getrouwd was met Maria Judith Lemmens uit Schimmert.

Deze woning komt later in bezit van Steegmans. Maar Jan Steps verhuisde van hier naar Het Einde. De in de lijst genoemde Gerardus is de opa van Pie Steps-Daemen. Zijn moeder Joke Sillen woont ernaast. In 1820 zijn de bewoners Lambertus Steegmans en Maria Ida Renkens of Rijnkens. Maria Ida Renkens, geboren Op den dries, schuin tegenover Steegmans, is afkomstig uit Stokkem. Een zus van Steegmans heeft ook hier gewoond, en wel een huis verder.

Gerardus Steps was in 1821 overleden. Het is de vraag of die telling klopt of is het een jaar later? Dit huis is gesloopt maar er zijn wel nog foto’s.

Bovenstaande foto is ongeveer van 1926 (bron Leufkens). De persoon is een nazaat van Steegmans en een bevestiging dat de familie Steegmans hier minstens een eeuw heeft gewoond. Dus hier heeft ook Joke Sillen, de echtgenote van Gerardus Steps gewoond. Aannemelijk is dat ook Gerardus Steps er woonde. Er zijn twee woningen te zien, die volgens de overlevering in het verleden door een onderaardse gang met elkaar verbonden waren. Men kon via de kelder van Steegmans door een gang naar het andere huis. Ook is op de foto te zien dat er nog een huis achter lag, dus dit huis is gesplitst.

Situatie 2021. Waar de bomen voor het huis staan, was de woning van Steegmans, daarvoor van Gerardus Steps- Joke Sillen. Nu Op den dries 34.

Dus hier kan Gerardus Steps met Joke Sillen gewoond hebben. Deze foto is van rond 1926 (Bron Leufkens ); de man op de foto is Steegmans, generaties later. Catsop heeft nog heel lang deze woningen gehad dus ze werden goed onderhouden. Het kan zo maar zijn de woning er al veel eerder stond. Zo zagen de meeste woningen en schuren er in het verleden uit. Vaak zijn er stenen omheen gemetseld ter versteviging voor het pannen dak en bouwde men er een verdieping op.

We weten dat Gerardus Steps en zijn zoon Jan Steps schoenmakers waren; dus werden hier klompen en schoenen gemaakt. Dat kan ook bij zijn zoon zijn geweest die naast hem woonde.

In 1796 woonden Augustinus Bours en Ida Hendrix (tante van Joke Sillen) achter Gerard Steps (B326). Deze Bours (eerdere schrijfwijze ‘Boers’) zou een zoon kunnen zijn van Michael Bours- Barbara Lenaerts. In 1820 staat deze woning leeg. In 1842 woont er weer een Bours in maar dan een Huntjes-Bours.

Bij de volgende woning komen we terecht in het (waarschijnlijke) geboortehuis van Joke Sillen.

We pakken de kaart er nog even bij.

We zitten nu bij B1135, B1134 en B1133. Dit zou dus allemaal van Sillen zijn. Maar Jan Sillen was in zijn eerste huwelijk getrouwd met Margaretha Hendrix en dat zijn de ouders van Joke Sillen. Het ziet ernaar uit dat hier al een verbouwing is geweest, want B1134 was in het verleden B324 en eigendom geweest van Bartholemeus Sillen, roepnaam Bartha. Hij was in het eerste huwelijk (1835) getrouwd met Anna Margaretha Steegmans. Anna stierf in 1839. Ze hadden twee kinderen samen. Daarna hertrouwd Bartha met Maria Helene Simons.

We zitten bij nummer 176 bij de Franse telling en we zien dat Jan Sillen senior al overleden is. Genoemd wordt de weduwe uit het tweede huwelijk van Jan Sillen, Maria Gilissen, 81 jaar oud. Uit andere gegevens blijkt dat dit 85 jaar zou moeten zijn, in die tijd een hoge leeftijd. Dit is dus de stiefmoeder. Vermeld wordt ook de halfbroer Hermanus Sillen van Joke Sillen, echtgenote van Gerardus Steps. Maria Gillissen, de tweede echtgenote van Jan Sillen, is ook geboren in Catsop. Ook haar stiefzoon Hermanus Sillen en diens echtgenote Cornelia Meessen, alsmede een broer van Hermanus genaamd Glaudin (Glaudius) Sillen worden vermeld. Hun zoon Joannes (Jan) Sillen geb. 1793  was nog te jong bij deze telling maar hij heeft wel nog gediend in het leger van Napoleon. Uit de stamboom valt op te merken dat er een melding uit Bretagne is van Hermanus Sillen. De strekking ervan is niet duidelijk.

Bovenstaand twee inschrijvingen in het Franse leger van Napoleon, beide van Elsloo. Jan Martin Vaesen komt uit Elsloo. Zijn ouders zijn Cristianus Vaesen en Anna Routen. Beiden zaten in hetzelfde regiment staat. De gegevens met betrekking tot Jan Sillen, neef van Jan Steps, zijn correct weergegeven.

Deze telling is van 1820 en hier staat Jan Sillen al op met zijn vader en moeder en oom Claudius. De naam Meessen kwam in Terhagen veel voor.

Dit is nogmaals de woning van Steegmans, vroeger van Steps (gehuurd) en links achter de woning het geboortehuis van Joke Sillen (bron Guus Peters). Een mooi voorbeeld hoe de huizen en schuren er uit zagen in het verleden. Ze waren laag gebouwd, meestal van leem op een fundering van maaskeien.

Later zal de woning van Sillen gekocht worden door Schreurs en daarna door de gemeente.

Foto van de jaren 50. Links de woning van Schreurs, voorheen Sillen. Rechts in de vroegere jaren van Driessen 1870 (leem); daar is dus ook weer steen omheen gemetseld.

De huidige situatie 2021. De woning rechts is er nog steeds maar geen enkele woning was hier in 1796 en 1820 tot aan de woning met steiger. De rechter woning ontstaat in 1870, gelegen rechts van Driessen.

Deze foto is van de jaren dertig. Het eerste huis links was in 1820 het huis van Jan Steps, maar had toen een geheel andere vorm (leem of hout en veel lager). Daar achter lag het huis van Hendrix en dan Reijnaerts. Rechts van de foto zien we de eerste twee huizen met een poort. In het midden was in 1796 een huis van Bovens en daar achter met schuur het huis Van Rijckens of Renkens.

De bokkenrijder Legros uit Beek trouwde een generatie eerder met een dochter van Renkens. Legros speelde een grote rol in het noemen van namen b.v. van De Lange Snieder (Pieter Penders Op den dries). Literatuur meldt dat de vrouw van Pieter Penders, Maria Ida Hendrix, een zus was van de bokkenrijder Pieter Hendrix. Het waren neef en nicht en waren geen familie van de moeder van Joke Sillen.

Gerard Steps stierf in 1821; zie onderstaande Memorie van Successie. Zoals te lezen valt bezat hij roerende noch onroerende goederen, net zomin als (gebruiks)rechten. 

M.V.S. van Gerardus Steps uit 1822

Het eerste kind van Geradus Steps – Joke Sillen

2.1. Magdalena Steps; Willem Vrancken

Maria Helena / Marie Hélène (Magdalena), ged. 20-1-1781, (get. Martinus Martens, Maria Gilissen en Clemantis ( Claudius?) Steps, ov. te Meers 4-3-1837, 56 jr., begr. in Elsloo, tr. 11-4-1809 Wilhelmus (Guillaume, Willem) Vrancken / Vranken (zn. van Pierre Vrancken en Marie van Raij) dagloner, uit Klein Meers, wdnr. van Anna Lochs), (get. o.a. Margaretha Steps. Kinderen (geb. te Meers, ged. in Elsloo):

 1. Maria, geb. 10-12-1809 (get. Margaretha Steps en Mathias Vrancken);
 2. Joannes / Jean, geb. 15-12-1812 , (get. o.a. Joannes Steps);
 3. Petrus / Pierre / Pieter / Peter, geb. 20-4-1816, (get. o.a. Maria Judith Lemmens) dienstknecht, wonend te Rekem, ov. te Mechelen 12-1-1840,ongeh.;    
 4. Maria Margaritha / Marie Margarethe, geb. 9-5-1819 (get. Joannes Sillen, Barbara Vrancken – e.v. Henricus Martens – , Josephus Fredrix). tr. 11-7-1844 te Boorsem Joannes Penders, geb. 18-8-1821 te Cothem, dagloner. Kind: * Maria Elisabeth, geb. 4-3-1858, (Nicolaas Penders, Joseph Fredrix, Elisabeth Steps); tr. 6-9-1909 te Elsloo Antonius Smeets uit Meers.
 5. Maria Ida, geb. 17-9-1822, (get. Bartolomeus Leroij ‘uit Perensis’, Barbara Ramaekers ‘uit Vucht’);
 6. Willem, geb. 8-10-1826 (get. Willen Aerts, oom).

Onderstaand de Memorie van Successie naar aanleiding van het overlijden van Magdalena Steps. NB!: Memories van Successie ( (M.v.S.) werden opgemaakt door de Belastingdienst en gaven een overzicht van de lasten en baten van een nalatenschap. De Memorie vormde de basis voor het heffen van successiebelasting).

Het blijkt dat Magdalena geen bezittingen had in Catsop en ze woonde in Meers.

Het vierde kind van Geradus Steps – Joke Sillen

2.2 Jan Steps, Judith Lemmens

Joannes (Jan, Jean) Gerardus / Gerard, ged. 13-7-1789 (get. Herman Sillen, Joanna Steps, Christina Steps), dagloner,schoenmaker,  ov. te Catsop 4-7-1873, 83 jr., tr. 8-2-1816 te Ulestraten  Marie Judith Lemmens, geb. Vliek / Schimmert (dr. van Pierre Lemmens en Jeanne Marie Kengen), ov. Catsop 27-3-1851, ca. 60 jr. Kinderen, geboren te Catsop:

 1. Jean Gerard (Gerardus), geb. 28-4-1817, (get. Geradus Steps, Anna Maria Kengen, Josph Fredrix, Maria Ida Sillen), schoenmaker, tr.  te Beek 2-10-1843 Marie Judith Voogts / Voogds uit Beek. Volgt 3.1.
 2. Joanne Marie, geb. 21-4-1819 (get. Joannes Lemmens, Maria Ida Sillen, Joseph Fredrix) ; tr. 1. te Beek 12-11-1842 Willem Coumans uit Klein Genhout, (zn. van Stefanus Coumans en Maria Elisabeth Limpens), geb. te Beek 31-12-1819, dienstknecht, ov. Beek 17-12-186; tr. 2. te Beek 17-4-1866 Cornelis Simonon uit Vlijtingen (B), 49 jr., wdnr. van Gertrudis Elisabeth Courage, ov. te Groot Genhout 5-11-1869.
 3. Maria Elisabeth,  geb. 30-6-1821, ov. te Beek 6-4-1895. Kinderen: * Joannes / Jan, geb. 7-12-1846 (get. Philippus Joseph Fredrix, Maria Judith Lemmens, Guillinius Coumans); * Peter Hubert, geb. 11-8-1852. Volgt 3.2.
 4. Joannes Petrus, geb. 19-8-1823 (get. Bartholomeus Janssen, Isabella Severens – ‘uit Peer’- ), ov. 5-11-1824, 14 mnd. oud;
 5. Petrus, geb. 15-9-1825, ov. Maastricht 3-5-1855, 29 jr.;
 6. Maria Margaretha, geb. 9-2- 1828 (get. Bartholomeus Sillen, Maria Margaritha Mulders, Petronilla Lenaarts),ov. 23-2-1828, 14 dgn. oud ;
 7. Anna Catharina, geb. 11-7-1829 (get. Franciscus Severens, Anna Catharina Vermeeren, Philip Joseph Fredrix) tr. te Elsloo 10-11-1858 Joannes / Jan Gilissen/ Gelissen. Volgt 3.3.

Een korte toelichting bij genoemde personen. 

Het eerste kind Jan Gerard Steps is nog geboren Op den Dries en hij is de stamvader van de familie Steps die later op Het Einde gaat wonen, b.v. de familie Pie Steps-Daemen .

Het derde kind is Maria Elisabeth Steps. Ook zij is van betekenis voor Catsop. Haar eerste huwelijk was met Jean Pierre Hermans uit Hulsberg. Voor  Jean Pierre Hermans was dit het derde huwelijk. Er worden 4 kinderen geboren. Maria Elisabeth had voor het huwelijk reeds twee kinderen: Jan Steps en Peter Hubert Steps. Peter Hubert Steps trouwt met Anna (Maria Catharina) Pijpers, geboren Op den Dries. Uit dit huwelijk ontstaat later de familie Tilmans (Daalstraat), want Nic Tilmans trouwt met Anna Catharina Steps.

Het zevende kind, Anna Catharina Steps, trouwt met Jan Gillissen. Dit gezin blijft ook in een van de woningen op Het einde wonen. Later bewoond door de familie Bongers.

Verzamelkaart van ongeveer 1815 met (toen) in het midden de Mariakapel genaamd Beldhuysken en die naam had de kapel al in het verleden. Te zien valt dat de woning of schuur er al is waar Jan Steps-Lemmens gaat wonen.

B 1129 en B1130 huis en tuin van Jan Steps. Kadasterkaart 1820.Dus toen woonde de familie Steps nog Op den dries .

Bovenstaand de percelen van Jan Steps; ook worden twee familieleden vermeld, neven van Jan Steps, Barthlemeus en Jan Sillen (oud Franse dienstplichtige ) en Paulus Penders, hij was een kleinzoon van Petrus Penders de bokkenrijder. Bovenstaande zijn gegevens uit het O.A.T. en S.A.T. (zie voorwoord kadaster).

Bovenstaand de Franse telling 1796.  Op 161 staan de bewoners van B486, het huis naast Jan Steps –Lemmens. Mathijs Hendrix woonde er met zijn oom (Willem),  familie van Jan Steps en ook van Steegmans -Renkens (de oma van Renkens wordt hier geboren). Dus het kan zijn dat er op de plaats waar Jan Steps straks gaat wonen geen huis was maar een schuur (aanname). Ook omdat hier sprake is van een omnummering. Een indicatie kan zijn het hogere kadasternummers B1029, terwijl het verder allemaal lagere nummers zijn. B487 staat niet op de kaart maar wordt wel vermeld als eigendom van de zoon van Mathijs Hendrik. Mogelijk is er sprake van een verdeling in de familie. In die tijd was deze schuur (woning) veel lager. Later pakte men die schuur in door er stenen er om heen te metselen en een verdieping er op te zetten. En dit werd steviger en dat moest wel om het pannen dak te dragen. Ook omdat de mensen na Mathijs Hendrix in de Franse telling Op den dries woonden. Na twee broers staan Hendrik en Peter Penders; er staat bij dat ze arm dat waren omdat hun vader was opgehangen. En in veel archieven wordt er melding van gemaakt dat Penders Op den dries heeft gewoond, later Lenaerts. De echtgenote van Pieter Penders, Maria Lucia Hendrix, was familie van deze Lenaerts: haar moeder heette Lenaerts. Catsop heeft nog heel veel oude gebouwen op dezelfde plaats, wel ze zijn allemaal verbouwd, maar het hoofdgebouw van een paar eeuwen geleden is vaak nog zichtbaar, verpakt in metselwerk. Zo is aannemelijk dat Jan Steps – Lemmens deze schuur van binnen heeft verbouwd tot woonruimte. En steeds werd er uitgebreid. 

(Om te zien hoe zo een woning in het verleden werd gebouwd: https://catsopvanvreuger.com/2018/12/23/vakwerkhuizen/)  

Dit is het huis waar Mathijs Hendrix (1796) in die tijd woonde (B486). In 1820 woonde er zijn zoon Henricus Hendrix-Grieten en zijn moeder. Waarschijnlijk hoorde de schuur bij deze woning. Later vertrekt Henricus naar Maasmechelen. De woning wordt verkocht maar niet aan familie; later komt de woning toch weer in handen van Steps.  

   

De woning zoals anno 2021. Wanneer Jan Steps precies met zijn familie vanaf Op den dries hier naar toe is komen is niet bekend. Zeker is dat zij in 1842 hier woonden. Buurman Hendricus Hendrix,  een zoon van Mathijs Hendrix, woonde in 1820 ernaast, maar hij is gestorven in Mechelen (België). Is dus verhuisd. Dus die oude woning van de foto lag naast de witte woning van heden aan de overkant van de weg van Het einde.

Vanaf 1863 biedt het kadaster zekerheid over de bebouwing en verbouwing. De straat Het Einde heeft in het verleden verschillende namen gehad: de weg naar het veld, Eindstraat. Probleem is ook dat de huisnummers (bepaald door de gemeente) niet bleven corresponderen met de kadastrale aanduidingen; huisnummers waren er al vanaf 1850. Immers een kadasternummer blijft totdat een verandering plaats vindt ten aanzien van het perceel.

                                                                                                       

Dit is de eerste legger van het kadaster van 1863 en de overgang van het kadaster naar het nieuwe systeem. Er wordt vanaf dat moment niet meer gewerkt met het OAT en SAT.  Te lezen valt dat  Jan Steps nog steeds eigenaar is en ook zijn beroep is nog schoenmaker. In 1863 was zijn vrouw Judith Lemmens al overleden (1851).

Rond 1864 of eerder wordt deze woning door de kinderen van Jan Steps en Judith Lemmens in drieën gesplitst. Mogelijk wordt de schuur in verschillende percelen verbouwd. En bouwt Jan Steps senior nog een schuur aan zijn woning.

Men kan goed zien dat met betrekking tot deze woning gegevens zijn overgenomen van het vorig kadaster; men ziet het jaartal 1843 met nummers.

Na het overlijden van Judith Lemmens is in 1851 een M.V.S. opgemaakt (onderstaand).

Alle kinderen worden vernoemd. Ook Elisabeth Steps woonde met haar toen 5 en 11- jarige zonen in dit huis, maar staan niet genoteerd. Gerardus Steps woonde in het Terhagen (Elsloo) en zal later hier ook komen wonen.  Joanna Maria Steps was al getrouwd met Willem Coumans en woonde in Beek.

Ondertekend door Jan Steps zelf en Van Hees, burgemeester, en woonde in Catsop, nu ijsboerderij.

Nu het nieuwe kadaster is gerealiseerd hebben we een nieuwe toevoeging erbij in de vorm van de hulpkaart en kunnen we zien hoe de woning is ingedeeld door de familie in 1863.

Dit is de hulpkaart uit 1863.De woning is helemaal gesplitst: B1519 Elisabeth Steps, B1518 Gerardus Steps, B1517 Anna Catharina Steps, B1516 Jan Steps senior. B1520 was de tuin van Anna Catharina Steps .

