Joannes Servaas Hendrix (Ut ein Hendje)

daemen Catsop

Het  huis van familie Hendrix-Vrancken lag op den dries in dit huisje werden 13 kinderen grootgebracht velen van hun worden geboren in het Terhagen hijzelf ook  . Voor de deur de koopman veehandelaar Joannes Servaas Hendrix dus zal wel Sjeng of Sjang zijn geweest en hij werd ook wel in de volksmond het ein hendje genoemd en waarom kan men zien. Zijn geboorte huis lag in het Terhagen en over zijn familie komen we nog op terug .Maar dit huisje lag waar later Giel Hendrix heeft gewoond op het moment dat deze foto is gemaakt was het huis achter hem al afgebroken en dat huis was van Greetje Daemen-Lemmens . Deze boerderij was in het verleden van Driessen en was een geheel. De heer Joannes Servaas Hendrix zal zijn laatste dagen op het einde bij zijn dochter doorbrengen en dat was bij Petrus Lemmens-Hendriks . Deze Lemmens was ook geboorte van Catsop .

Familie Kremers -Schutjens (ook: Cremers – Schutgens)

We gaan terug in de tijd; we kijken naar de geschiedenis van de familie Kremers en hun relatie met  Catsop. Het zal blijken dat ‘Kremers’ en ‘Cremers’ dezelfde familie betreft. Bijvoorbeeld Michiel (Sjielke ) Kremers (Het Einde) en Albert Cremers (Op den Dries) waren familie Ook zijn de verbindingen met andere namen / families, zoals met Sjeng Houben, slager in Elsloo.

Hendrikus Kremers geboren te Obbicht /Papenhoven trouwt met Christina Schutjens of Schutgens. Hij was ‘dienstknecht’ en zal dus gewerkt hebben op een boerderij of dergelijke. Verder vind ik in de franse namen lijsten van rond 1800 geen enkele Kremers of Cremers dus ik neem aan dat dit de eerste is in Catsop

Christina Schutgens, geboren te Catsop op 9 maart 1825, was dochter van Godefrius Schutgens (+ 1855) en Marie Elisabeth Vranken ( + 1836,  ‘huishoudster’. Dit gezin woonde op het adres Het Einde 1. Zie de kadastrale kaart beneden bij de aanduiding ‘1’.    Zij overleed 7 novembe1887.

geboorteakte Christina Schutgens

Geboorteakte van Christina Schutgens

geboorte akte Hendrikus Kremers                           Geboorteakte van Hendrikus Kremers

huwelijksakte Hendricus Kremers schutjens

De huwelijksakte van Hendrikus en Christina. Niet duidelijk is waar het echtpaar gewoond heeft. Aannemelijk is dat ze in het ouderlijk huis van de bruid zijn gaan wonen: Het Einde, op de kadastrale kaart hieronder op nummer 1. Later is daar Sjeng Smeets gaan wonen. Deze trouwt in 1883 ook met een ‘Schutjens’,  een kind van de broer van Maria Christina, Henricus Schutjens (timmerman). We zien ook de moeder van de bruid Maria Elisabeth Vranken zij was een dochter van de bokkenrijder Willem Vranken (Broekhoven Geulle)  Gefolterd ,Galg 1774

2020-06-16 (6)

Ter verduidelijking van de situering van de woningen aan Het Einde (donkere vlakken) een kadasterkaart van rond 1842. Rechts het kapelletje ( ‘Chapelle’) .  Het Einde werd vroeger ook wel ‘Einde ‘, ‘Eindstraat’ en ‘Weg naar het veld’ genoemd . Op nummer 3 was in die tijd een boomgaard met fruitbomen.

overlijdingsakte Hendrikus

Akteno. 29. Aangifte van het overlijden van Hendrikus Cremers. Aangifte wordt gedaan door zijn zwager, Henricus Schutjens (timmerman – 33 jaar – ) en buurman Joannes Janssen (dagloner – 40 jaar -). Zwager Schutjens woonde ook op ‘Het Einde’ mogelijk op nr. 1 of nr. 2 op de kadastrale kaart. Op de franse Lijst woonde in 1832 de heer Martinus Brorens op dit adres deze verhuisde later naar op de berg Elsloo. Janssen woonden op nr. 6. Dus is het voor mij aannemelijk dat Hendrikus Kremers daar ook daadwerkelijk  woonde. Oorzaak van overlijden is een noodlottig ongeval: tegen 11 uur, bij het maken van een ijzeren beslag voor karrewiel, is Hendricus zwaar gewond geraakt en dien ten gevolge overleden.

https://youtu.be/Nb0OL2KfThQ   in dit filmpje (klik op de link) is te zien hoe een karrewiel wordt gemaakt en beslagen. In de tijd van Hendricus gebeurde dit niet machinaal maar met de hand. Door de enorme spanning gebeurden destijds vaker ernstige ongelukken.  

overlijdingsakte christina

Overlijdensakte van Christina. Een bevestiging dat zij in Catsop woonde en is overleden.