Dit is B1516. Te zien is de schuur, maar of deze ook al aanwezig was in 1820 kan niet worden bevestigd. De schuur zou wel eens de werkplaats van schoenmaker Jan Steps en later misschien ook zijn zoon Gerardus  kunnen zijn geweest.

Deze foto is van internet en niet van Steps maar een voorbeeld van vroegere tijd van een schoenmaker (ook: corduwener, de naam corduwener komt van de naam van het leer uit de Spaanse stad Cordoba).

In 1873 overlijdt Jan Steps en wordt de woning B1516verkocht.

De woning is overgenomen in 1873 door Nicolaas Bongaerts.

3.1

Jan Gerard  /Jean / Joannes Gerardus, ged. te Elsloo 28-4-1817, (get. Geradus Steps, Anna Maria Kengen, Josph Fredrix, Maria Ida Sillen), schoenmaker, ov. te Catsop 2-12-1853, tr. 2-10-1843 te Beek Maria Judith Voogds / Vooghs / Vaes / Voogts / Vaags / Laugs, geb. te Beek 11-6-1814 (dr. van Jan Pierre Voogds en Marie Hélène Leenders) ov. te Elsloo 9-6-1878, 66 jr. Kinderen:

 1. Maria Helena, geb. te Beek 10-7-1844, (get. o.a. Joannes Steps), ov. Terhagen 27-4-1851, 6 jr. oud;
 2. (Maria) Elisabeth, geb. te Beek 8-4-1846 (get. o.a. Maria Elisabeth Steps), ov. te Elsloo 21-5-1882, 36 jr. , tr. 8-12-1880 Lambertus Janssen, geb. te Beek, 8-5-1816, 64 jr. ( zn. van Peter Janssen en Sibilla Wanten), herbergier / kleermaker, wdnr. van Cornelia Vrancken;
 3. Jan Peter, geb. te Terhagen 25-8-1849 (get. o.a. Petrus Steps), wonend te Catsop, tr. te Elsloo 8-11-1880 (Anna) Hubertina Hendrix , geb. Terhagen 28-4-1858, ov. Catsop 1-4-1916, 57 jr., (dr. van Martinus Hendrix, landbouwer, en Cornelia Dolmans)Volgt 4.1

Als we uit gaan van de geboorte van Jan Peter Steps (de vader van Pie Steps-Daemen) woonde Gerardus Steps vanaf 1849 in Terhagen .Maar dit stond ook al vermeld bij de M.V.S  Het eerste kind overlijdt aldaar op 6 jarig leeftijd.

Het tweede kind Maria Elisabeth Steps, geboortig in Beek, trouwt met Lambertus Janssen uit Elsloo. Het was het derde huwelijk van Lambertus; later trouwt hij nogmaals. En uit deze vier huwelijken wordt één kind geboren dat in leven blijft, nl. uit zijn eerste huwelijk met Maria Catharina Cardoes,

We gaan verder met Gerardus Steps –Voogds. Zoals blijkt wordt deze naam op veel verschillende manieren geschreven. Vaak kwam dat door de ongeletterdheid dus bij een aangifte schreef de ambtenaar de naam op zoals hij die hoorde / begreep.

Gerardus, de opa van Pie Steps -Daemen is hier al overleden. Hij woonde dus al 1853 Catsop. Jan Peter Steps, de vader van de later Pie Steps -Daemen was toen pas 3 jaar. Ook zijn zus Elisabeth staat hier vermeld. Zij was bij overlijden 7 jaar. Deze legger is pas van 1864, dus jaren later.

Hun moeder Maria Judith Vaessen of Voogds is in 1878 overleden en toen is er een M.V.S gemaakt.

Vermeld wordt dat er geen onroerende goederen waren; mogelijk waren die al verdeeld onder de twee kinderen. Dat had ook ‘ondershands’ kunnen gaan want toen hun vader overleed waren ze nog minderjarig. Elisabeth zet een handmerk met een kruis, dus ze kon niet schrijven en Peter Steps heeft ondertekend .

We gaan verder met Peter Steps, de vader van de latere Pie Steps-Daemen.

Dit is een kadasterkaart uit 1880. Zo te zien is er nog niet heel veel veranderd aan de woning van Peter Steps B1518.

Situatie 2022: het witte huis is B1517 Gilissen –Steps, dat was vroeger lager; later verhoogd met een verdieping. Rechts is B1518 Peter Steps-Hendrix.

Vanaf ongeveer de schoorsteen links was B1518 en rechts daarvan B1519. Natuurlijk zag het er in die tijd wel anders uit.

De tweede legger. Te zien valt dat Peter Steps de woning heeft overgenomen. Aangezien hij al eerder in 1880 was getrouwd is het aannemelijk is dat hij in het begin hier samen met zijn moeder gewoond heeft. Zij stierf in 1878.

Onderstaand het bevolkingsregister 1880.

Hun eerste kind Jan Gerard staat genoemd; hij is ongeveer 5 maanden oud geworden. Hun tweede kind, Anna Catharina Steps, overlijdt op 21 jarige leeftijd aan de tering. Hun eerste adres staat er op: Catsop 23

Het tweede bevolkingsregister vanaf 1890 biedt wat meer duidelijkheid.

het adres Catsop 23 wordt C 40. Bevolkingsregisters zijn er al vanaf 1850 en zijn belangrijk voor onderzoek. Er werd geen onderscheid gemaakt tussen eigendom en huur.

Hier zien we Pie Steps voor zijn huis met Huub Peerbooms; ze zijn op de duiven aan het wachten . Vanaf hier volgt voor deze familie een deel 2 Steps-Hendrix en Steps-Daemen.

Het derde kind van Jan Steps -Judith Lemmens was Maria Elisabeth. Zij is in Catsop blijven wonen op B1519.

Maria Elisabeth(a), geb. 30-6-1821 te Catsop, naaister, ov. te Beek 6-4-1895. Kinderen: * Joannes (Jan), geb. 7-12-1846 (get. Philippus Joseph Fredrix, Maria Judith Lemmens, Guillinius Coumans), ov. 1873 Nederlands Indië; * Peter Hubert, geb. 11-8-1852. Volgt 4.2.   Tr. 4-10-1857 Joannes Petrus (Jean Pierre, Peter) Hermans geb. 18-8-1813 te Hulsberg (zn. van Mathieu Hermans en Maria Elisabeth Schellings; wdnr. van Maria Anna Gorissen, ov. 5-4-1856 te Nuth, eerder wdnr. van Maria Anna Duijzings, ov. 4-1-1842 te Berg en Terblijt; get. Petrus Kicken, Ludovicus Albrechts), dienstknecht,wonend te Catsop. Kinderen:

 1. Marie Elisabeth, geb. 28-7-1858, (get. Joannes Steps, Anna Maria Lemmens),naaister, tr. 8-11-1880 te Elsloo Petrus (Pierre) Joseph Achten, geb. 20-11-1859 te Vissoul (B), winkelier, landbouwer, ov. 18-12-1941. Kinderen: * Maria Elisabeth, geb. 18-2-1881; * Elisabeth Florentine, geb. 4-3-1883, tr.9-1-1913 Theodorus Pass uit Cothem;  * Anna Maria, geb. 15-7-1885 te Eupen, tr. 5-11-1909 Auguste Hubert Willem Fredrix;  * Jan Marius, geb. 25-3-1887;* Anna Maria, geb. 22-12-1888, tr. 16-1-1917 Hendrikus Jacobus Spronkmans uit Boorsem;  * Pierre Leonard, geb. 28-3-1891;    * Jan Hubert, geb. 19-5-1893, tr. 18-11-1921 Maria Regina Coumans;   * Maria Hubertina Mechtildis, geb. 22-10-1895 (aangifte door Jean Gelissen, bij verhindering van de vader), tr5-5-1923 Mathias Houben uit Swalmen; * Maria Josephina, geb. 16-8-1898, tr. 23-4-1927 Joannes Janssen uit Frechen (D);* Maria Catharina, geb. 26-6-1903, tr. 2-1-1925 te Stein met Joannes Martinus Gorissen uit Stein;
 2. Joannes Hubertus, geb. 22-5-1860 (get. Hermanus Hermans, Anna Catharina Steps, Joseph Fredrix), tr. 21-10-1887 Maria Anna Hubertina Marchal uit Beek. Kind: * Elisabeth Hubertina, geb. 21-4-1888 (get. Niacolaas Marchal en Elisabeth Steps), tr. 12-10-1935 Lambertus Minette;
 3. Joannes Hubertus , geb.  4-4-1862 (get. Joannes Hermans, Joanna Catharina Bovens);
 4. Marie Margaretha, geb. 15-10-1864 (get. Johannes Hubertus Coumans, Margaritha Vrancken, Jacobus Lensen.

Foto van 2022. De woning zou ongeveer rechts van de schoorsteen hebben gelegen .

Elisabeth (Lies) heeft dus meegedaan aan de deling; in 1864 of eerder was ze eigenaar van deze woning, maar in 1864 is het definitief samen met Pieter Hermans.

Dit is het bevolkingsregister uit 1880 van Lies Steps- Hermans. Het voorafgaande exemplaar bleek onvindbaar. Er staat vermeld dat Lies in 1893 is verhuisd naar Beek en haar dochter. Vermoedelijk is ze bij hun zoon gaan wonen. Ze verkoopt de woning in 1894. Maar onder aan de lijst zien we haar zoon staan die haar naam draagt: Peter Hubert Steps. Hij woonde in Duitsland en Maastricht. Hij verhuist naar Catsop en gaat hier – waarschijnlijk gehuurd – wonen.

Maar Lies had nog een zoon die niet vermeld was in dit bevolkingsregister. Onderstaand een (deel van een) krantenbericht uit 1873 met daarin de naam van Jan Steps. Hij is overleden in  Nederlands Indië, Weltevreden Sluisbrug op Goenoeng Sahri.

Gelet op de jaren van geboorte en van overlijden zou hij ongeveer 27 jaar zijn geworden. Hij is in 1867 vertrokken met een zeilschip genaamd Kosmopoliet.

De Kosmopoliet waarmee Jan Steps naar Indië vertrok maar niet terug keerde.

Weltevreden in Batavia in Nederlands Indië.

Het eerste kind uit het huwelijk van Lies Steps en Jean Pierre Hermans dat in Catsop geboren, is Maria Elisabeth Steps. Zij woonde later  Op de Berg 2 (het voorlaatste huis vóór de bocht) Elsloo. Onderstaand een overzicht van de hand van Guus Peters.

Achten Pierre Joseph  (Vissoul B ) –  Hermans Maria Elisabeth

          Landbouwer .

          Huw. 09.11.1880

          Kinderen:

 1. Achten Maria Elisabeth                                                 18.02.1881
 2. Achten Elisabeth Florentina                                                    1883
 3. *Achten Anna Maria                                                                1885

X August Hubert Willem Fredrix

 • Achten Jan Marius                                                              1887
 • *Achten Anna Maria                                                                22.12.1888

X  Hendrikus Jacobus Spronkmans

 • Achten Pierre Leonard                                                   28.03.1891
 • Achten Jan Hubert                                                         19.05.1893
 • Achten Maria Hubertina Mechtildis                             22.10.1895
 • Achten Maria Josephina                                                16.08.1898
 • Achten Maria Catharina                                                     1903

*Opmerking: Twee kinderen dragen dezelfde naam: Anna Maria

 1940 60 jarig diamanten huwelijk echtpaar van Achten-Hermans

Pierre Achten werd op 20 November 1859 in Vissoul (in de buurt van Huy)  in België geboren. Zijn vader was Hubert Godefried Achten uit Elsloo. Zijn moeder Florentine Farge was gestorven toen hij pas elf Jaar oud was en hij werd sindsdien bij zijn grootmoeder (Alagondis Achten-Bours) in Elsloo grootgebracht. Hier kreeg hij kennis met Maria Hermans uit Catsop.

Zoals eerder vermeld werd het huis verkocht op 8 augustus 1894, het perceel was B 1519 Het einde.

Bovenstaand de kadastrale legger van hun woning, waar Jan Peter Steps, de vader van Pieke Steps, later is gaan wonen. Dus vanaf 1896 is het een woning geworden zoal het nu is.

Pieter Hubert Steps woonde in 1882 nog in Maastricht daar trouwt hij met een uit Catsop geboren Anna Pijpers van Op den dries.

4.2

Peter (Pieter) Hubert (Petrus Hubertus), geb. 11-8-1852 (‘niet erkende natuurlijke persoon’, get. Bartholomeus Sillen, Anna Catgarina Steps en Maria Barbara Penders), ov. 13-1-1922 door een noodlottig ongeval, dagloner, tr. 12-4-1882 te Maastricht (Anna) Maria Catharina Pijpers uit Elsloo, geb. 6-4-1853, ov. 26-9-1903 te Geulle, 29 jr., (dr. van Goswijn Pijpers en Anna Barbara Kindelein; bij huwelijk wordt Anna Maria, geb. Elsloo 23-11-1877, ov. 21-11-1931 te Meerssen, erkend). Kinderen:

 1. Maria Elisabeth, geb. 19-7-1883 (get. Goswinus Pijpers en Maria Elisabeth Steps, e.v. Hermans). Kind: * Maria Hubertina, geb. 27-3-1901 (get. Petrus Steps en Agnes Schreurs, e.v. Joannes Pijpers); gewettigd bij huwelijk te Elsloo 3-9-1909 met Antoon Smeets, geb. Elsloo 9-8-1883, (zn. van Peter Smeets en Gertruid Thomassen), timmerman, wonende Groot Meers. Kind:   * Maria Elisabeth, geb. 26-5-1914 (get. Nicolaas Timmersmans en Elisabeth Smeets uit Geulle).
 2. Peter Hubert, geb. 7-10-1885 (get. Lambert Hermans, Elisa Pijpers), mijnwerker, ov. 13-12-1968, tr. 16-11-1916 Maria Catharina Janssen, geb. 26-10-1893 (dr. van Joannes Hendrikus Janssen, landbouwer, en Anna Elisabeth Lemmens). Kinderen:  * Petrus, geb. 20-9-1917, (get. Petrus Steps, Anna Elisabeth Lemmens), ov. 5-2-1952 door een noodlottig ongeval te Lutterade, tr. 14-8-1942 te Munstergeleen Louisa Hermina V.d.Vorst; * Anna Elisabeth, geb. Berg 30-1-1921.
 3. Anna Maria, geb. 19-7-1887 (get. Joannes Pijpers, Anna Catharina Steps, e.v. Gelissen),ov. 19-2-1967 . Kind: * Petrus Hubertus, geb. 23-12-1912 te ‘s-Gravenhage, gewettigd bij huwelijk 26-11-1915 met Wilhelmus Hubertus / Willem Hubert Janssen, arbeider, geb. Elsloo10-11-1890 (zn. van Joannes Hendrikus Janssen en Marie Elisabeth Lemmens). Kinderen:  * Joannes, geb. te Elsloo / ’wonend te Berg’ , geb. 11-4-1916 (get. Joannes Janssen, Elisabeth Steps); * Hubertus, geb. 13-4-1918; * Catharina, geb. 26-3-1920 (get. Joannes Janssen, Catharina Steps)  (Acht verdere kinderen; data onbekend) .
 4.  Anna Catharina, geb. 28-7-1889 (get. Joannes Pijpers, Anna Catharina Steps, e.v. Gelissen), ov. 1-8-1974tr. 22-12-1911 Nicolaas Tilmans, geb. Elsloo 20-8-1883 ( zn. van Jan Arnold Hubert Tilmans, schoenmaker, kaarsenmaker, en Maria Elisabeth Otten), schoenmakerKinderen: * Petrus Hubertus, geb. 10-2-1913 (get. Petrus Hubertus Steps en Anna Maria Tilmans – uit Spaubeek-);* Maria Elisabeth, geb. 7-4-1914 (get. Joannes Arnoldus Hubertus Tilmans en Marie Elisabeth Steps), ov. 9-4-1914, 3 dgn. oud;* Joseph, geb. 13-2-1916 (get. Joseph Tilmans, Anna Maria Steps, ged. door Vicarus Hermans, tr. 21-5-1946 ..?; * Petrus, geb. te Catsop 15-6-1918 (get. Hubertus Steps en Maria Booten uit Ulestraten); * Joannes Petrus, geb. 19-6-1920 (get. Petrus Martens, Marie Janssen), tr. 3-9-1955 in Munstergeleen met Cornelia Neilen.  

Zijn echtgenote Anna Pijpers is geboren op Het einde en is een zus van Bertje Pijpers de veldwachter en van Jacob Pijpers, de vader van Pater Pijpers. Anna is een dochter van Goswijn Pijpers en Anna Barbara Kindelein (in welke familie ook bokkenrijders voorkwamen). Goswin is geboren Op den dries .

Bovenstaand het bevolkingsregister uit 1882.  Peter Hubert staat met Anna ingeschreven in Catsop. Verdere verhuizingen blijken uit onderstaand register (telling 1904).  

Volgens deze gegevens uit het Bevolkingsregister zou Peter Hubert (Pieter) Steps met Maria Anna Pijpers gewoond hebben in het huis naast zijn  moeder, maar dan wel gehuurd, want eigenaar was Jan Pieter Steps- Hendrix,  de vader van Pieke Steps. Dat hij hier gewoond heeft is te zien aan het postadres C no 40, en dat heeft zijn neef ook. Na zijn vertrek van Catsop naar Geulle keert hij later weer terug naar Catsop. Dochter Maria Elisabeth en schoonzoon Antoon Smeets woonden, tezamen met het bij het huwelijk gewettigde kind Maria Hubertina, bij hem in. Te lezen valt ook dat zijn vrouw Anna Pijpers al was overleden in 1903. Er staat nog een nummer B26; mogelijk zou dat in Meers kunnen zijn. Volgens de telling van 1904 woonde Pieter ergens anders in Catsop en dat zou C 5a zijn. Bekend is waar nr. 5 is en ook 4 en 6; zie onderstaande recente foto. Te concluderen is ook dat verschillende kinderen in Maastricht werkzaam waren. Het vermoeden is, dat Pieter na het overlijden van Anna Pijpers in 1903 hier is komen wonen. De echtgenoot van Anna Catarina Steps genaamd Nicolaas Tilmans woonde enkele huizen verder.

Dus hier rechts in Daalstraat lag 5 en dan zal 5 a hier ook bij hebben gehoord. Hier woonden verschillende families, b.v. Wijnen, waaruit de familie Engelen ontstaat. Willem Engelen trouwt hier in bij Wijnen. Een huis verder, nr. 6, woonde Collard. Een huis naar rechts was van Reubsaet, dat rond 1890 er heel anders zal hebben uitgezien.

Deze verkoop op verzoek van de fam. Steps vond plaats in 1909. De vrouw van Peter Hubert Steps was toen al overleden. Het feit dat er alleen roerende goederen worden genoemd kan erop wijzen dat men gehuurd woonde. En het materiaal dat hij verkoopt laat zien dat hij landbouwer was.

Bericht uit de krant van 1922. Op 13 januari is de Peter Steps, dus de vader van de hierboven genoemde kinderen, op tragische wijze om het leven gekomen. Uit de overlevering blijkt dat zou gaan om het graven van een aerdlook (kelder). Dit is gebeurd toen ze het huis in de Daalstraat bij Nicolaas Tilmans aan het uitgraven waren. Nicolaas Tilmans was met een dochter van Peter Steps getrouwd.

Hierna volgt resterende informatie met betrekking tot de familie Steps. Niet steeds relevant voor de situatie in Catsop.

Het tweede kind van Peter en Anna Steps –Pijpers was Peter Hubert(us). Peter Hubertus Steps en Maria Catharina Janssen woonden in de Maasberg Elsloo. Verder fotomateriaal ontbreekt.

Het bidprentje van Peter Hubertus Steps.

Bidprentje van een zoon die een noodlottig ongeval had met een kraan in Lutterade.

Het derde kind van Peter en Anna Steps-Pijpers, Anna Maria Steps trouwt met Willem Janssen.

Bij de foto: Het gouden paar Janssen – Steps in het Armsterveld. ” (Bron Guus Peters)

 GOUDEN BRUIDSPAAR

Op zaterdag 27 november a. s. hopen de echtelieden Janssen – Steps het feit te herdenken dat zij voor vijftig jaar in het huwelijk zijn getreden. Sinds 1921 wonen zij beiden een beetje afgelegen in het Armsterveld ver van de bewoonde wereld. De 75-jarige Willem Janssen is een bekwame mandenmaker en een groot gedeelte van de dag kan men hem dan ook in zijn werkplaats aantreffen waar zijn vaardige handen in korte tijd een fraai product tot stand brengen. Tuinieren is jarenlang een hobby geweest van Willem Janssen die geregeld met paard en wagen zijn zelfgekweekte producten in Elsloo aan de man bracht. Zijn 78-jarige echtgenote Anna heeft het al die tijd druk gehad met de huishoudelijke beslommeringen. Dat is niet bepaald eenvoudig geweest want tot 1962 is de woning verstoken geweest van elektrisch licht, terwijl het water over een afstand van 700 meter moest worden gehaald aan het Terhagen putje. Het gouden paar heeft tien kinderen. 39 kleinkinderen en vier achterkleinkinderen en de meesten daarvan zullen zaterdag in Elsloo zijn om het feest mee te vieren. Om half elf wordt in de St Augustinuskerk een plechtige H. Mis tot dankbaarheid opgedragen, waarna het feest ‘in de familiekring zal worden gevierd in zaal Fredrix te Elsloo

Hun woning vanaf 1921 in het Amsterveld. Willem werd ook wel aangeduid met ‘Willem oet ut veldje’.

Het bidprentje van Anna Maria Steps.

Familie Bericht van Willem Janssen

Het vierde kind van Peter en Anna Steps-Pijpers was Anna Catharina Steps. Zij trouwde met Nicolaas Tilmans.

Hier zien we Nicolaas Tilmans en zijn echtgenote Anna Catharina Steps met hun kinderen.

Dit zijn de kinderen van Peter Hubert Steps en Anna Pijpers bij gelegenheid van hun gouden bruiloft. V.l.n.r. Willem Janssen (oet ut veldje) Anna Maria Steps, Maria Catharina Janssen, Peter Hubert Steps, Nicla Tilmans, Anna Catharina Steps. Zus Marie Elisabeth Steps getrouwd met Smeets, ontbreekt.

Bovenstaand het bidprentje van Anna Maria Steps, het eerste kind van Anna Pijpers; ze was non in het klooster in Beek.

Toelichting: Reguliere derde orde 

De derde orde wordt verdeeld in een reguliere en een seculiere tak. Reguliere derde-ordeleden leven in  conventen. Zij leggen geloften af (de “derde regel”), die echter minder streng zijn dan die van de eerste en tweede orde. Leden van de derde orde verschillen voor het oog van de wereld niet veel van andere kloosterlingen. Ze worden aangeduid als broeders en zusters.

3.3

Anna Catharina, geb. 11-7-1829 (get. Franciscus Severens, Anna Catharina Vermeeren, Philip Joseph Fredrix), ov. 11-1-1891, tr. te Elsloo 10-11-1858 Joannes / Jan Gilissen/ Gelissen, tuinier, geb. te Meerssen 27-6-1827, (zn. van Stephanus Gelissen en Catharina Ramakers), ov. 28-7-1897, wonend te Amby, (get. Joannes Peters, Leonardus Gelissen). Kinderen, geb. te Catsop:

 1. N.n. 2-11-1859 (dochter);
 2. N.n. 27-1-1861 (zoon, door arts gedoopt);
 3. Joannes Hubertus, geb. 15-5-1862, ov. 19-10-1948 Westdorpe, Zld., tr. Maria Bogaert;
 4. N.n. 16-9-1864 (zoon, door vroedvrouw gedoopt);
 5. N.n. 16-8-1865 (dochter);
 6. Anna Maria, geb. 18-7-1867 (get. Anna Maria Coumans, Joannes Lenssen, Elisabeth Steps), ov. 17-3-1875, 7 jr. oud;
 7. Jan Stefanus, (ook: Petrus, Pieter genaamd) geb. 6-11-1868, (get. Petrus Steps, Maria Gilissen), ov.13-2-1947, landbouwer, tr. 17-11-1897 Maria Rutten, geb. Elsloo 22-9- 1876, wonend Klein Meers (dr. van Laurens Rutten, landbouwer,en Anna op den Camp), ov. 23-12-1947. Kinderen, geboren te Catsop* Joannes, geb. 27-2-1901 (tr. 14-4-1928 te Maastricht Maria Anetta Klein); * Anna Maria, geb. 29-10-1903 (tr. 26-4-1930 Theodorus Smeets, geb. in Gelsenkirchen); * Maria Agnes, geb. 23-12-1907 (tr. 4-11-1939 Petrus Hubertus Smeets); * Petrus Joannes, geb. 25-7-1910, tr. 11-8-1939 te Spaubeek met Maria Hubertina Stevens; * Maria Josephina, geb. 6-4-1915;
 8. Maria Hubertina , geb. 2-5-1871 (get. Hubertus Bongaerts, Mari Steps, Jacobus Lenssen), ov. 18-11-1896, ongeh.;
 9. Maria Elisabeth, geb. 26-4-1874, ov. 1-1-1875, 8 mnd. oud.

Van de negen kinderen blijven er drie in leven; deze gaan we later bespreken.

Te lezen valt dat Anna en Jan Gillissen -Steps hier in 1864 een schuur hadden. Ze woonde in 1851 nog bij haar vader. Toe deze de woning in 1873 verkocht moesten ze van hun schuur een woning maken. Verhuisd zijn ze niet: hun kinderen worden in Catsop geboren.

En deze legger bevestigt dat bij B1517 in 1868 er sprake was van huis en stal. Het huis van haar vader werd verkocht in 1873.

Dus deze woning zou ter rechter zijde hebben gelegen van het kleine raampje.

Foto van zijkant. De contouren hoe het vroeger heeft uit gezien is met enige moeite nog te zien aan de trap in het metselwerk boven de deur. Bongers heeft daar in die tijd een verdieping op gebouwd .

Nog even de hulpkaart van 1864 erbij gepakt.  Men ziet B1517.

Kadasterkaart van 1880. Bij B1517 is de oude woning van Jan Gilissen nog goed te zien. Thans niet meer goed voorstelbaar dat op B1517 B1519 en B1518 drie gezinnen woonden en op B1516 woonde in die tijd Bongaerts.

Bovenstaand twee bevolkingsregisters: van 1880 en van 1890. Op de bovenste staat hun adres en van hun drie kinderen: Catsop 25. Ook is aangegeven dat Joannes Gillissen uit Meerssen (Amby) afkomstig is en zijn beroep ‘tuinier’ was. De lijst eronder vermeldt ook Bongaerts, Maria. De familierelatie is onduidelijk; later vertrekt zij weer naar Amby.

In 1891 stierf Anna Steps en is er een M.V.S. gemaakt.

Op dat moment komt er een verdeling. Het huis B1517 1520 en 1516 was al hun eigendom. Met had dus al de hele linker zijde in bezit. Peter Gillissen en Maria Gilissen woonden nog ongetrouwd in. Wat opvallend is dat men hem ‘Peter’ noemden, terwijl hij zich Jan Stephanus Gillissen schreef. Uit de overlevering heb ik begrepen dat zijn roepnaam Pierre was. Bij overlijden werd zijn officiële naam Jan Stephanus gebruikt.

Zijn andere zoon Joannes Hubertus Gillisen werkte in Terneuzen en was bij de Marechaussee. Hij is in Zeeland blijven wonen.

Dus alles wat wit is was rond 1901van Pierre Gillissen en Maria Rutten.

Hulp kadasterkaart uit 1907. Er wordt veel veranderd aan het huis op Het Einde, reden waarom wat gearceerd is – bijgebouwd of verbouwd – wordt vernummerd.

De verdere geschiedenis van deze familie is te volgen via https://catsopvanvreuger.com/2020/03/27/fam-gillissen-rutten-op-het-einde/

Graag wil ik een dankwoord geven aan Wiel Mesters voor het maken van de stamboom en het corrigeren van teksten. Chrit Damoiseaux voor de zoektocht in registers etc. En de hulp van de site  Genealogie in de drie Limburgen   https://www.facebook.com/groups/egflimburg/ ook  Historisch centrum Maastricht  https://www.rhcl.nl/nl, het boek ze hingen in drie Reysen . Raadgever Guus Peters en iedereen die ik vergeten ben.  

Joannes Servaas Hendrix (Ut ein Hendje)

daemen Catsop

Het  huis van familie Hendrix-Vrancken lag op den dries in dit huisje werden 13 kinderen grootgebracht velen van hun worden geboren in het Terhagen hijzelf ook  . Voor de deur de koopman veehandelaar Joannes Servaas Hendrix dus zal wel Sjeng of Sjang zijn geweest en hij werd ook wel in de volksmond het ein hendje genoemd en waarom kan men zien. Zijn geboorte huis lag in het Terhagen en over zijn familie komen we nog op terug .Maar dit huisje lag waar later Giel Hendrix heeft gewoond op het moment dat deze foto is gemaakt was het huis achter hem al afgebroken en dat huis was van Greetje Daemen-Lemmens . Deze boerderij was in het verleden van Driessen en was een geheel. De heer Joannes Servaas Hendrix zal zijn laatste dagen op het einde bij zijn dochter doorbrengen en dat was bij Petrus Lemmens-Hendriks . Deze Lemmens was ook geboorte van Catsop .

Familie Kremers -Schutjens (ook: Cremers – Schutgens)

We gaan terug in de tijd; we kijken naar de geschiedenis van de familie Kremers en hun relatie met  Catsop. Het zal blijken dat ‘Kremers’ en ‘Cremers’ dezelfde familie betreft. Bijvoorbeeld Michiel (Sjielke ) Kremers (Het Einde) en Albert Cremers (Op den Dries) waren familie Ook zijn de verbindingen met andere namen / families, zoals met Sjeng Houben, slager in Elsloo.

Hendrikus Kremers geboren te Obbicht /Papenhoven trouwt met Christina Schutjens of Schutgens. Hij was ‘dienstknecht’ en zal dus gewerkt hebben op een boerderij of dergelijke. Verder vind ik in de franse namen lijsten van rond 1800 geen enkele Kremers of Cremers dus ik neem aan dat dit de eerste is in Catsop

Christina Schutgens, geboren te Catsop op 9 maart 1825, was dochter van Godefrius Schutgens (+ 1855) en Marie Elisabeth Vranken ( + 1836,  ‘huishoudster’. Dit gezin woonde op het adres Het Einde 1. Zie de kadastrale kaart beneden bij de aanduiding ‘1’.    Zij overleed 7 novembe1887.

geboorteakte Christina Schutgens

Geboorteakte van Christina Schutgens

geboorte akte Hendrikus Kremers                           Geboorteakte van Hendrikus Kremers

huwelijksakte Hendricus Kremers schutjens

De huwelijksakte van Hendrikus en Christina. Niet duidelijk is waar het echtpaar gewoond heeft. Aannemelijk is dat ze in het ouderlijk huis van de bruid zijn gaan wonen: Het Einde, op de kadastrale kaart hieronder op nummer 1. Later is daar Sjeng Smeets gaan wonen. Deze trouwt in 1883 ook met een ‘Schutjens’,  een kind van de broer van Maria Christina, Henricus Schutjens (timmerman). We zien ook de moeder van de bruid Maria Elisabeth Vranken zij was een dochter van de bokkenrijder Willem Vranken (Broekhoven Geulle)  Gefolterd ,Galg 1774

2020-06-16 (6)

Ter verduidelijking van de situering van de woningen aan Het Einde (donkere vlakken) een kadasterkaart van rond 1842. Rechts het kapelletje ( ‘Chapelle’) .  Het Einde werd vroeger ook wel ‘Einde ‘, ‘Eindstraat’ en ‘Weg naar het veld’ genoemd . Op nummer 3 was in die tijd een boomgaard met fruitbomen.

overlijdingsakte Hendrikus

Akteno. 29. Aangifte van het overlijden van Hendrikus Cremers. Aangifte wordt gedaan door zijn zwager, Henricus Schutjens (timmerman – 33 jaar – ) en buurman Joannes Janssen (dagloner – 40 jaar -). Zwager Schutjens woonde ook op ‘Het Einde’ mogelijk op nr. 1 of nr. 2 op de kadastrale kaart. Op de franse Lijst woonde in 1832 de heer Martinus Brorens op dit adres deze verhuisde later naar op de berg Elsloo. Janssen woonden op nr. 6. Dus is het voor mij aannemelijk dat Hendrikus Kremers daar ook daadwerkelijk  woonde. Oorzaak van overlijden is een noodlottig ongeval: tegen 11 uur, bij het maken van een ijzeren beslag voor karrewiel, is Hendricus zwaar gewond geraakt en dien ten gevolge overleden.

https://youtu.be/Nb0OL2KfThQ   in dit filmpje (klik op de link) is te zien hoe een karrewiel wordt gemaakt en beslagen. In de tijd van Hendricus gebeurde dit niet machinaal maar met de hand. Door de enorme spanning gebeurden destijds vaker ernstige ongelukken.  

overlijdingsakte christina

Overlijdensakte van Christina. Een bevestiging dat zij in Catsop woonde en is overleden.

Uit dit koppel worden vier  kinderen geboren; zie de navolgende aktes

levens loos kind 1855

Hun eerste kind word levensloos geboren en je kan zien dat het kind is geboren in Catsop

geboorteakte Wilhelmus Kremers

Hun tweede kind; gaat later wonen op nummer 2 van de kadastrale kaart; zie onderstaande akte van zijn huwelijk. Daaronder: hun woning.

huwelijksakte Wihelmus

00100.jpg

of het in die tijd ook zo er uit zag zal wel niet meestal waren het lemen woningen later deden ze er een steen om heen metselen

Cremers Wihelmus- Hermans Maria Mechtildis Timmerman het einde 16 1

1 Willem Kremers 2 Maria Mechtildes Hermans

 

002 (3)

Later te behandelen: de kinderen uit dit huwelijk.                                                                         Zo zal een dochter Maria Hubertina Kremers  trouwen met Sjeng Dirix. Het stel blijft wonen op huisnummer 12. En ook hun dochter Christien Dirix  neemt de woning over en trouwt met Louis Vroemen. Op de Gellik woonde Sef Cremers, getrouwd met Anna Maria Chatrina  Bartels. Een dochter uit dit huwelijk, Tilla Cremers trouwde met Thei Bours. Zo nog een voorbeeld is Frits Cremers wonende op den dries een zoon is Albert Cremers maar dat komt terug in deel 2

2020-08-30 (2)

Op huisnummer 12 woonde rond  1910 Willem Kremers en op 11 zijn broer Frits

Het derde kind

geboorte akte Maria chritina Kremers

Maria Elisabeth Kremers gaat later wonen in de Dorpstraat en trouwt met Graatje Houben, landbouwer en Mandenmaker  uit Boorsheim (Boorsem), geb. 30 maart 1853, overleden te Elsloo 19 maart 1935. Het echtpaar voerde aldaar een herberg annex koffiehuis. Later werd er de slagerij van Sjeng Houben gevestigd. Nu: huisnummer 26.

kerkelijk huwelijk cremers houben

Huwelijksakte van Graatje Houben en Elisabeth Cremers of Kremers

MMKB23_001173179_mpeg21_p00023_image

Uit dit krantenartikel blijkt dat Graatje Houben een Herberg had waarschijnlijk op het adres waar later de zoon Sjeng een slagerij is begonnen .

001 (2)

Maria Elisabeth Cremers

Graatje Houben 1 1

Graatje Houben

Een paar voorbeelden van kinderen en kleinkinderen zijn Sjeng Houben kind van boven genoemd koppel Sjeng trouwde met Marie Lenaerts uit Catsop en een aantal  kinderen Tien, Lies, Griet en Gerard Houben wonen en woonde  allemaal op den dries in Catsop . Nog een voorbeeld Sjef Houben getrouwd met hendriks woonde op het einde en Christien Houben een dochter van hun trouwde met Pie Bours en woonde in de Daalstraat maar uit dit huwelijk (Houben-Hendrix) komen ook meerdere kinderen een ervan Jan Houben heeft ook enige tijd in Catsop gewoond en was ook lid van de Hohnerband hij woonde in die tijd achter het kapelletje oud huis van Bertje Pijpers ook Bertha ,Marie ,Fien om er enkele te noemen uit dit huwelijk komen straks in het tweede gedeelte terecht

Het vierde Kind

godfridus Kremers

Geboorteakte van Frits Kremers

huwelijksakte Frits

Uit deze akte blijkt dat broer Willem en zwager Graatje Houben getuigen waren bij dit huwelijk. Maria Peeters was afkomstig uit Terhagen. Frits gaat daar ook wonen maar komt later rond 1905  terug naar Catsop naar het Het Einde, toen op nummer 11 (zie Kaart bij Willem).