Uit dit koppel worden vier  kinderen geboren; zie de navolgende aktes

levens loos kind 1855

Hun eerste kind word levensloos geboren en je kan zien dat het kind is geboren in Catsop

geboorteakte Wilhelmus Kremers

Hun tweede kind; gaat later wonen op nummer 2 van de kadastrale kaart; zie onderstaande akte van zijn huwelijk. Daaronder: hun woning.

huwelijksakte Wihelmus

00100.jpg

of het in die tijd ook zo er uit zag zal wel niet meestal waren het lemen woningen later deden ze er een steen om heen metselen

Cremers Wihelmus- Hermans Maria Mechtildis Timmerman het einde 16 1

1 Willem Kremers 2 Maria Mechtildes Hermans

 

002 (3)

Later te behandelen: de kinderen uit dit huwelijk.                                                                         Zo zal een dochter Maria Hubertina Kremers  trouwen met Sjeng Dirix. Het stel blijft wonen op huisnummer 12. En ook hun dochter Christien Dirix  neemt de woning over en trouwt met Louis Vroemen. Op de Gellik woonde Sef Cremers, getrouwd met Anna Maria Chatrina  Bartels. Een dochter uit dit huwelijk, Tilla Cremers trouwde met Thei Bours. Zo nog een voorbeeld is Frits Cremers wonende op den dries een zoon is Albert Cremers maar dat komt terug in deel 2

2020-08-30 (2)

Op huisnummer 12 woonde rond  1910 Willem Kremers en op 11 zijn broer Frits

Het derde kind

geboorte akte Maria chritina Kremers

Maria Elisabeth Kremers gaat later wonen in de Dorpstraat en trouwt met Graatje Houben, landbouwer en Mandenmaker  uit Boorsheim (Boorsem), geb. 30 maart 1853, overleden te Elsloo 19 maart 1935. Het echtpaar voerde aldaar een herberg annex koffiehuis. Later werd er de slagerij van Sjeng Houben gevestigd. Nu: huisnummer 26.

kerkelijk huwelijk cremers houben

Huwelijksakte van Graatje Houben en Elisabeth Cremers of Kremers

MMKB23_001173179_mpeg21_p00023_image

Uit dit krantenartikel blijkt dat Graatje Houben een Herberg had waarschijnlijk op het adres waar later de zoon Sjeng een slagerij is begonnen .

001 (2)

Maria Elisabeth Cremers

Graatje Houben 1 1

Graatje Houben

Een paar voorbeelden van kinderen en kleinkinderen zijn Sjeng Houben kind van boven genoemd koppel Sjeng trouwde met Marie Lenaerts uit Catsop en een aantal  kinderen Tien, Lies, Griet en Gerard Houben wonen en woonde  allemaal op den dries in Catsop . Nog een voorbeeld Sjef Houben getrouwd met hendriks woonde op het einde en Christien Houben een dochter van hun trouwde met Pie Bours en woonde in de Daalstraat maar uit dit huwelijk (Houben-Hendrix) komen ook meerdere kinderen een ervan Jan Houben heeft ook enige tijd in Catsop gewoond en was ook lid van de Hohnerband hij woonde in die tijd achter het kapelletje oud huis van Bertje Pijpers ook Bertha ,Marie ,Fien om er enkele te noemen uit dit huwelijk komen straks in het tweede gedeelte terecht

Het vierde Kind

godfridus Kremers

Geboorteakte van Frits Kremers

huwelijksakte Frits

Uit deze akte blijkt dat broer Willem en zwager Graatje Houben getuigen waren bij dit huwelijk. Maria Peeters was afkomstig uit Terhagen. Frits gaat daar ook wonen maar komt later rond 1905  terug naar Catsop naar het Het Einde, toen op nummer 11 (zie Kaart bij Willem).

1933 no 11 de eindstraat

Advertentie uit 1905 en hier staat zijn adres op no 11 geen straatnaam was niet gebruikelijk alles was toen een nummer als huisnummer maar wel een bevestiging dat Frits in die tijd in Catsop woonde .

Godfridus Kremers 1Urina Catharina Peters 1

Uit dit huwelijk zijn verschillende kinderen geboren en in Elsloo en Catsop  gebleven een paar ga ik benoemen Sjef van Louiwieke Driessen van op den dries  trouwde met Urina Chatharina  Kremers een dochter uit bovenstaand koppel genaamd   dus Frits Driessen  en Paulien Driessen van Sjef Vranken  zijn kleinkinderen hier van zo zijn er nog zat voorbeelden en die zullen we later behandelen. En niet te vergeten Familie Meijers -Kremers waar de zoon Jan Meyers een zoektocht naar het verleden heeft gemaakt waar ik hem zeer dankbaar voor ben en zal ik in deel 2 ook gebruik maken van zijn map. Zo ook Hein Kremers kleinzoon van Harrie Kremers die ook een zoektocht naar zijn roots heeft gedaan maak ook graag gebruik van.

Zoon Michiel (Sjielke) Kremers neemt later deze boerderij over. Diens zoon Jozef (Joep) Kremers deze woont nog in Catsop, Geversdelweg .

Wat opvalt is dat de twee kinderen van Henricus het beroep van hun vader hebben overgenomen: timmerman maar later worden ze landbouwer .

Ook wil ik de Familie Houben en Wiel Mesters bedanken voor hun medewerking

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niemand weet waar Catsop ligt opname R.O.Z.

Op 02-06-1973 is er door de R.O.Z. (radio omroep zuid ) een opname gemaakt voor de radio met de titel niemand weet waar Catsop ligt door Mark Peters.

In dit gesprek komen een paar oude bekende aan het woord met name Sjeng Claessen Martha en haar dochter Martha Bongers , Wies Vranken van de Cafe (bie Willemke) Burgemeester Meijers en ik denk Door Smeets uit de daalstraat.

Burgemeester Meijer spreekt wat voor een dorp Catsop was en over het verplaatsen van het kapelletje wat toen in de raad ter sprake kwam en daar heb ik een kranten artikel over gevonden .En dat duidde op heel veel weerstand van de catsopse bevolking en maar goed ook.

1967 kapel 19-05

krantenartikel 19-05-1967

Hij sprak ook de verbinding van Catsop met Elsloo de brug op het mergelakker.

02 -07-1966

krantenartikel van 02-07-1966

23-06-1966

Er werd trouwens van alle kanten gewerkt om Catsop te bereiken

24-09-1966

krantenartikel  24-09-1966

Ook aan het woord is Sjeng Claessen

trouwfoto Sjeng Claessen en Ida Pepels 1944 1

Trouwfoto Sjeng Claessen en Ida Pepels 1944

Sjeng verteld hier heel veel over de toestand van  Catsop ongeveer van rond 1900 en er voor hoe de inwoners moesten rond komen en naar de markt gingen voor wat geld te verdienen . Wat hij vertelde over naar de markt gaan heb ik ook nog eens  met zijn zoon over nagepraat

Zijn moeder woonde toen in de Maasband en moest van daar uit lopend door Catsop de hosterweg in en dan naar Maastricht lopen meestal op haar hoofd een rieten mand met eieren en kaas of boter maar ze kreeg steeds de hond mee voor bescherming en als ze boven aan de hosterweg was stuurde ze de hond terug en wisten ze thuis dat ze langs Catsop was, en dat was niet voor niks denk ik maar heeft toch haar liefde gevonden in Catsop

FB_IMG_1583229873761

In maastricht op de markt rond 1900 u ziet de rieten manden van waar ze hun waar aan bieden

FB_IMG_1583228833720

ook rond 1900 er werd van alles aan geboden kippen konijnen met alles drop en draan mijn vader vertelde me eens dat dit toen verplicht was anders konden ze je wel eens wat anders verkopen