1933 no 11 de eindstraat

Advertentie uit 1905 en hier staat zijn adres op no 11 geen straatnaam was niet gebruikelijk alles was toen een nummer als huisnummer maar wel een bevestiging dat Frits in die tijd in Catsop woonde .

Godfridus Kremers 1Urina Catharina Peters 1

Uit dit huwelijk zijn verschillende kinderen geboren en in Elsloo en Catsop  gebleven een paar ga ik benoemen Sjef van Louiwieke Driessen van op den dries  trouwde met Urina Chatharina  Kremers een dochter uit bovenstaand koppel genaamd   dus Frits Driessen  en Paulien Driessen van Sjef Vranken  zijn kleinkinderen hier van zo zijn er nog zat voorbeelden en die zullen we later behandelen. En niet te vergeten Familie Meijers -Kremers waar de zoon Jan Meyers een zoektocht naar het verleden heeft gemaakt waar ik hem zeer dankbaar voor ben en zal ik in deel 2 ook gebruik maken van zijn map. Zo ook Hein Kremers kleinzoon van Harrie Kremers die ook een zoektocht naar zijn roots heeft gedaan maak ook graag gebruik van.

Zoon Michiel (Sjielke) Kremers neemt later deze boerderij over. Diens zoon Jozef (Joep) Kremers deze woont nog in Catsop, Geversdelweg .

Wat opvalt is dat de twee kinderen van Henricus het beroep van hun vader hebben overgenomen: timmerman maar later worden ze landbouwer .

Ook wil ik de Familie Houben en Wiel Mesters bedanken voor hun medewerking

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niemand weet waar Catsop ligt opname R.O.Z.

Op 02-06-1973 is er door de R.O.Z. (radio omroep zuid ) een opname gemaakt voor de radio met de titel niemand weet waar Catsop ligt door Mark Peters.

In dit gesprek komen een paar oude bekende aan het woord met name Sjeng Claessen Martha en haar dochter Martha Bongers , Wies Vranken van de Cafe (bie Willemke) Burgemeester Meijers en ik denk Door Smeets uit de daalstraat.

Burgemeester Meijer spreekt wat voor een dorp Catsop was en over het verplaatsen van het kapelletje wat toen in de raad ter sprake kwam en daar heb ik een kranten artikel over gevonden .En dat duidde op heel veel weerstand van de catsopse bevolking en maar goed ook.

1967 kapel 19-05

krantenartikel 19-05-1967

Hij sprak ook de verbinding van Catsop met Elsloo de brug op het mergelakker.

02 -07-1966

krantenartikel van 02-07-1966

23-06-1966

Er werd trouwens van alle kanten gewerkt om Catsop te bereiken

24-09-1966

krantenartikel  24-09-1966

Ook aan het woord is Sjeng Claessen

trouwfoto Sjeng Claessen en Ida Pepels 1944 1

Trouwfoto Sjeng Claessen en Ida Pepels 1944

Sjeng verteld hier heel veel over de toestand van  Catsop ongeveer van rond 1900 en er voor hoe de inwoners moesten rond komen en naar de markt gingen voor wat geld te verdienen . Wat hij vertelde over naar de markt gaan heb ik ook nog eens  met zijn zoon over nagepraat

Zijn moeder woonde toen in de Maasband en moest van daar uit lopend door Catsop de hosterweg in en dan naar Maastricht lopen meestal op haar hoofd een rieten mand met eieren en kaas of boter maar ze kreeg steeds de hond mee voor bescherming en als ze boven aan de hosterweg was stuurde ze de hond terug en wisten ze thuis dat ze langs Catsop was, en dat was niet voor niks denk ik maar heeft toch haar liefde gevonden in Catsop

FB_IMG_1583229873761

In maastricht op de markt rond 1900 u ziet de rieten manden van waar ze hun waar aan bieden

FB_IMG_1583228833720

ook rond 1900 er werd van alles aan geboden kippen konijnen met alles drop en draan mijn vader vertelde me eens dat dit toen verplicht was anders konden ze je wel eens wat anders verkopen

FB_IMG_1583229398883

Mooi ingekleurde markt foto van Maastricht

Sjeng vertelde ook over dat de mensen moeilijk rond kwamen en vertrokken om elders te gaan werken maar de reporter zei alleen de mannen, maar dat is niet zo ze gingen met het hele gezin ze sloegen in hun huis de luiken dicht en vertrokken met de trein naar Duitsland meestal stenen maken (brikkebaekers)  of suikerbieten rooien of in de mijn werken. Ze vertrokken met treinen en het kan zijn dat ze met groepen gingen van uit Catsop want ik kom steeds meer namen van geboortes in Duitsland Kevelair Sasnay Gelsenkirchen etc. Guus Peters heeft dit al beschreven dus ga ik dit gebruiken in mijn rubriek.

https://www.elsloo.info/de-stiefkoeppige-maaskentjers/312-deel-4-de-stiefkoeppige-maaskentjers

Rond 1900 liep dat brikkebakken af omdat de Duitsers alles zelf in handen wilden hebben voorheen waren er ploegbazen voormannen die afkomstig waren van ons maar dat wilde ze zelf gaan doen en was het niet rendabel meer voor de meeste maar de mijnen begonnen in ons  land open te gaan dus de werkzaamheden begonnen hier ook toe te nemen

Sjeng Claessen  sprak ook over het onderwijs hoe het was om naar school te gaan prachtig verhaal maar in de tijd waar hij over sprak was het nog een openbare school in 1923 is het katholieke onderwijs pas op gang gekomen en dit was een rel in Elsloo ik heb er een paar krantenartikelen over gevonden .

kranten artikel 1922

krantenartikel 1923

Diegene die er voor gezorgd heeft dat door een stemming ze overstag zijn gegaan is Sjeng Cobben uit Catsop door hem kregen de katholieken een meerderheid en was openbare onderwijs omgezet naar bijzonder onderwijs r.k dus .

Sjeng Claessen sprak over vaarkoeien en dat was in die tijd een begrip ik heb er een voorbeeld van gevonden weliswaar van Geulle maar denk niet dat het in Catsop anders was .

vaar koe

Foto is van rond 1930 uit Geulle met zelfs twee vaarkoeien blijkbaar hebben ze sjanse geladen voor de bakoven

Ook aan het woord Moeder en dochter Bongers Martha en Martha Prachtig verhaal over de Bongersisters .Martha de dochter verteld over hun reis naar Indië Japan en China . ik moest er wel om lachen hoe ze het vertelde hoe die Japannerse en Chinezen  reageerde op hun kortom luister.

21-09-1967

Kranten artikel dat past bij het interview 21-09-1967

07-11-1970

07-11-1970

Het huis is versierd bij de terug komst van hun Reis .

Verder meen ik te horen Door Smeets die verteld hoe zich de bevolking hielp bij brand .

Op het laatste horen we Wies van Willemke het cafe van Catsop van toen .

bie Wies 1

Lucien Vranken Toon van Es Wies Vranken

hier onder de radio opname van de R.O.Z. 02–06-1973

 

 

Ik wil L1 bedanken voor deze bijdrage en vooral Tom Doesburg voor het opzoeken van deze opname .

 

 

 

 

 

 

 

 

Fam. Gillissen-Rutten op het einde

Wilt u de voorgeschiedenis weten over deze familie ga naar deze link https://catsopvanvreuger.com/2022/05/23/familie-steps-algemeen/ en volg 3.3

Deze familie was woonachtig op het einde 37 A vroeger C40 vele Catsopenaire denken welke familie is dit. Maar als ik de naam Bongers noem  zullen de meeste wel weten waar dit is we beginnen met de ouders en we gaan terug in de geschiedenis van deze familie Gillissen -Rutten

Gillisen -Rutten Catsop 1

Maria Rutten en Steef Gillissen

Mevr.Rutten 1

Maria Rutten

geboorte akte Maria Rutten

De geboorte akte van Maria Rutten en haar ouders en haar woonplaats was Meers

Heer Gelissen 1

Jan Stephanus Gillissen

geboorte akte stefanus Gillissen

Bij deze familie ontbreekt me een stamboom en zal ik proberen dit zo eenvoudig mogelijk proberen uit te leggen.

overlijdings bericht Maria Rutten

We gaan terug naar de tijd dat de Franse hier waren en de inwoners van Catsop noteerde in 1796 en daar staan de volgende personen op die betrekking hebben met deze familie en dat is Gerardus Steps van beroep schoenmaker getrouwd met Ida Sillen .

Hoe dat in die tijd er uit heeft gezien kan ik het beste laten zien in onderstaande schilderij.

schoenmaker aan het werk 1700 1800 rijksmuseum

Bron schilderij rijksmuseum schoenmaker 1700-1800

Doopakten van Anna Chatarina Steps  de moeder van Stefan Gillissen hier onder de gegevens van zijn vader die introuwt bij de familie Steps in Catsop.

persoonsgegevens Jan Gillissen

Hij is geboren 19 juni 1827 in Amby (Meerssen)

Beroep vanaf 10 november 1858 tuinier

Hij is overleden op 28 juli 1897 in Catsop-Elsloo hij was toen 70 jaar

zijn ouders waren Stephanus Gelissen en Anna Catharina Ramakers let op de naam dus er is de generatie er na een naamsverandering door gevoerd

huwelijks akte Jan Gilissen

de kerkelijke huwelijks akte van de ouders van Stefan Gillissen

Uit dit huwelijk zijn  vier  kinderen geboren tenminste wat ik kan vinden

Geboorteakte Gilissen, Johannes Hubertus, 15-05-1862

Geboorteakte Gilissen, Anna Maria, 18-07-1867

Geboorteakte Gilissen, Jan Stephanus, 06-11-1868

Geboorteakte Gilissen, Maria Elisabeth, 26-04-1874

Fien Gelissen

Fien Gillissen ? ik weet niet of dit een zus is van Stephanus ?

huwelijk Stefanus en maria

En hier ziet u de huwelijksakte van Stefan Gillissen en Maria Rutten de personen waar hier om gaat en hier onder komen hun kinderen .

Ze kregen zes kinderen twee jongens en vier dochters twee van die dochters waren woonachtig in Catsop . Anna in de daalstraat en Martha bleef in het ouderlijk huis op het einde  . Pie Gillissen  woonde in Elsloo,Sjeng woonde in Einhoven en Agnes is geïmmigreerd naar Australie .

familie foto Gilissen nummers (2)

Marie Smeets dochter van Anna heeft me de namen gegeven

1 Tien Simons  2 Anna Gillissen 3 Steef Gillissen 4 Marie Gillissen 5 Maria Rutten 6 Martha Gillissen 7 Agnes Gillissen 8 Pie Gillissen 9 Door Smeets 10 Pierre Bongers (Pie) 11 Pierre Smeets 12 Annie dochter van 1 en 8   13 Yes dochter van 2 en 9   14  Pierre Smeets zoon van 2 en 9   15 Anneke Smeets dochter van 2 en 9    16 ?  dochter van 7 en 11  17 Marieke dochter van 6 en 10  18 Stefan zoon van 6 en 10    19 Lies dochter van 2en 9    20 ?  21 Marie Smeets dochter van 2 en 9

1  Jan Huber Gillissen

sjeng en marie

einhoven Sjeng (2)

Sjeng Gillissen en Marie Klein

2   Anna Maria Gelissen ( Anna) op de familie foto nummer 2

huwelijk door smeets

Smeets gelissen 1

Maria Smeets met haar moeder Anna Gillissen

vader en groot vader smeets Pierre Gilissen (stefan) 1

Door Smeets en Stefan Gillissen

Theodorus Smeets (Door op de familie foto op 9) is geboren op 23 januari 1901 in Gelsenkirchen NRW hij werd daar ook gedoopt en hij is overleden op 25 augustus 1977 in Sittard . Ik denk dat zijn vader  werkzaam is geweest in Duitsland in de mijn want de vader van Door. Theodoor Reinier Smeets komt uit Elsloo en zijn moeder Koch komt uit Wiiten (Duitsland) er word nog een jongere broer van hem daar geboren en de rest in Elsloo

familie Smeets 1

kinderen van het gezin Smeets-Gillissen uit de daalstraat ze ze staan er niet allemaal op

1 Marie Smeets 2 Annie Smeets 3 Lies Smeets 4 Pierre Smeets 5 Yes Smeets.

kinderen Smeets 1

1 Lieske Smeets 2 Nellie Gillissen 3 Leneke Gillissen 4 Annie Gillissen 5 Marieke Smeets 6 Pierre Smeets

3   Maria Agnes Gillissen   op de foto nummer 7

pieter en Agnes australie

trouwfoto Mariane 1 1

1 Martha Gillissen  2 Pierre Smeets  3 Agnes Gillissen  4 zus van bruidegom ?

Zij (Agnes) werd gedoopt op 24 december 1907 in Elsloo

trouwfoto Mariane (2) 1 1

1 Martha Gillissen 2  ? 3 Moeder van Bruidegom ? 4  Pierre Smeets 5 Agnes Gillissen 6 Vader bruidegom? 7 zus bruidegom ?

Groot ouders beek Mariane (2)

Catharina Kleinen en Johannes Hubertus Smeets  de ouders van Pierre Smeets

australie 1

Pierre Smeets en Agnes Gillissen met hun kinderen

Deze familie is geïmmigreerd naar Australië wanneer is mij helaas onbekend

ouders Mariane

Agnes en Pierre hier ontbreken mij de namen .

mariane 2

Marianne Smeets en ?

bovenste foto Mariane Smeets onder Agnes bij de bruiloft van Mariane ?

4 Petrus Joannes Gillissen (Pie) op de foto no 8pie Gillissen huwelijks akte

Petrus Joannes Gillissen (Pie)

Geboren op 26 juli 1910 in Elsloo

Overleden op 14 december 1988

Hij was getrouwd met Maria Hubertina Simons (Tien)  foto no. 1 geboren op 11 maart 1915  in Ubach over Worms zij is overleden op 20 februari 2000

Zij waren samen gehuwd op 11 augustus 1939 in Spaubeek

Tilmans 33 1

1 Marieke Reubsaet ?  2 Pie Gillissen ? 3 Josef Tilmans 4 ?

ik weet hier van deze foto weinig af die is in 1935 genomen en heb alleen een bevestiging gekregen dat dit Pie Gillissen en Josef Tilmans  is ze waren samen bij de fanfare er volgt hier onder nog een foto .

Verlaad Harrie 1

1 Josef Tilmans 2 Pie Gillissen

Vader Gelissen rechts moeder Marie rechts b. Pie links b. 1

1 Stefanus Gillissen 2 Agnes Gillissen 3 zuster Marie Gillissen 4 Pie Gillissen 5 Marie Gillissen .

In de overleving is me verteld dat Pie meubelmaker was en een winkel had op de koolweg er zijn in Catsop nog mensen die zijn meubels nog hebben dus degelijk matriaal.

5 Maria Josephina Gillissen (zuster Marie of Stefana ) op de foto no 4

maria josfhiene zuster marie

zuster Gelissen 1

zuster Marie of Stefana ? wat ik begrepen heb is ze werkzaam geweest in het klooster in Beek .

6  Martha Gillissen op de foto no. 6

pie bongers en martha

Martha Gillissen

Geboren op 21 oktober 1917 in Elsloo

Overleden op 10 oktober 1998 in Sittard

Familie Gelissen 1

1 Pierre Bongers 2 Martha Gillissen 3 Marie Klein 4 Sjeng Gillissen 5 zuster stefana of Marie 6 Door Smeets 7 Anna Gillissen 8 Tina Simons 9 Pie Gillissen .

Ik wil de familie vragen als er nog foto’s zijn of staan fouten in mijn tekst of namen, mij dit kenbaar te maken, zodat we samen er een leuke familie site van maken alvast bedankt.

kleinkinderen Gelissen 1

Kleinkinderen van Stephanus en Marie

Mijn grote dank wil ik uitspreken aan Marie Smeets en Marianne Smeets voor hun bijdrage om er iets leuks van te maken zonder lukt niet

Stefan Gilissen 1

Stephanus Gillisssen of Steef maar er werd mij ook in de overleving verteld dat er sprake was dat ze hem Pierre noemde en er pas later achter kwamen dat het Steef of Stephan was klop dit ?

Fam. Peerbooms-Frissen op het einde 38

opa-oma peerbooms 1

1 Johannes Hubertus ( Hoebair) Peerbooms geboren op 10 september 1871 en is overleden op 6 mei 1953 in Elsloo 2 Maria Gertrudis (Tru) Frissen geboren op 3 mei 1884 in Ulestraten en is overleden op 11 november 1954 in Sittard

de geboorte aangifte van Hoebair en Tru en de ouders van hun

Omdat ik geen stamboom van deze familie heb ga ik dit uitleggen hoe deze familie in stand kwam in Catsop .
Ik begin in 1796 de Franse die toen hier waren hadden alle inwoners van Catsop genoteerd en werd er een Petrus Perebooms oud 48 jaar gehuwd met Mechtildis Heuts en haar eerste kind Maria Elisabeth Perebooms als inwoners van Catsop in geschreven hij was dagloner dit betekend dat hij in Catsop werkte kan op De hof zijn geweest maar hun eerste kind was is in Geulle geboren zijn vrouw Mechtildis Heuts zij was een dochter van de bokkenrijder Leonard Heuts alias De Scheerman en die werd in 1774 in de hussenberg op gehangen hij had in die tijd een herberg het scheerhuis en dat huis ligt nog altijd in Geulle als men van Catsop naar Geulle verplaatst komt u op de eerste kruising ligt het scheerhuis aan de linkerkant .

Later zie ik dat er kinderen van Petrus en Mechtildis in Catsop geboren worden en hun laatste in Geulle genaamd Johannes Lambertus Perebooms deze trouwt met Maria Sophie Smeets in 1820 en dat zijn de grootouders van Hoebair Peerbooms en zie ik ook dat zijn vader Petrus overlijdt in Catsop in 1810 en zijn moeder Mechtildis in 1796 ook in Catsop is overleden en deze Lambertus staat ook als inwoner in Catsop genoteerd met een verblijfplaats in 1820 in de daalstraat dat zien we op de volgende kadaster kaart.

Trouwakte Perebooms -Smeets

Wat u ziet zijn de grootouders van Hoebair en dat de ouders van zijn grootouders zijn gestorven in Catsop en dat Lambertus in de daalstraat is gaan wonen zien we hieronder

kadaster 1842 1

Daalstraat B388 woning

B391 schuur

Ze hebben de namen van 1820 gekoppeld aan de kadaster kaart van 1842 en op deze kaart heb ik de daalstraat er uit geknipt op B 388 woonhuis en B 392 schuur woonde in die tijd of nog eerder Lambertus Perebooms hij was getrouwd met Maria Gertrude Smeets en dat was de opa en oma van Hoebair Peerbooms van bovenstaande foto. Lambertus was een dagloner net als zijn vrouw en dagloner kan van alles zijn de werkzaamheden kunnen divers zijn . Zou men dit adres naar nu herleiden dan woont er nu het gezin Erens. Uit het huwelijk Perebooms en Smeets word een zoon geboren genaamd Bernardus Peerbooms en dat is de vader van Hoebair Peerbooms

burger huwelijk Peerbooms -Buskens

dit zijn de ouders van Houbair en ziet u dat Bernardus in Catsop is geboren en als beroep Landbouwer

Zij krijgen zes kinderen het tweede kind is de latere eigenaar van de boerderij en gaan we later behandelen Peter Lambertus (Pjer) Peerbooms . Hoebair Peerbooms is het vijfde kind.

Wat ik in de overleving heb gehoord is het volgende verhaal Peter Lambertus (Pjer) had al kinderen en daarom is Hoebair Peerbooms later gaan bouwen op het einde en dat kan kloppen . Lambertus zijn kinderen Sef en Harrie zijn van 1906 en 1912 en Hubert trouwt in 1913 hij bouwt zijn boerderij rond 1910 .

kadaster 1920

Deze kadasterkaart van 1910 dus de boerderij staat er al op toen was het einde C 3 nu Op het einde 38 zover ik kan terug kijken was dat stuk grond in 1842 eigendom van de kerk

Het gezin Peerbooms -Frissen

We hebben een trouwfoto van Jaen Pierre Smeets (Pierre) met Anna Maria Peerbooms (May) waar de hele familie kunnen uithalen. De namen zijn ingevuld door Ben Smeets

trouwfoto

 1. Hubert Sr (Hoebair) Peerbooms. 2. Gertrudis(Truu) Peerbooms- Frissen. 3 Josephine (Fien) Smeets-Pijpers. 4 Pierre Smeets Sr. 5. Huub Peters. 6 Jan Peters. 7 Mathijs (Ties) Peters. 8 Barbara (Berb) Peters-Peerbooms. 9 Gerda Smeets. (Later getrouwd met Sjeng Peerbooms). 10 Jean-Pierre ( Pierre) Smeets jr. 11 May (Anna-Maria) Smeets-Peerbooms. 12 Lies ( Liza) Peerbooms. 13 Jean Smeets. 14 Emalie Smeets. 15 Maria (Marie) Smeets, later getrouwd met Frens (Frans) Peerbooms. 16 Frens ( Frans) Peerbooms. 17 Lucie Martens zus van Tonia 18 Sjeng (Johannus)Peerbooms, (later getrouwd met Gerda Smeets). 19 Antonia (Tonia) Martens. 20 Hubert jr (Huub ) trouwde later met Tonia Martens. 21 Leo (Lei) Smeets. 22 Annie Peerbooms.

1

Barbara Peerbooms (Berb) zij is gedoopt op 14 februarie 1914 in Elsloo en overleden op 23 jullie 1973 zij was getrouwd met Mathijs Hendrik Hubert Peters (Thies) geboren 1903 in Elsloo en overleden 22 november 1971

Berb en peters 1

Thies Peters en Berb Peerbooms huwelijksfoto

bruidsfoto berb 1

Familie huwelijksfoto van Thies Peters en Berb Peerbooms

1 Pierre Peters (Pierke) 2 Tillie Peters 3 Trees Peters  4 Anna Lochs 5 Dora Berben (moeder van Thies) 6 Tru Frissen 7 Hoebair Peerbooms 8 Sjang Peters  9 Fien Peerbooms  10 May Peerbooms 11 Frits Peters  12 Nel Peters 13 Thies Peters 14 Berb Peerbooms 15 Frans Peerbooms 16 Sjang Peters 17  vrouw van Harrie Peters 8 18 Lies Smeekens   19  Tru Peters 20 ? 21 Huub Peerbooms  22? 23 Sjeng Peerbooms  24 ? 25 Jaques(Sjaak) Peters 26 Tilla Frederix  27  Echtgenoot van Tilla 28 Jo Peters zoon van Sjangen Lies 29 Tjeu (Mathieu zoon van 1 en 4  30 Tilla Peters 31 Mia Peters 32 Dora Peters 33 Corry Peters 34 Annie Peerbooms 35 Lies Peters 36 Jaques Peters zoon van 8 en 10

 

Op de trouwfoto nummer 7 en 8

annie Fiena Berp

Annie, Fiena , Berb Peerbooms

Berb Peerbooms

 

2

Maria Josefien ( Fiena) Peerbooms is geboren op 21 mei 1915 in Elsloo en is overleden op 21 september 1997 in Elsloo zij heeft altijd in het ouderlijk huis gewoond later bij Lies Peerbooms

Fiena Perebooms1

Fiena Peerboom

bidprentje Liesa

3

Joannes Josephus Peerbooms (Sjeng ) geboren op 8 juni 1916 in Elsloo en is overleden op 10 juli 1998 in Geleen hij was getrouwd met Gerda Smeets

Sjeng en Gerda 1

Sjeng Peerbooms en Gerda Smeets hun kerkelijk huwelijk vond plaats op 16 oktober 1946 te Lutterade (Geleen)

Op de trouwfoto 18 en 9

Sjeng en Gerda Jhon En Truus 1

v.l.n.r. John Sjeng Peerbooms Gerda Smeets en Truus Peerbooms

Sjeng Sjielke

v.l.n.r. Sjeng . Hoebair Peerbooms en Sjeng Cremers ook geboren op het einde

26

hubert peerbooms (2)(1)

Sjeng Peerbooms

4

Anna Maria Peerbooms (May) geboren op 11 december 1917 in Catsop en is overleden op 5 december 2004 in Elsloo zij was getrouwd met Jan Pieter Hubert Smeets geboren op 18 januari 1915 in Geleen en is overleden op 30 augustus 1996 in Sittard

Wat ik zag van dit bruidspaar bijna een jaar hebben gewoond op het einde nu 13 van 06-11-1944 tot en met 01-08-1945 ze kwamen van de kaakstraat 15 en verhuisde na het einde naar de Stationstraat 128

Trouwfoto 10 en 11 het bruispaar

5

Bernardus Hubertus Peerbooms (huub) zijn doopnaam komt van zijn opa geboren op 8 april 1920 in Catsop en is overleden op 3 april 1992 in Sittard en was getrouwd met Sophia Antonia Martens (Tonia) geboren 12  maart 1924 in Elsloo en is overleden op 28 december 2002 in Elsloo

Huub en Tonia (2) 1

Het bruidspaar Hub Peerbooms en Tonia Martens het huwelijk was op 11 september 1947 links naast Hub is Lies Peerbooms en naast Tonia haar broer Sjeng Martens

Trouwfoto 19 en 20

perebooms tjeuke 1

1 Louis Huiveneers 2 Tjeu Lemmens 3 Tjeu Frederix 3 Hub Peerbooms

Pie steps 1

Hub Peerbooms en zijn overbuurman Pie Steps

Hub en Tonia zijn in Catsop gebleven en hebben het huis gekocht van Drik Engelen dat huis hebben ze afgebroken en een nieuw huis gebouwd waar nu hun dochter Lucie Peerbooms woont met Jo Vaessen het einde 36

Drik Engelen 1

Ik kan tot 1842 terug gaan en was dat huis in die tijd van Hendrik Hendrix en het kruis wat u ziet werd na de oorlog ontdekt door Pastoor Helgers en men schat het kruisbeeld meer dan 700 jaar oud en de familie Peerbooms heeft het kruisbeeld geschonken en overgebracht naar de parochiekerk zie hier onder een kranten artikel uit 10-02-1965

10-02-1965 kruis peerbooms

Later is er een replica van gemaakt eerst in gips en nu is het kunststof toen Huub het huis heeft gebouwd verhuisde de replica naar de weg kant . Eerst op een molensteen van Reubsaet-Notten van het mergelakker die hadden daar een molen .

Een paar fotos van het kruisbeeld en gevel en het kruisbeeld is versierd ik denk voor de processie . In die tijd woonde Drik Engelen er hij was getrouwd met Maria Cornelia Notten toen Huub en Tonia het huis gekocht hebben is Drik nog een tijdje in de daalstraat gaan wonen bij familie Engelen . Hij was een broer van de vader van Door Engelen .

Kinderen Huub en Tonia Perebooms Martens 1

Het gezin Peerbooms-Martens

1 Hub 2 Hub 3 Tonia 4 Martin 5 Lucie 6 Maria 7 Harrie

6

Joannes Franciscus Peerbooms (Frans) geboren op 15 november 1921 in Catsop en is overleden op 9 augustus 1974 in Sittard hij is getrouwd met Marie Smeets

Frans en Marie (2) 1

Frans Peerbooms en Marie Smeets hun huwelijk zou op 19 mei 1945 hebben plaats gevonden in Lutterade (Geleen)

Trouwfoto 15 en 16

frans huub tjeu 1948 1

1 Hub Peerbooms 2 Frans Peerbooms 3 Jan Houben 4 Tjeu Lemmens Foto is gemaakt in 1941.

Sjeng Frans Hoebair(1) 1

Sjeng Frans en Hub

7

Joannes Hubertus Peerbooms geboren in 1925 in Catsop en overleden op 28 september 1926

8

Maria Elisabeth (Lies) Peerbooms geboren op 28 maart 1927 in Catsop en is overleden op29 januari 2006 in Sittard en was getrouwd met Pierter Mathijs (Math) Akkermans geboen op 8 mei 1926 in Schimmert en is overleden op 9 juni 2000 in Elsloo

Trouwfoto 12 (Lies)

Exif_JPEG_420

Math Akkermans en Lies Peerbooms zij hebben het ouderlijk huis overgenomen en hun zoon Jan woont er nog steeds op het einde 38

9

Anna Maria Margaretha (an) Perbooms geboren op 31 mei 1928 in Catsop en is overleden op 10 -10- 2005 in Elsloo zij was getrouwd met Hermanus (Maan ) Schepers geboeren op 04-09- 1924 in Stein en is overleden op 12 Februari 2013 in Stein

trouwfoto op 22

peerbooms -schepers (2)

Het gezin Schepers – Perbooms

Jan Schepers Annie Peerbooms Fien Schepers Maan Schepers Arnold Schepers

Hoebair Peerbooms had nog buiten zijn broer Pjer wat in de daalstraat woonde ook nog vier zussen twee ervan zijn vroeg gestorven maar een van die andere de oudste zus van Hoebair, Barbara Hubertina Peerbooms leefde tot 1934 en in de overleving is me verteld dat ze non was ze is gestorven in Stein .De jongste zus van Hoebair, Maria Sophia Hubertina Peerbooms was getrouwd met Pieter Hubert Schaapkens zei is op een leeftijd van 49 jaar gestorven in Klimmen ik kan geen kinderen van haar vinden

Anekdote

Toen ik bij Huub Paulissen op bezoek was , hij is een zoon van Leen en Kwab wat ook op het einde woonde, vertelde hij me dat hij als kind Hoebair met Sint Lecie achter de weide op een wit paard naar huis zag komen . Maar hij zat op het paard zonder zadel dus dat zal hij op de markt gekocht hebben. Maar het paard ging bij de kruising rechtdoor de vaart op bij hun. Hoebair probeerde van alles maar het paard reageerde niet en er was natuurlijk op Sint Lecie wel een borreltje gedronken Huub zei het heeft een tijdje geduurd maar op het laatste is hij afgestapt en met het wit paard naar huis gelopen .

Ik wil de fam. Peerbooms bedanken voor de medewerking maar als er nog foto’s bidprentjes e.d. zijn wat de familie graag geplaatst wil hebben doe ik dat graag.

Fam. Penders-Roebroeks daalstraat 30 Catsop

penders daalstraat 1 genummerd

1 Jan Mathijs Penders 2 Maria Anna Roebroeks in de daalstraat nu 30

Naam : Joannes Mathijs Penders

Geb. : 01 Jan. 1865 te Boorsem

Overl.: 01 Juli 1933 te Elsloo

68 jaar

Ouders: Jan Mathijs Penders

: Maria Catharina Penders

Huwt : 18 Mei 1887 te Elsloo

Met

Naam : Maria Anna Roebroek

Geb. : 17 Maart 1867 te Elsloo

Overl.: 16 Aug. 1958 te Geleen

91 jaar

Ouders: Jan Baptist Roebroek

: Joanna Catharina Bours

28-04-1930 neuterelisatie

op 28 -04 -1930 vroeg J.M. Penders nog naturalisatie aan om Nederlander te worden

07-09=1934

op 07-09-1934 werd hun weide beschikbaar gesteld voor de fanfaar en sportliefhebbers

Deze boerderij heeft verschillende nummers gehad daarom is het soms moeilijk te bepalen waar iemand gewoond heeft maar bij deze was het makkelijk omdat deze van familie naar familie ging tot de laatste Penders die hier gewoond heeft, Harrie en Carolien en was hun postadres eerst C 71 daarna werd er met een zwarte driehoek genummerd en die zie je nog op sommige huizen is goed te zien op de foto en nummerde ze van onder op in de daalstraat en hadden ze nummer 6 en later gingen ze rond 1940 van boven naar onder nummeren en werd het nummer 30

Het verhaal achter Penders -Roebroeks dat begint al in het jaar 1820 tijdens de registratie van inwoners in Catsop hoe het er toen uitzag zien we in de onderste kadastrale tekening .

2019-12-21 (3)

Kadastertekening 1842 was deze boerderij eigendom van Gaspaar Bours deze boer had nog al wat land in zijn bezit en was een van de grotere boeren van Catsop in die tijd een paar landeigendommen gaan we behandelen omdat ik die nog ken en meer als 100 jaar in het bezit is gebleven van Penders-Roebroeks

geversdal 1

Dit is de weg naar Geulle als je van het einde afkomt en ten hoogte van Joep Kremers de boerderij lag er tegenover een land van Harrie Penders de laatste Penders die de boerderij in zijn bezit had deze situatie veranderd tijdens de ruilverkaveling

We gaan niet de hele stamboom behandelen die wat ik heb voeg ik straks toe maar ik probeer het toch uit te leggen .

Die Gaspaar Bours een van de eerste bewoners wat ik weet van de boerderij trouwde voor de tweede keer met Petronella Bovens en haar dochter Joanna Catharina Bours trouwt met Jan Baptist Roebroek uit Beek .

Maria Anna Roebroek op bovenstaande foto voor het huis is een kind uit dit huwelijk en Jan Mathijs Penders uit Boorsheim België trouwt in bij de familie Roebroek met Maria Anna .

Een zus van Jan Mathijs Penders woonde ook in Elsloo en was getrouwd met Lensen .

Anna Marie Leonie Penders

1 de zus van Jan Mathijs Penders Anna Marie Leonie Penders uit Boorsheim 2 Tjeu Lenssen 3 Sjeng Lensen 4 Nel Voncken deze heb ik uit de trouwfoto van Nel en Sjang gehaald

Penders 1 1 (2) 1

Deze foto is gemaakt tijdens het 25 jarig huwelijks feest van Giel en Bertha Penders -Lambrichts en zal deze gebruiken om een paar familie leden er uit te halen van Penders -Roebroeks

1 Lies Kurvers vrouw van Frans Penders 2 Pater Augustinus conventionele klooster Urmond 3 Anna Roebroeks 4 Giel Penders 5 Bertha Lambrichts 6 pastoor Aalofs Urmond 7 Jenneke Lambrichts 8 Mia Penders dochter van (3 en 4) 9 Frans Penders 10 Lamber De Le reu 11 Maria Penders vrouw van (10) 12 Harrie Penders 13 Carolien Notten vrouw van (12) 14 Anna Lambrichts zus van (5 en 16) 15 Hubert Dormans man van (14) 16 Jozef Lambrichts broer van (5 en 14) 17 Professor Lambrichts neef van Anna (5) 18 Sjeng Penders 19 Kennis van de familie 20 Sjang Otten man van (21) 21 Berbke Penders vrouw van (20) 22 Hub Penders zoon van (4 en 5) 23 Martien Penders zoon van (4 en 5) 24 Eugene Penders zoon (4 en 5) 25 Dolf Penders zoon (4 en 5 ) 26 Kennis geen familie 27 Pierre Dormans zoon van (14 en 15) 28 29 30 31 zijn geen familie kennis 32 Sef Penders zoon van (4 en 5) 33 Theo Eigehols geen familie 34 geen familie 35 Sef Dormans zoon van (14 en 15 ) 36 en 37 geen familie 38 Lambert Penders 39 Tjeuke Penders (overleden zoon) 40 Jaenie Penders 41 Ellie Penders 42 Harrie Penders de nummers 38 39 40 41 42 zijn alle kinderen van Giel en Bertha (4 en 5)

Het gezin van Penders-Roebroek Daalstraat Catsop

penders

Krantenbericht van het overlijden van Maria Anna Roebroek  en kan men zien waar toen iedereen woonde van de familie (Guus Peters bedankt)

Kinderen

——–

01:

Naam : Joannes Mathijs Penders

Geb. : 22 Juni 1888 te Elsloo

Overl.: 20 november 1974 te Nijmegen

Deze man roepnaam Tjeu was getrouwd met Maria Catharina Paula Wijnen .Hij was landbouwkundig ingenieur zo ook zijn zoon ze zijn getrouwd in Venlo in 1913 .Hun dochter is geboren in Indië hij was daar leraar later is hij hertrouwd met Josephina Maria Goossens

Tjeu Penders

02:

Naam : Jan Baptist Alexander Penders Overleden

Geb. : 27 Okt. 1889 te Elsloo

Overl.: 19 Mei 1890 te Elsloo

6 maanden

03:

Naam : Catharina Anna Maria Penders Overleden

Geb. : 05 mei 1891 te Elsloo

Overl.: 29 Dec. 1892 te Elsloo

19 maanden

04:

Naam : Josephina Maria Barbara Penders Overleden

Geb. : 19 Maart 1893 te Elsloo

Overl.: 09 April 1893 te Elsloo

05:

Naam : Jan Baptist Michiel Penders

Geb. : 12 Sept. 1894 te Elsloo

Overl.: 28 Juni 1960 te Heerlen

65 jaar

Huwt : 01 Mei 1920 te Urmond

Met

Naam : Maria Bertha Lambrichts

Geb. : op 01 augustus 1893 te Grevenbicht

Overl. 17 maart 1979 te Sittard

giel penders (2)

Het Bruidspaar 1 Michiel. Penders en 2 Bertha. Lambrichts

Op 1 Mei 1920 te Urmond

voor20170301

Boerderij van Lambrichts waar Berta als pleegkind is opgenomen en was toen in die tijd van de Oma van Bertha dus nietvan Penders zoals op de foto staat want Giel Penders huwde met Bertha Lambrichts  in 1920

huis van Giel urmond 1 (2)

de boerderij Lambrichts waar later  Giel en Bertha zijn gaan wonen  in Urmond was toen van de Oma van Bertha Lambrichts

kinderen Giel (2)

De gebroeders Penders uit Urmond

v.l.n.r. Tjeuke, Lamber , Harrie, Eugene , Martin, Huub, Zef , Dolf, en Sjeng

Penders (1959) 1

1 Marie Voncken , gehuwd met Adolf Penders 2. Mia Penders, oudste dochter, gehuwd met Frans Heuts. 3. Michiel Penders 4. Bertha Penders-Lambrichts. 5. Zef Lambrichts, broer van Bertha 6. Nieke Penders, gehuwd met Victor Troisfontaine 7 . Ellie Penders , gehuwd met Zef Donners 8. Mia Vrencken, gehuwd met Gene Penders 9. Gene Penders 10 Adolf of Dolf Penders 11. Frans Heuts 12. Magriet Knols, gehuwd met Lambert Penders (mijn schoonouders) 13. Lambert Penders 14. Sjeng Penders 15. Marthé Penders 16. Riek Osse, gehuwd met Sjeng Penders 17. Jeanne Cremers, gehuwd Marthé Penders 18. Hub Penders (zijn vrouw staat nergens op een foto) 19. Mia Nijskens, gehuwd met Harrie Penders 20. Harrie Penders 21. Victor Troisfontaine 22. Zef Donners 23. Maria Willems, gehuwd met Zef Penders 24. Zef Penders 25. Michel Penders zoon van Dolf en Marie (1 en 10) 26. Jacques Penders zoon van Riek en Sjeng (14 en 16) 27 Marcel Heuts zoon van Mia en Frans (2 en 11) 28. Bertie Heutz dochter van Mia en Frans (2 en 11) 29 Michiel Penders zoon van (20 en 19 ) 30. Michiel Penders zoon van (14 en 16 ) 31. Mathé Penders zoon van (14 en 16) 32 Michel Penders zoon van (15 en 17) 33 Marie Heleen dochter van (24 en 23 )

giel 1

1 Giel en 2 Bertha genieten voor hun boerderij in Urmond

image002 (1)

Bertha en Giel eerste van links op een uitje op een latere leeftijd

Hier nog een aanvulling van Nieke Troisfontaine -Penders over haar moeder en de boerderij in Urmond.