FB_IMG_1583229398883

Mooi ingekleurde markt foto van Maastricht

Sjeng vertelde ook over dat de mensen moeilijk rond kwamen en vertrokken om elders te gaan werken maar de reporter zei alleen de mannen, maar dat is niet zo ze gingen met het hele gezin ze sloegen in hun huis de luiken dicht en vertrokken met de trein naar Duitsland meestal stenen maken (brikkebaekers)  of suikerbieten rooien of in de mijn werken. Ze vertrokken met treinen en het kan zijn dat ze met groepen gingen van uit Catsop want ik kom steeds meer namen van geboortes in Duitsland Kevelair Sasnay Gelsenkirchen etc. Guus Peters heeft dit al beschreven dus ga ik dit gebruiken in mijn rubriek.

https://www.elsloo.info/de-stiefkoeppige-maaskentjers/312-deel-4-de-stiefkoeppige-maaskentjers

Rond 1900 liep dat brikkebakken af omdat de Duitsers alles zelf in handen wilden hebben voorheen waren er ploegbazen voormannen die afkomstig waren van ons maar dat wilde ze zelf gaan doen en was het niet rendabel meer voor de meeste maar de mijnen begonnen in ons  land open te gaan dus de werkzaamheden begonnen hier ook toe te nemen

Sjeng Claessen  sprak ook over het onderwijs hoe het was om naar school te gaan prachtig verhaal maar in de tijd waar hij over sprak was het nog een openbare school in 1923 is het katholieke onderwijs pas op gang gekomen en dit was een rel in Elsloo ik heb er een paar krantenartikelen over gevonden .

kranten artikel 1922

krantenartikel 1923

Diegene die er voor gezorgd heeft dat door een stemming ze overstag zijn gegaan is Sjeng Cobben uit Catsop door hem kregen de katholieken een meerderheid en was openbare onderwijs omgezet naar bijzonder onderwijs r.k dus .

Sjeng Claessen sprak over vaarkoeien en dat was in die tijd een begrip ik heb er een voorbeeld van gevonden weliswaar van Geulle maar denk niet dat het in Catsop anders was .

vaar koe

Foto is van rond 1930 uit Geulle met zelfs twee vaarkoeien blijkbaar hebben ze sjanse geladen voor de bakoven

Ook aan het woord Moeder en dochter Bongers Martha en Martha Prachtig verhaal over de Bongersisters .Martha de dochter verteld over hun reis naar Indië Japan en China . ik moest er wel om lachen hoe ze het vertelde hoe die Japannerse en Chinezen  reageerde op hun kortom luister.

21-09-1967

Kranten artikel dat past bij het interview 21-09-1967

07-11-1970

07-11-1970

Het huis is versierd bij de terug komst van hun Reis .

Verder meen ik te horen Door Smeets die verteld hoe zich de bevolking hielp bij brand .

Op het laatste horen we Wies van Willemke het cafe van Catsop van toen .

bie Wies 1

Lucien Vranken Toon van Es Wies Vranken

hier onder de radio opname van de R.O.Z. 02–06-1973

 

 

Ik wil L1 bedanken voor deze bijdrage en vooral Tom Doesburg voor het opzoeken van deze opname .

 

 

 

 

 

 

 

 

Fam. Gillissen-Rutten op het einde

Deze familie was woonachtig op het einde 37 A vroeger C5 vele Catsopenaire denken welke familie is dit. Maar als ik de naam Bongers noem  zullen de meeste wel weten waar dit is we beginnen met de ouders en we gaan terug in de geschiedenis van deze familie Gillissen -Rutten

Gillisen -Rutten Catsop 1

Maria Rutten en Steef Gillissen

Mevr.Rutten 1

Maria Rutten

geboorte akte Maria Rutten

De geboorte akte van Maria Rutten en haar ouders en haar woonplaats was Meers

Heer Gelissen 1

Jan Stephanus Gillissen

geboorte akte stefanus Gillissen

Bij deze familie ontbreekt me een stamboom en zal ik proberen dit zo eenvoudig mogelijk proberen uit te leggen.

overlijdings bericht Maria Rutten

We gaan terug naar de tijd dat de Franse hier waren en de inwoners van Catsop noteerde in 1796 en daar staan de volgende personen op die betrekking hebben met deze familie en dat is Gerardus Steps van beroep schoenmaker getrouwd met Ida Sillen .