Haar Moeder Bertha Lambrichts is geboren in Grevenbicht en is met haar drie broers en vier zussen in 1899 overgebracht met paard en wagen naar de boerderij in Urmond door het plotseling overlijden van hun ouders en waren ze wees en werden op gevangen bij de oma in Urmond

nieke

geboortehuis van Bertha Lambrichts met Leonie Penders en Mia Dormans nicht van Leonie

Oma van Bertha genaamd Maria Cornelia Claesfeni haar man Martinus Lambrichts was op dat moment al overleden. De oma van Bertha woonde op de boerderij in Urmond met een zoon Adolf Lambrichts en twee zussen Maria Lambrichts en Johanna Lambrichts .

Bertha leerde Giel Penders uit Catsop  kennen maar Giel had al een boerderij in België toen ze wilden trouwen wilde de oma van Bertha niet dat ze naar België vertrok ze wilde dat haar kleinkind de boerderij overnam in Urmond ze beschouwde haar kleinkind als haar eigen kind ze was inmiddels al van haar vierde levensjaar bij haar en  ook omdat er geen interesse van haar eigen kinderen was voor de boerderij.

En is de boerderij in Urmond zoals op de fotos te zien is eigendom geworden van Giel en Bertha en zijn er 15 kinderen geboren .

Nieke sluit haar verhaal af met het volgende ik was van een tweeling mijn zusje Ellie is maar negen maanden oud geworden er waren geen foto’s van wat ik tot op vandaag nog mis.

mia nieke

Mia Nieke en Ellie  Penders en Ellie heeft de naam gekregen van haar overleden tweelinszus

Nieke bedankt voor je verhaal .

06:

Naam : Anna Maria Catharina Penders

Geb. : 25 Febr. 1896 te Elsloo

Overl.: 01 Maart 1973 te Geulle

77 jaar

Zij was getrouwd op 22 april 1931 in Puth -Schinnen met Lambert De le rue

Zij staan op de 25 jarige bruiloft foto op 10 en 11

03-07-1934

07:

Naam : Jan Baptist Alexander Penders

Geb. : 01 Juli 1898 te Elsloo

Overl.: 04 Juni 1967 te Elsloo

68 jaar

Roepnaam Sjeng en heeft altijd bij Harrie op de boerderij gewoond

en staat op de 25 jarige bruilofst foto op 18

Sjeng Penders 1

deze foto is gemaakt op de bruiloft van Thei Pijpers op 1 Sjeng Penders 2 Sjeng Houben en op 3 zijn vrouw Marie Lenaerts

08:

Naam : Lambertus Alphonsus Joseph Penders Overleden

Geb. : 05 Jan. 1900 te Elsloo

Overl.: 13 April 1900 te Elsloo

3 maanden

09:

Naam : Catharina Anna Maria Penders

Geb. : 16 Maart 1902 te Elsloo

Overl.: 03 Dec. 1969 te Meijel

An Penders Joosten 1

1 Jozef Joannes Joosten 2 Anna Penders

A. Penders, Mina Smeets, Fine Lenaerts en Marie Jossart (Belg. Vluchtelinge 1

1 AnPenders 2 Mina Smeets 3 Tien Lenaerts 4 Marie Jossaert

1 An Penders 2 Mina Smeets trouwt later met met Willem Knoben (drukkerij) 3 Hubertien Lenaerts trouwt later met Pie Knoben daalstraat Marie Jossaert was een Belgische vluchteling die werd op gevangen door Menten-Cobben de winkel in de daalstraat is later met Wouters getrouwd

Afbeelding (1) 1

Deze foto is een Lourdes reis 1 staat An Penders en er staan verschillende collega’s van haar hier op midden Paumen Leraar uit het raam Juffrouw Voncken want An Penders was lerares in onderwijs In Elsloo.

namen lourdes reizen

De achterkant van de foto het jaartal staat er op en de namen .

penders1

rechts ziet u een zeer jonge An Penders dit is een foto van het onderwijs in Oud Elsloo toen lag de school nog onder de maasberg ik ga hier niet alle namen bij zetten links een zeer jonge meister pos (Janssen) veel van deze fotos ziet u op Info Elsloo

penders oude schoo;

Hier staat An boven derde van Links nogmaals veel van deze fotos vind u op Info Elsloo afdeling nostalgie

Afbeelding 1

Ongeveer 1932

1 Lies Lensen 2 An Penders 3x 4 Paumen 5 Bours Catsop 6 x 7 Agnes Paumen 8 x 9 x 10 x

an Penders

Naam : Hendricus Joseph Hubertus Penders Overleden

Geb. : 10 Juli 1904 te Elsloo

Overl.: 21 Febr. 1906 te Elsloo

19 maanden

11:

Naam : Maria Barbara Penders

Geb. : 14 Juli 1906 te Elsloo

Overl.: 01 Dec. 1989 te Munstergeleen

83 jaar

Trouwfoto jan Christiaan Otten X Maria Barbara penders 1

Jan Christiaan Otten was getrouwd met Marie Barbera Penders

Het huwelijk werd voltrokken op op 28 februari 1935 te Geleen

U kunt hun ook nog terug vinden op de 25 jarige bruidsfoto op 20 en 21 haar roepnaam was Berbke en haar man Sjang

12:

Naam : Hendricus Joseph Penders

Geb. : 17 April 1908 te Elsloo

Overl.: 18 April 1999 te Limbricht

91 jaar

Harrie en Carolien 1

op 1 staat Carolien Notten en op 2 staat Harrie Penders deze foto is genomen bij het huwelijk van Thei Pijpers

Harrie en Carolien in kleur 1

1 Carolien Notten en 2 Harrie Penders

Carola Maria Notten zij is geboren op 2 mei 1904 in Ulestraten en ze is overleden op 28 juni 1990 in Geleen en ze was toen 86 jaar oud.

Zei hebben het langste op de boerderij gewoond na hun is het niet meer over gegaan naar familie want hun hadden geen kinderen

ze staan op de 25 jarige bruilofsfoto op 12 en 13

13:

Naam : Frans Joseph Penders

Geb. : 23 Aug. 1910 te Elsloo

Overl.: — —– —- te

zij staan op de 25 jarige bruilofsfoto op 1 en 9

hun kerkelijk huwelijk vond plaats op 12-04-1939

14:

Naam : Josephina Maria Hubertina. Penders

Geb. : 06 April 1913 te Elsloo

Overl.: 17 Mei 2004 te Geleen

91 jaar

Zij had de roepnaam Fien Penders en was getrouwd met Christiaan Goossens zij trouwden op 9 februari 1944 in Elsloo

goossens penders

Trouwfoto van Fien en Christiaan Goossens -Penders

102 00 Overzicht Fam. J. Penders en A. Delille te Boorsem

103 00 Overzicht Fam. J.M. Penders en M.C.P. Penders te Boorsem

104 00 Overzicht Fam. J.M. Penders en M. N. Roebroek te Elsloo

een paar bestanden van de stamboom van Penders gemaakt door Jan Hollewijn

Het was een flinke zoektocht maar met behulp van sommige familie leden ben ik toch een stukje in de historie van de familie Penders gekomen en als de familie nog informatie heeft dan zal ik dit er bij plaatsen

Een woord van dank wil ik zeker geven aan  Jan Hollewijn voor de stamboom en foto matriaal , Marlies en Jules Otten, Marie Jose Penders ,Hen Breuls (Urmond) ,Nieke Trosfontaine, Piet Joosten ,Guus Peters en Jan Claessen .

Familie Wouters-Beckers uit de daalstraat Catsop

Drik Wouters en Marieke Beckers ( ‘ van de trepkes’)  woonden in de Daalstraat,Catsop. Hun geschiedenis aldaar volgt hierna.  

grootouders Wouters genummerd

Het echtpaar waar het hier om gaat is 1 Anna Marie Beckers en 2 Hendrik Hubert Wouters maar vanaf nu gebruiken we ze bij hun de roepnamen 1 Marieke haar bijnaam was Marieke van de trepkes en haar man was de roepnaam Drik Wouters Landbouwer van beroep.

Voorouders en bewoning

We gaan terug in de tijd naar het jaar 1820 daar heb ik een kadasterkaart van en gaan we kijken waar hun hun voorouders gewoond hebben en waar ze kunnen geboren zijn want een ding staat vast ze zijn in Catsop geboren

kadaster 1842 1

Op B 387 woonde  in 1842 en nog eerder Maximilianus Bovens. Hij was de bewoner van wat later het huis van Drik Wouters zou worden.

Maximilianus Bovens  krijgt een dochter genaamd Maria Margaretha, die trouwt met Christiaan Peters. Hun dochter, Lucia Sebilla Peters, trouwt met Christiaan Wouters. Deze Christiaan was afkomstig uit Beek en zijn de  ouders van Drik Wouters op bovenstaande foto. In 1872 wordt Drik Wouters geboren; zie bijgaand parendeel. Ook de broers van Drik zijn in Catsop blijven wonen (zie hierna). Max Wouters woonde waar nu Café ‘bie Wies’ is; een bekende zoon van hem is Jan van Makske (bekende toneelspeler en revueschrijver). Een andere broer van Drik is Joannes Jacobus Wouters; dit is de vader van Harrie Wouters, de leraar. Deze woning in de kadastrale situatie van 2020 is B 387; woonachtig zijn fam.Everaers en in de verbouwde paardenstal fam. Gorissen. 

De vrouw van Drik Wouters, Marie Beckers is geb. op woensdag 14 februari 1877 te Catsop. Haar moeders (Hendrix) naam komt voort uit de op nr. B 390 (daalstraat) wonende Nicolaus Hendrix. De geschiedenis van  deze familie gaat terug in Catsop tot 1689. De vader van Marie Beckers komt uit België en wel uit de plaats Uikhoven. Op de locatie van nr. B 390 woont thans fam.Tummers-Collard. Het huis verandert nadat Hendrix er heeft gewoond verschillende malen van eigenaar. De vader van Nicolaus, Petrus Hendrix, (op het einde) zou een bokkenrijder zijn geweest en vlucht uit Catsop (Elsloo) . Hij zag de bui al hangen, bij verstek veroordeeld tot eeuwige verbanning uit de heerlijkheid Elsloo.  dat betekende voor de nazaten dat ze het hoofd van de familie kwijt waren en vielen meestal in armoede maar bij deze familie behouden ze de woning.  Zij  bleven dan ook op een en dezelfde plaats wonen. Op B389 (daalstraat) woonde in die tijd ook familie zijn zoon Nicolaas Hendrix . Nicolaas Hendrix kreeg een zoon genaamd Hubertus Hendrix. Een dochter  van Hubertus is Maria Catharina, die trouwde met Michiel Beckers uit Uikhoven. En dat zijn de ouders  van Marie Beckers ( ‘Marie van de trepkes’).

Leonardus (Leentje) Geurts, de eerste bewoner van deze woning B390 vanaf de Franse tijd, trouwde met Elisabeth Lemmens, een dochter van Houb Lemmens en Lucia Penders. Hoewel hij als vermeende bokkenrijder verbannen was uit de heerlijkheid Elsloo keerde Leentje blijkens de Franse bevolkingstellen terug naar Catsop.

daalstraat1 (4)
Leentje Geurts en Elisabeth Lemmens en hun kinderen Maria Lucia Geurts trouwde met Nicolaas Hendrix  Dit is de Franse Telling dus 143 is B390 op de kadasterkaart in de daalstraat. 

 

lucia Geurts mvs 1827

De M.V.S. van Lucia Geurts overleden 7 oktober 1827 de dochter van Leentje de wever (bokkenrijder) en Lucia Lemmens . Haar man Nicolaas was op dat moment dienstknecht in Kelmond en hem zijn afkomst zie hierboven. De erfenis is een huisje met een moestuin en een stuk land . Hubertus Hendrix de opa van Marie Beckers wat op den dries woonde word ook bij de erfenis genoemd. En dit huis lag in de daalstraat . Kadasternummer B390  .

 

Beckers -Hendrix daalstraat

bevolkingsregister 1881

Op de eerste plaats staat de oma van Marie Beckers genaamd Anna Marie Hendrickx en is geboren in Roermond. Haar naam word gemakshalve als Hendrix genoteerd en is dus hoofdbewoner. Dus ze woonde daar ook op C55 Catsop nummer 60 dit zijn adressen en die zijn er al vanaf 1850. We gaan straks zien waar dit is. Dus hier staan de oma ,moeder ,vader en de zussen van Marie Beckers er op.

De zussen van Marie zijn uit Catsop vertrokken Helena is naar Heel vertrokken en Hubertina naar Maastricht staat Chaud Fontaine. Haar vader Hubertus Hendrix was bij deze opname al overleden in 1880. Hubertus Hendrix was dus een zoon van Nicolaas Hendrix en Lucia Geurts en woonde in de daalstraat . Nicolaas Hendrix zijn zus Ida Hendrix woonde in het verleden in het geboorte huis van Marie Beckers het kan zijn dat Hubertus Hendrix het huis gehuurd heeft van Ida Hendrix of dat zij hiervoor zelf nog gewoond heeft ze staat op het kadaster als wed. van Jan Rijnaerts daar was ze mee getrouwd. Maar Ida overlijdt in 1838 de eerste opvolger volgens het kadaster is Michiel Beckers de vader van Marie dus daar zit een flink gat van jaren tussen die ik niet kan vinden . Maar volgens de MVS hebben de overgrootouders van Marie hier ook gewoond en dat kan gehuurd zijn.

1880 overlijdt de overgrootvader van Marie genaamd Hubertus Hendrix en er word een MVS op gemaakt over de bezittingen en de verdeling onder de erfgenamen.

Hubert Hendrix 1880 2 (2)

Hubert Hendrix 11-02-1880 mvs 3 (2)

Hubert Hendrix 11-02-1880 mvs 4 (2)

Dit geschrift is wel lastig te ontcijferen maar in het kort staan hier de ooms en tantes van Marie op en haar vader.

Memorie van aangifte den nalatenschap van Hubert Hendrix en zijn echtgenote Anna Marie Hendrix overleden Catsop, Elsloo , op 11 februari 1880

Ondergetekenden

1 Michiel Beckers wonende te Catsop gehuwd en in gemeenschap van goederen met Maria Catharina Hendrix dochter van de overledene  (vader en moeder van Marie)

2 Willem Hubertus Hendrix kantoorbediende in Roermond zoon van de overledene

3 Jan Franciscus Hendrix kloosterbroeder wonende bij Gent (Reckheim) Broeder Julius

4 Marie Lucia Hendrix dochter van de overledene bijgestaan en gemachtigde door haar echtgenoot Frans Punsch (Ponot) metselaar wonende samen te Antwerpen

Hubert Hendrix had nog een zoon genaamd Nicolaas Hendrix de dochter en zoon van hem verklaren dat ze hem niet kunnen vinden . De notaris is Gorkum uit Beek.

Wat valt er te verdelen een stuk grond in Geversdal bouwland perceel B574 dit zal later bij Michiel Beckers op de legger staan van het kadaster. Verder staan er meubelen op en geld . Hij moest ook nog pacht betalen en er blijft een bedrag over van 281.46 voor de verdeling .

Dan staat er zijn adres op dus Hubertus en zijn echtgenoten woonde op het adres waar later ook Marie is geboren maar toen was het al in het bezit van zijn vader Michiel Beckers. Marie was ongeveer 3 jaar toen.

beckers -Hendrix

Tweede bevolkingsregister vanaf 1890

We zien dat Michiel Beckers nu de hoofdbewoner is met zijn vrouw Marie Catharine Hendrix overleden in 1910. En zijn schoonmoeder woonde in die tijd er ook nog overleden in 1890 . Marie Beckers daar staat al bij rechts dat ze al genoteerd staat op een ander blad en dat is bij Drick Wouters in de daalstraat.

Dus de oma van Marie Beckers  is gestorven en weer werd er een MVS op gemaakt .

anna maria Hendrix 22-03-1890 mvs 2 (2)anna maria Hendrix 22-03-1890 mvs 3 (2)

Er is niet veel veranderd alleen in die verstande dat Willem Hendrix uit Roermond zich sterksmakende voor zijn broer en zus dus die waren er niet.

Nicolaas was nog steeds niet gevonden en de erfenis bestond uit meubelen en kleren ter waarde van 81,75 gulden voor de rest had ze geen contanten aan penningen of schulden. Dus marie heeft dit wel bewust mee gemaakt ze was ongeveer 13 jaar.

We gaan de leggers er bij pakken van deze woning hoe het is verlopen met de eigendommen.

Renaerts -Ida Hendrix

De eerste legger van deze woning bevestigd wat ik hierboven schreef wed. van Jan Rijnaerts staat iets anders geschreven zijn vrouw schreef zich Ida Hendrix.

beckers -Hendrix en beckers-Wouters

In 1875 koopt Michiel Beckers het huis in 1877 het geboorte jaar van Marie Beckers verbouwd zijn vader dit huis door de schuur te verlengen. Later verbouwd hij het huis of schuur in 1912 en veranderd het kadasternummer in B1721 en B1722 . Onder aan staat nog een huis van de familie Beckers dit huis lag op het einde het zogenaamd middeleeuws huis Jan Steps koopt dat later van hem die woonde daar tegen over.

Schermafbeelding 2023-02-24 185844

Hulpkadasterkaart uit 1877 en we zien B1721 en 1722 en gearceerde dat is bij gebouwd  eigendom in die tijd van Michiel Beckers .

Maar waar ligt C55 en het oude nummer Catsop 60

Schermafbeelding 2023-02-07 145623

Het is op den dries 31 geworden hier is Marie Beckers geboren

We gaan vanaf nu naar de daalstraat waar Marie Beckers gaat wonen met Drik Wouters 

2020-01-28 (2)

Kadasterkaart uit 1910 waar het kruisje staat is het huis van de familie Wouters-Beckers heel veel is er niet veranderd een paar grenzen recht getrokken en volgens mij de bakoven verplaatst en kwam naast het huis te liggen .

FB_IMG_1578907399964

Wanneer deze foto is gemaakt is niet bekend maar aan de antenne te zien in de zestiger of begin zeventiger jaren toen woonde Max en Lisa in de linkse woning en ging ik altijd naar de t.v. kijken hij was een van de eerste die een t.v. had .De rechtse woning is gebouwd door Willem Vranken die met Chatarina Wouters was getrouwd mijn oom Gus Cobben vertelde me dat dit vroeger een paarden stal is geweest. Je ziet nog het puntje van de schuur wat ik op de volgende foto laat zien.

FB_IMG_1578817090685 (1)

Schermafbeelding 2023-02-07 184259

Als u de foto met de hulpkaart van 1886 vergelijkt kan men zien dat het Perceel B1802 uit twee woningen bestaat en dat is al van ouds her zo geweest dit was al in de Franse tijd en er voor al toen bewoond door Bovens en Beckers. Dat zijn de percelen B1301 en B1302 .Als ik later de familie Wouters in zijn geheel ga behandelen kom ik hier op terug . De schuur is afgebrand en is helaas niks meer van over . En de naam van Marie van de trepkes (Marie Beckers) als u de foto aan de linker kant bekijkt dan weet u waarom.

Drik wouters (2)

De legger van Drick Wouters en Marie Beckers de percelen veranderen steeds dat ziet u in de rechter kolom van omschrijving en kan men zien wanneer er een verbouwing is geweest.

wouters -Beckers

Het bevolkingsregister van Wouters hier hebben ze verschillende Wouters bij elkaar gezet maar ze hebben wel hier allemaal gewoond en zijn er geboren. Boven aan staat Lucia Sabille Peters dat is de moeder van Drik Wouters zijn vader was al overleden, en zijn broers staan er ook op er waren 10 kinderen er blijven er zo te zien 4 over. Een er van is in Luik overleden de rest is in Catsop gebleven en zal ik zeker later nog een keer op terug te komen.

U ziet dat er bij Drik Hoofd staat dus hij was op dat moment de hoofdbewoner en om papier uit te sparen hebben ze de oude gebruik en aan gevuld en ziet u alle kinderen van Drik Wouters en Marie Beckers  onder aan bijgeschreven.

FB_IMG_1578907302519

Je ziet nog de bovengrondse eclectische draden lopen .

De bid prentjes van Marie en Drik.

We weten nu waar Drik Wouters en Marie Beckers geboren zijn  en gewoond hebben en  gaan we nu de kinderen van hun behandelen . De foto hieronder van ongeveer 1950 staat de familie Wouters-Beckers deze is gemaakt voor  hun 50 jarige bruiloft hier staan de kinderen met aanhang op met sommige familie leden  van Drik en Marieke

40 jarig huwelijk drik wouters (2)

1 Jan Wouters zoon van 35-23  2  Lie Curfs  vrouw van 25  3  Frits Schroyen  zoon van …  4 ? 5 ? 6 Pierre Wouters  7 ? 8 ?  9 Harrie Vranken zoon van 38 en 14   10 Wim Vranken  man van 17   11 Jan van Maxke (Wouters) 12 ?  13 Nic Wouters zoon van 35-23  14 Nicolaas Vranken man van 38  15 Wim Schroyen  man van 39  16 Tjeu Vranken  man van 32  17 Trina Wouters vrouw van 10  18 Magriet Wouters dochter van 35  19 Mia Vranken-Vranken vrouw van 20 dochter 14 en 38  20 Willie Vranken man van 19  21 ? 22 ? 23 An Wouters -Schepers vrouw van 35  24 Lisa Wouters  25 Harrie Wouters 26 Frans Wouters man van 27  Nel Wouters-Gorissen  vrouw van 26   28 An Frederix -Wouters vrouw van 33  29  Mientje Beckers (nicht van Beckers van ? Mientje heeft als kind enkele jaren in Catsop gewoond en ook hier naar school gegaan). 30 Cornelia Cobben (moeder van Harrie) 31? 32 May Wouters -Vranken vrouw van 16   33 Giel Wouters man van 28  34 Max Wouters  35 Sjeng Wouters man van 23   36 Drik Wouters 37  Anna Maria Hubertina Beckers (Marieke van de Trepkes)  38 Sie Wouters – Vranken  39 Nelia Wouters -Schroyen  40  Lucienne Vranken dochter van 16-32  41 Henk Wouters zoon van 33 en 28  42 Jan Schroyen  zoon van 39-15  43 Mia Vranken dochter van 16-32  44 Bert Wouters zoon van 35-23  45  Corrie Wouters dochter van 35   46 Maria Wouters dochter van 35-23   47 Catherientje Vranken dochter van 16-23   48 Harrie Vranken zoon van 10 en 17   49 Math Vranken zoon van 10 en 17  Frans Wouters zoon van 35 en ?

Wat uniek is in deze familie drie broers trouwen met drie zussen

Trina en Willem en Familie 1

1 Trina Wouters  2 Willem Vranken 3 Sie Wouters 4  Nicolaas Vranken 5 May Wouters 6 Tjeu Vranken

Omdat dit zo uniek is ga ik de familie foto van familie  Vranken ook even er bij pakken

50 jaar getrouwd 1

Ik ga hier niet alle namen bij zetten maar je kan er de drie broers en zussen er wel uit halen en de familie Vranken vond Catsop wel erg leuk want op 1 Staat Martin Daemen  (Catsop)  4 Net  Vranken zijn vrouw . De ouders van hun 3 Ties Vranken 2 Anna Chatharina  Penders

Maar het gaat hier om de familie Wouters-Beckers en hier onder volgen hun kinderen

Uit hun huwelijk worden 15 kinderen geboren.

1

Lucia Sibilla, genoemd naar haar grootmoeder aan vaderszijde Wouters, dr. van Drick (Hendrik Hubert) Wouters (IIb) [blz. 2]  (landbouwer) en Anna Maria Hubertina Beckers,

geb. op zondag 27 mei 1900 te Elsloo [li],

ged. Rooms Katholiek op zondag 27 mei 1900 aldaar (getuigen: haar grootmoeder Lucia Sibilla Peters (zie I [blz. 1] ) en haar grootvader Michiel (Jan Michael) Beckers, als Michael Beckers),

ovl. (83 jaar oud) op zaterdag 31 december 1983 in het ziekenhuis (?) te Sittard [li],

begr. op dinsdag 3 januari 1984 te Elsloo [li] Mariakerk om 11:00 uur,

 1. (resp. 25 en 23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 6 november 1925 te Elsloo [li]

met Nicolaas Hubertus Vranken, zn. van Mathijs Hubert Vranken (mijnwerker) en Anna Katharina Penders,

geb. op woensdag 25 december 1901 te Elsloo [li],

ged. Rooms Katholiek op woensdag 25 december 1901 doopnamen Hubertus Nicolaas aldaar (getuige: Nicolaas Vranken, Elisabeth Janssen),

mijnwerker,

ovl. (67 jaar oud) op zondag 14 september 1969 in het ziekenhuis te Sittard [li],

begr. op donderdag 18 september 1969 te Elsloo [li] Maria kerk om 10:00 uur.

Ze werd Sie genoemd en trouwde met Nicolaas Vranken

Trina en Willem en Familie 1

3 Sie  Wouters   4 Nicolaas Vranken

1935 1

Deze foto is gemaakt in 1935 1 Mia Vranken 2 Sie Wouters 3 Harrie Vranken

001 (6) 1

Sie Wouters 2 kan Mia of Harrie zijn

Sie l.mia Vrancken op schoot Harrie Vranccken 1

1 Mia Vranken 2 Sie Wouters 3 Trina Wouters 4 Harrie Vranken

vranken 2 1

1 Sie Wouters 2 Harrie Vranken

2 .         Sjeng (Jan Christiaan Hubert, Jan) Wouters, zn. van Drick (Hendrik Hubert) Wouters (IIb) [blz. 2]  (landbouwer) en Anna Maria Hubertina Beckers,

geb. op dinsdag 3 september 1901 te Elsloo [li],

ged. Rooms Katholiek op dinsdag 3 september 1901 opgegeven namen: Joannes Hubertus Christianus aldaar (getuigen: zijn oom Jan (Joannes Jacobus Hubertus) Wouters (IIa [blz. 2] ), als Jean Wouters, zijn oom Jan (Joannes Jacobus Hubertus) Wouters (IIa [blz. 2] ), als Jean Wouters, Elisabeth (Maria Elisabeth) Broekhoven, Elisabeth Hendrix),

metselaar; bestuurslid fanfare de Maasgalm; wethouder in Elsloo [1949?],

oudvoorzitter fanfare “de Maasgalm” op vrijdag 9 mei 1969 te Elsloo [li],

feestavond “Maasgalmvrienden” kan niet doorgaan i.v.m. plotseling overlijden oud-voorzitter J. Wouters

maasgalmvrieneden 9-5-1969

9-5-1969

09-05-1969

Ovl. (67 jaar oud) op woensdag 7 mei 1969 in het ziekenhuis te Sittard [li],

begr. op zaterdag 10 mei 1969 te Elsloo [li] Mariakerk,

was getrouwd

met Anna Maria Catharina Scheepers (Schepers),

geb. op zaterdag 1 augustus 1903 dr van Nicolaas Schepers en Maria Margaretha Cremers te Elsloo [li],

ovl. (85 jaar oud) op zondag 26 februari 1989 te Elsloo [li],

begr. op woensdag 1 maart 1989 om 14:00 uur aldaar St. Augustinus.

 1. (resp. 27 en 25 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 8 februari 1929 te Elsloo [li],

Hier onder volgen wat fotos van het gezin Wouters-Scheepers

sjeng en kinderen 1

Het gezin Wouters -Scheepers deze foto is ook gemaakt tijdens het 45 jarig huwelijksfeest van hun grootouders vader en schoonouders  Paul was nog niet geboren maar zijn moeder was wel in verwachting van hem dus dit is ongeveer in 1950 gemaakt . Harrie Wouters was op dit moment in Indië.    1 Frans Wouters 2 Sjeng Wouters 3  Anna Schepers 4 Bert Wouters 5 Maria Wouters 6 Pierre Wouters 7 Corry Wouters 8 Magriet Wouters 9 Nico Wouters 10 Jan Wouters

communie feest 6-5-1934 1

Omdat Harrie op de vorige foto er niet op staat hebben we hem hier op een communie feest van 1934 we zien op 1 Lisa Wouters 2 ?  3 Trina Wouters 4 Mia Vranken 5 Harrie Wouters  (Sjeng en Anna)

Sjeng Wouters Sjeng Lemmens en pap van Jaen Frederix 1

1 Sjeng Wouters  2 Sjeng Lemmens 3 Frederix (vader van Jaen Frederix Leraar)

scheepers met Harrie en Piere in de wagen (2) 1

1 Anna Scheepers 2 Harrie Wouters 3 Pierre Wouters

Sjeng Wouters- An Scheepers

9d4ff5e2-aba8-426f-9706-fc901257ca1e 1

1 Harrie Wouters 2 Maria Wouters 3 Magriet Wouters 4 Pierre Wouters 5 Sjeng Wouters 6 Jan Wouters  7 Anna Scheepers 8 Corrie Wouters 9 Nico Wouters 10 Frans Wouters 11 Bert Wouters 12 Paul Wouters

20c5a42b-fa33-4774-8e44-49427e169fa0 1

1 Sjeng Wouters 2 Anna Scheepers

2690f98f-d2c6-4dee-ab1f-64a1dc774f77 1

1 Sjeng Wouters  2 Anna Scheepers   3 Sjeng Wouters (Spaubeek)  4 Marieke Wouters 5 Bert Wouters 6 Huub Wouters (Spaubeek broer van Jo 8) 7 Maria Wouters 8  Jo Wouters

Sjeng zijn beroep was metselaar hieronder een paar voorbeelden hiervan

eerste foto is gemaakt bij de bouw van de maria kerk Elsloo

schepers 1

Anna Scheepers

3

Cornelia Maria Catharina, roepnaam Nelia

geb. op donderdag 25 december 1902 aangifte: vrijdag 26 december 1902 te Elsloo [li] – akte 49,

ged. Rooms Katholiek op donderdag 25 december 1902 opgegeven namen: Cornelia Maria aldaar (getuige: Willem Hendrix, Cornelia Cobben),

ovl. (65 jaar oud) op vrijdag 15 maart 1968 te Brunssum [li],

begr. op dinsdag 19 maart 1968 om 11:00 uur te Treebeek [li] St. Barbarakerk,

 1. (resp. 26 en 25 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 8 november 1929 te Elsloo [li] – akte 12

met Wilhelm (Wilhelmus) Schroijen (Schroyen),

geb. op vrijdag 22 april 1904 zn van Godefridus Schroijen (betonwerker) en Willemina van Pol te Heijthuijsen [li],

mijnwerker,

ovl. (65 jaar oud) in april 1970 te Brunssum [li],

Voor het echtpaar Wouters -Schroyen kijk even op de groeps huwelijksfoto op  15 Wim Schroyen   37 Nelia Wouters  op 3 Frits een zoon en op 42 Jan eveneens een zoon van hun

liza wouters 1

1 Nelia  Wouters 2 Trina Wouters  3 Lisa Wouters  4 Marie van de trepkes

4

                Maria Catharina,

geb. op woensdag 25 mei 1904 te Elsloo [li] – akte 17,

ged. Rooms Katholiek op woensdag 25 mei 1904 doopnamen: Maria Catharina Hubertina aldaar (getuigen: haar aangetrouwde tante Maria Louisa Reubsaet (zie IIc [blz. 4] ), als Maria Reubsaet, Gerang Nulaars),

ovl. (3 jaar oud) op donderdag 20 februari 1908 te Elsloo [li].

5

Maximiliaan Hubertus Michael, roepnaam Max

geb. op maandag 18 december 1905 te Elsloo [li] – akte 56,

ged. Rooms Katholiek op maandag 18 december 1905 genoemd naar zijn peter aldaar (getuigen: zijn oom Max (Maximiliaan Hubert) Wouters (IIc [blz. 4] ), als Maximilaan Wouters, Helena Beckers, vervangende getuige Catharina Beckers),

ovl. (69 jaar oud) op maandag 25 augustus 1975 in het ziekenhuis te Sittard [li],

begr. op donderdag 28 augustus 1975 om 10:00 uur te Elsloo [li] Mariakerk.

Max staat op de groepsfoto op nummer 34 je komt hem zelden of niet op een foto dus deze is ook de enigste wat ik in mijn bezit heb.

6

Catharina Maria Margaretha,

geb. op maandag 1 april 1907 te Elsloo [li] – akte 17,

ged. Rooms Katholiek op dinsdag 2 april 1907 aldaar,

ovl. (11 maanden oud) op donderdag 5 maart 1908 aldaar,

begr. op donderdag 5 maart 1908 aldaar

7

Gerardus Hubertus,

geb. op woensdag 9 september 1908 te Elsloo [li] – akte 42,

ovl. (5 jaar oud) op zondag 4 januari 1914 te Catsop [li],

begr. op zondag 4 januari 1914 te Elsloo [li].

8

Elisabeth Hubertina Catharina,

geb. op maandag 7 maart 1910 te Elsloo [li] – akte 16,

ovl. (3 jaar oud) op donderdag 15 januari 1914 te Catsop [li],

begr. op donderdag 15 januari 1914 te Elsloo [li].

9

Mai (Maria Hubertina),

geb. op dinsdag 21 november 1911 te Elsloo [li] – akte 49,

ovl. (88 jaar oud) op zondag 6 februari 2000 te Geleen [li],

 1. (resp. 24 en 26 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 10 april 1936 te Elsloo [li] – akte 7

met Tjeu (Heinrich Mathias, Thieu) Vranken, zn. van Mathijs Hubert Vranken (mijnwerker) en Anna Katharina Penders,

geb. op dinsdag 2 november 1909 te Hamborn [nw, Duitsland],

mijnwerker,

ovl. (84 jaar oud) op maandag 4 juli 1994 te Geleen [li],

Trina en Willem en Familie 1

5 Mai Wouters  6   Tjeu Vranken

10         Giel (Michiel Christiaan Hubert) Wouters, zn. van Hendrik Hubert Wouters (IIb) [blz. 2]  (landbouwer) en Anna Maria Hubertina Beckers,

geb. op maandag 10 maart 1913 te Elsloo [li] – akte 19,

mijnwerker,

ovl. (69 jaar oud) op zondag 31 oktober 1982 te Geleen [li],

begr. op donderdag 4 november 1982 om 10:30 uur te Elsloo [li] Mariakerk,

 1. (resp. 27 en 22 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 16 augustus 1940 te Elsloo [li] – akte 13

met Anna Fredrix, dr. van Nicolas Mathieu Fredix (mijnwerker) en Maria Hubertina Notten, dr. van Nicolaas Mathieu Fredrix (mijnwerker) en Maria Hubertina Notten,

giel en marie frederix 1

1 Anna Frederix  2 Giel Wouters en op 3 Henk Wouters

11                  Trina (Catharina Lucia Hubertina),

geb. op vrijdag 4 september 1914 te Elsloo [li] – akte 59,

ovl. (88 jaar oud) op donderdag 2 januari 2003 te Sittard [li],

begr. op maandag 6 januari 2003 te Elsloo [li],

 1. (resp. 24 en 26 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 26 mei 1939 te Elsloo [li] – akte 17

met Wim (Willem Hubert) Vranken, zn. van Mathijs Hubert Vranken (mijnwerker) en Anna Katharina Penders,

geb. op maandag 7 oktober 1912 te Elsloo [li],

mijnwerker,

ovl. (64 jaar oud) op zondag 21 augustus 1977 te Elsloo [li],

begr. op donderdag 25 augustus 1977 om 11:30 uur aldaar Mariakerk. Uit dit huwelijk 3 kinderen,

 1. (resp. minstens 62 en minstens 63 jaar oud) (2) na 1977

Trina Wouters en Willem Vranken hebben de de paardenstal omgebouwd tot woning en Trina is in haar geboorte plaats gebleven samen met Max en Lisa Wouters die naast hun woonde.

vranken daalstraat 1

1 May Wouters 2 Sie Wouters 3 Trina Wouters

communie lucien1

Communie van Lucienne Vranken   1 Willem Vranken 2 Sie Wouters 3  Klaas Vranken 4 Christien Vranken

kermis 4 november 1935 1

4 november 1935 kermis 1 Nelly Wanten 2 Trina Wanten 3 Marieke Wanten

kermis in kotem 1935 1

Kermis Kothem 1935 1 ? 2? 3 Trina Wouters 4 Willem Vranken

willem 1

1 Willem Vranken 2 Huub van Neske Kollards

willem 2 1

Carnaval 1 Mia Vranken 2 Willy Vranken 3 Willem Vranken

trina en vriendinnen 1

1 Trina Wouters 2 Marieke Wanten 3 Nelly Wanten

12           geb. circa 1914. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Hendrik Hubert,

geb. circa 1916 te Elsloo [li],

ovl. op vrijdag 30 augustus 1918 [2 jaar oud]

(Hendrik Hubert Wouters zn van Hendrik Hubert Wouters en Anna Maria Hubertina Beckers) te Catsop [li],

begr. op vrijdag 30 augustus 1918.

13                        Hendrik Hubert,

geb. circa oktober 1918 waarschijnlijk te Elsloo [li],

ovl. op zondag 16 februari 1919 [4 maanden oud]

(Hendrik Hubert Wouters zn van Hendrik Hubert Wouters en Anna Maria Hubertina Beckers) te Catsop [li],

begr. op zondag 16 februari 1919 te Elsloo [li].

14

Maria Elisabeth Wouters (Lisa)  ze is geboren op 23 mei 1920 in Elsloo

En is gestorven 6 oktober 2000 in Stein op 80 jarige leeftijd

Lisa staat op de groepsfoto op 24 en op de foto bij Nelia

 1. Frans (Franciscus Hubertus),
  geb. op zaterdag 1 juli 1922 te Elsloo [li],
  sleeper Maurits, mijnwerker,
  ovl. (55 jaar oud) op zondag 7 mei 1978 te Stein [li] [ovl.adv. 55 jaar],
  begr. op woensdag 10 mei 1978 om 10:00 uur aldaar St. Martinuskerk,

  woont
  ,
  Daalstraat 22 – Elsloo
  17-08-1950: Daalstraat 20 – Elsloo (vernummering)
  28-10-1950: Dorpstraat 15a – Elsloo
  05-02-1954: Kinskystraat 48 – Stein
  17-03-1956: Kinskystraat 8 – Stein
  15-12-1966: Leentstraat 21 – Stein
  ,
  tr. (resp. 26 en 24 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op dinsdag 31 mei 1949 te Elsloo [li]
  met Nelly (Hubertina Petronella) Wanten,
  geb. op dinsdag 28 oktober 1924 te Elsloo [li],
  ovl. (71 jaar oud) op woensdag 18 september 1996 te Sittard [li]. Uit dit huwelijk 2 kinderen. Foto van Nelly staat hier iets verder op samen met Trina en Marieke Wanten  . Frans Staat op de groepsfoto op nummer 26

Deze kwartierstaten en persoonskaarten zijn gemaakt door Wil Wouters

kwartierstaat Anna Maria Hubertina Beckers (2)

persoomskaart Drik Wouters en Anna Beckers

Kwartierstaat Lucia Peters Elsloo

Ik wil iedereen bedanken voor deze bijdrage zonder hulp zal dit niet lukken vooral mijn grote dank gaat uit naar Lucienne Vranken Paul Wouters, Roge Wouters en zijn Moeder Maria en die me bij de zoektocht naar foto’s geholpen hebben voor de stamboom en gegevens heb ik de Wouters kenner bij uitstek geraadpleegd Wil Wouters www.wilwouters.nl

verder wil ik Guus Peters en Wiel Mesters nog bedanken en de mensen die ik vergeten ben

         

F.C.Catsop en het voetballen in het algemeen in Elsloo

Voetbal is een uit Engeland afkomstige sport ; ook Catsop sloeg al vroeg het ‘voetbalvirus’ toe. 

Er is immers niet veel voor nodig: een bal of iets anders dat enigszins rond is; een doel van een paar keien, enkele  meters uit elkaar of een paar jassen. Je kon het ook overal spelen, iedereen kon het – leuk of niet – en het koste bijna niks.

Veel jeugd van Catsop speelde het spel op de dreesjpool (Op den Dries); bij Cobben (Frits) op de boerderij; bij Reubsaet (Houbair). Op de schuurpoorten  stonden de ‘doelen’ generaties lang afgetekend in het wit.

Meestal vormden de beste twee spelers een team. Om te bepalen wie daarmee mocht beginnen ging men vanaf een bepaalde afstand afmeten met de voet. Stap voor stap ging men naar elkaar toe en wie de laatste stap er niet tussen kreeg had verloren.  

Het woord “club” zegt helemaal niets over de formele status van zo’n groep spelers. Dus als men in de jaren vijftig of nog eerder sprak over F.C.Catsop (de letter F stamt af van het Engelse woord Football) dan was een min of meer informele vaste groep jongeren. Van een ‘vereniging’ in de huidige betekenis was lange tijd geen sprake.  

Deze foto staat ook in het boek van Catsop en is uit een krantenknipsel ingezonden door de familie Lahoije-Hermans uit Geulle of hier F.C. Catsop is opgericht als Club kan maar niet als vereniging want er is van die tijd niks te vinden van statuten . Maar niet te min prachtige foto dat ze al een bal hadden in die tijd
1 Harrie Dobbelstein 2 Harrie Wouters (Catsop) 3 ? 4? 5? 6? 7 Math Frederix 9 ? 10 ?11 ? 12 Jan Pijpers (Catsop) 13 Giel Reubsaet

Harrie Rouvroy gaf aan dat er vroeger in Elsloo aan de Maas – voor de kanaal uitgraving – de eerste voetbal vereniging is geweest. Zie bovenstaande foto en publicaties. De foto is gemaakt voor het clublokaal Cafe Dobbelstein . En zal gemaakt zijn in de jaren twintig maar door de kanaal uitgraving gaat er met de voetbalclub veel gebeuren. Eerst nog een uitslag van de jaren twintig .

29-05-1923 dus hier werd nog aan de maas gevoetbald

29-05-1931 komt de voetbalclub naar Catsop dit veld lag langs het spoor aan het einde van de veestraat ligt nu de Garage .
Kadastertekening van 1910 en kunt u zien waar het voetbalveld lag
1 ? Verboort 2 Naard Houben 3 ? 4 Tjeu Bovens 5 Harrie Schepers 6 Daemen 7 ? Vrancken 8 Louis Driessen (kapper) 9 Toontje Janssen was in de kost bij de Pesh   10 Sjef Penders 11 Toon Janssen 12 Tjeu Penders
3 Dobbelstein
voor de rest weet ik hier geen namen van en of deze bij die andere foto hoort helaas kan ik hier geen antwoord op geven .
11-07-1931 dus er was sprake van ook een nieuw bestaan van de voetbal club op een nieuw terrein want er kon aan de maas niet meer gevoetbald worden en ik denk dat er toen een periode is geweest dat er geen voetbalclub in Elsloo is geweest ik vind nog krantenartikelen van 1926 maar tussen 1926 en 1931 is voor mij niks te vinden .


Foto’s zijn in Catsop gemaakt onderaan de Veestraat bij de overweg. Aan de achterkant zijn de huizen uit die tijd te zien: links van Sjeng Schepers en Sjeng Frederiks en rechts van Sjang Franssen.

Deze foto is van de jaren dertig, te zien aan de telegraafpalen. De voetbalclub verhuisde van onder aan de maas naar Catsop maar zo vertelde Harrie, zouden ze ook nog gevoetbald hebben waar nu het nieuwe kerkhof ligt

Het veld in Catsop werd niet alleen gebruikt voor voetbalveld; er lag  ook een grasbaan voor de dikke banden races (wielrennen) .

Naast het voetbalveld lag een akker van Kwab Paulissen en meestal stond er in die tijd koren of tarwe. Als de bal daar in terecht kwam dan Kwab uit de hoek met een arsenaal aan scheldpartijen.

Veel voetballers die op de foto staan waren ook betrokken bij de uitgraving van het kanaal’; zijn dus niet van ‘hier’ .Wel herkenbaar is b.v.  Naard  Houben, getrouwd met een  Catsopse (Hendrix). Meerdere kinderen van hem hebben gevoetbald bij Haslou zoals Gerrit Jo Harrie etc.  Harrie Schepers zat in de oorlog in het verzet en is geëxecuteerd door de Duitsers in Rothem. En de kapper Driessen zal ook geen onbekende zijn in Elsoo Ook een knecht van Sjeng Maas voetbalde destijds bij RKEFC. Hij was afkomstig van Nijmegen, en had dan ook ‘N.E.C.’ op zijn truitje staan.

Op deze foto staan een paar voetballers op van de vorige foto en is gemaakt in 1933 ik weet niet zeker of deze foto in Catsop is gemaakt links de huizen zijn wel herkenbaar .

Ook in de 30-tifer jaren werd er al ‘gescout’ in Catsop. Omdat er veel gevoetbald werd op het pleintje en elders vielen sommige spelers op door het goede spel. Een van de eersten die buiten het dorp ging voetballen is Reinier Daemen, familie van Daemen-Houben. Hij voetbalde al in de jaren dertig bij Caesar (Beek) samen met Gus Janssen uit Elsloo. Later zullen er vele volgen die bij Haslou zijn gaan voetballen. In begin van de jaren veertig waren dat Sjeng van Es en Pie van Es, Frits Hermans etc.

1 ?2 Pie van Es 3 Gus Janssen 4 Sjeng Janssen 5 Wim Beckers 6 Sjeng van Es 7 Harrie Janssen 8 Frits Hermans 9 Piet Vaessen 10 Reinier Daemen

Bovenstaande foto is afkomstig van Pie van Es (Annie) en is gemaakt ter gelegenheid van het afscheid van Frits Hermans die ging verhuizen naar Tilburg . Reinier en Gus zijn van Ceasar terug gekeerd naar Haslou, welke in de jaren veertig is opgericht .

1 Harrie Houben 2 Wil Frederix 3 Gerard van Es 4 Chris Petrers 5 Jan Driessen 6 Frits Cobben 7 Ton Martens 8 ? 9 Rinus Verboort 10 Harrie Reubsaet 11 Louis Vaessen

Van bovenstaande foto is het jaartal niet bekend, evenmin waar ze genomen. Niet zeker is of de namen wel aan de juiste personen zijn gekoppeld. Mogelijk betreft een lager elftal is van Haslou in de beginperiode .Onderstaande foto is afkomstig van Theodoor Notten geknield links onder en is van de familie Notten daalstraat. Deze is gemaakt onder aan de maas en is kolderieke club dus dit heeft met carnaval te maken .

1 ? 2? 3 Piere Thomassen 4 ? 5 J Beckers 6 Harrie Pesch 7 Jan Bartels 8 Theodoor Notten 9 ? 10 ? 11 Louis Driessen 12 Jack Odekerken

Dichter bij in de tijd stoten we op een bericht uit 1948 waarbij Catsop meedoet voor een bekerwedstrijd.  

Onderstaande foto is gemaakt op 6 mei 1948. Of hieraan de naam F.C. Catsop  werd gekoppeld is niet bekend, want men voetbalde ook onder namen van de buurtvereniging of Jonkheid Catsop. foto Sjeng van Es (Els)


1 Toon Verboort 2  Pie van Es 3 ? Frits Hermans 4  Giel Bours 5  Jan Willems 6  Math Willems 7  Sjef Vranken 8  Sjeng van Es 9  Pie Steps 10 Harrie Houben 11 Tjeu Schepers

In de jaren vijftig werd er wel al gesproken over de voetbalclub F.C. Catsop. Harrie van Es zou deze graag willen oprichten als officiele vereniging  en er werd al een veld besproken met Frits Cobben. Richting Amsterveld, vanuit Op den Dries aan de linkerzijde zou Frits een stuk land ter beschikking stellen, maar uiteindelijk kwam het er niet van.

Foto 1958. Hier werd de naam F.C Catsop als club gebruikt
1 ?  Bekkers  2 Frits Notten 3 Giel Houben 4 Giljam  Bours  5 Geel Hendrix 6 Jan Brorens 7 Pie van Es  8 Jan Claessen  9 Harrie Hermans 10 Harrie Houben  11 Huub Steps 12 Frits Cobben 13 Willie Vranken 14 Toon van Es 15 Sjeng van Es  16 Jo Daemen  17 Sjef Vranken ?

Later, in de jaren zestig, voetbalde F.C. Catsop meerdere wedstrijden op verschillende velden. Veel wedstrijden werden gespeeld als ‘wild voetbal’. Dat wil zeggen dat jongens van Catsop ook bij Haslou (vereniging ) voetbalde en bij F.C.Catsop (club)

1Houbair Vranken 2 Pie van Es 3 Thei Beckers 4 Toon van Es 5 ? 6 Giel Houben 7 Harrie Houben 8 Eugene Maas 9 Giljam van Es 10 Harrie Steps 11 Math Bours 12 Harrie van Es. Houbair Vranken werkte in die tijd bij Juliana in Urmond als monteur of deze foto daar iets mee te maken heeft ?

Foto F.c.Catsop in de jaren zestig

1 Pie van Es  2 Toon van Es  3 Paul Derhaag  4 Martin Verboort (de witte) 5 Sjeng van Es  6 Giljam van Es 7 Mathie Frederix  8 Ser Franssen  9 Jack Smeets 10 Harrie Houben 11 Giel Houben 12 Frans Wouters

Uit overlevering blijkt dat F.C. Catsop op meerdere plaatsen voetbalde:  op de knup en in Elsloo waar nu het Maaslandcentrum is, het oud Haslouterein waar nu het bejaardenhuis is etc. Er waren ook wedstrijden die vanwege persoonlijke verhoudingen een beladen karakter hadden. B.v. de wedstrijd tussen de club uit Berg ‘de hinnekuil boys ‘ tegen Catsop. Harrie Steins voetbalde bij die club en was getrouwd met Marie van Es, een zus van de gebroeders van Es. En die waren er dus op gebrand om deze wedstrijd te winnen.

In 1982 was de laatste wedstrijd van Oud F.C.Catsop tegen de Hinnekuil boys, te zien in onderstaande filmpje. Deze wedstrijd werd door Catsop winnend afgesloten. Vele van de bovenstaande spelers op foto zullen we terug zien in een film wat op genomen is in 1982 door Paul Derhaag

In het jaar 1979 werd er wel een (formele) vereniging opgericht door Vincent Everaers en Jan Vranken en was F.C.Catsop een feit. Het eerste clublokaal was bij Wies van Wilemke en de eerste blauwe tenues (zie bovenstaande film) werden mede gesponsord door haar .

De eerste leden zien we op onderstaande foto.

foto staat op Info Elsloo en werd in gezonden door Jan Vranken

Het pleinfeest dat met club was verbonden vond altijd plaats op het laatste weekeind van de bouwvak. Met de opbrengst betaalde de club altijd de zaal en andere wedstrijden mee, want de leden betaalden geen contributie. Er werden ook goede doelen mee gesponsord. Het eerste goede doel was dat mevr. Houben op kosten van de voetbalclub naar Lourdes kon gaan. Met een geluidswagen werd naar de omliggende dorpen gereden en het programma bekend maakte via twee toeters op de bus. De dansvloer etc. werd in die tijd verzorgd door Paul Derhaag. Het eerste feest was gelijk een succes:  de biertappers konden het niet bijhouden. Overigens werd toen het bier nog gekoeld in de drinkbakken van de koeien bij Frits Cobben . Er werd nog een echt Frühshoppen gehouden met de fanfare erbij. Het feest duurde twee dagen het werd in de jaren steeds drukker. Een impressie zie je hier onder in een filmpje uit 1982. Het feest en de club altijd aan elkaar verbonden gebleven, nu al 40 jaar.

Film gemaakt door Paul Derhaag uit 1982

1 Jan Vranken 2 Vincent Everaars 3 Jos Vranken 4 Guus Smeets 5 Theo Schepers 6 Jo van Es 7 Theo Reubsaet 8 Alfons Vroemen  9 Jan Smeets 10 Wim Schepers 11 Ger Welzen 12 Jo van Es 13 Jeu Schepers 14 Lies Welzen 15 Paul Derhaag

Deze foto is gemaakt op het huwelijksfeest van Ger en Lies Welzen Ger was een vaste supporter van F.C..Catsop en kreeg van de voetbalclub een paraplu, muts en sjaal in de kleuren van de club. Ook werden de nieuwe tenues gepresenteerd. Deze werden gesponsord door Jhon Geurts (zuidoosthoek)

Ook werd er een wedstrijd georganiseerd door FC.Catsop met een feest met een voetbalclub uit Elsloo (Friesland)

In het onderstaande filmpje zien jullie de return wedstrijd met het feest in Friesland

Elsloo (Friesland) feest en wedstrijd gefilmd door Paul Derhaag

Mijn grote dank aan Annie van Es, Els van Es ,Giljam van Es , Wiel Mesters ,Paul Derhaag . Museum Elsloo