Hoe dat in die tijd er uit heeft gezien kan ik het beste laten zien in onderstaande schilderij.

schoenmaker aan het werk 1700 1800 rijksmuseum

Bron schilderij rijksmuseum schoenmaker 1700-1800

Gerardus Steps is in Peer Belgie geboren op 8 augustus 1752 zijn beroep was Cordonnier (schoenmaker) hij is overleden in 1821 op 69 jarige leeftijd . Hij trouwt hier in Catsop in bij de familie Sillen zij is van Catsop genaamd Maria Ida Sillen (Joke) . En ze trouwen op 23 april 1780 en woonde op den dries .

franse telling Steps

Dit is de orginele telling van de franse uit 1796 en we zien Gerardus Steps en Joke Sillen . Joke is de roepnaam genoteerd staan .

1842 B1133 Gerardus Steps

Gerardus Steps en Joke Sillen  woonde op dat moment op B1133 en volgens alles was dit een Sillen Huis deze kaart is van 1842 pas ingevuld maar de franse hadden die kaart al klaar .

Zijn zoon en later zijn moeder verhuizen later . Johannes Steps word in 1823  dus de tweede telling genoteerd in het huis B331.

1825

Dit gezin werd genoteerd in 1823  zijn moeder Joke Sillen woonde hier niet bij hem maar naast hem Gerardus Steps was toen al overleden.

kadaster steps

Ik kan ongeveer terug kijken tot 1842 en zien hier dat deze woning op het einde B1129 en B1130 al bestond en zien gelijk de eigenaar Jan Steps schoenmaker maar ik denk zelf dat deze woning al ouder is

1842 Jan Steps 1129

In 1842 werd de zoon van  Gerard Steps wel als inwoner van deze woning genoteerd en wel Jaen Gerard Steps ( Jan ) getrouwd met Maria Judith Lemmens .Jan was dienstknecht op de kadasterkaart zien we op B 1129 de woning en op B 1130 de tuin van deze inwoners . Zouden we dat naar nu herleiden dan is dat het einde 37 A in Catsop .

2020-03-21 (17) geboorte akte Joannes Steps

De geboorte akte van Jan Steps

burgerhuwelijk Joannes Gerardus Steps

U ziet hier het burgerhuwelijk van Jan Steps en Maria Judith Lemmens en hun ouders waarbij ik een aantekening maak bij de naam Cillen zal wel Sillen moeten zijn want op zijn geboorte akte staat Sillen.

Uit het  huwelijk Van Jan Steps en Judith Lemmens  worden zeven kinderen geboren en de jongste dochter Anna Catharina Steps heeft betrekking op de familie Gillissen waar wij het over hebben  want zij huwde met  Jan Gillissen

geboorte akte Anna Maria Steps

Doopakten van Anna Chatarina Steps  de moeder van Stefan Gillissen hier onder de gegevens van zijn vader die introuwt bij de familie Steps in Catsop.

persoonsgegevens Jan Gillissen

Hij is geboren 19 juni 1827 in Amby (Meerssen)

Beroep vanaf 10 november 1858 tuinier

Hij is overleden op 28 juli 1897 in Catsop-Elsloo hij was toen 70 jaar

zijn ouders waren Stephanus Gelissen en Anna Catharina Ramakers let op de naam dus er is de generatie er na een naamsverandering door gevoerd

huwelijks akte Jan Gilissen

de kerkelijke huwelijks akte van de ouders van Stefan Gillissen

Uit dit huwelijk zijn  vier  kinderen geboren tenminste wat ik kan vinden

Geboorteakte Gilissen, Johannes Hubertus, 15-05-1862

Geboorteakte Gilissen, Anna Maria, 18-07-1867

Geboorteakte Gilissen, Jan Stephanus, 06-11-1868

Geboorteakte Gilissen, Maria Elisabeth, 26-04-1874

Fien Gelissen

Fien Gillissen ? ik weet niet of dit een zus is van Stephanus ?

huwelijk Stefanus en maria

En hier ziet u de huwelijksakte van Stefan Gillissen en Maria Rutten de personen waar hier om gaat en hier onder komen hun kinderen .

Ze kregen zes kinderen twee jongens en vier dochters twee van die dochters waren woonachtig in Catsop . Anna in de daalstraat en Martha bleef in het ouderlijk huis op het einde  . Pie Gillissen  woonde in Elsloo,Sjeng woonde in Einhoven en Agnes is geïmmigreerd naar Australie .

familie foto Gilissen nummers (2)

Marie Smeets dochter van Anna heeft me de namen gegeven

1 Tien Simons  2 Anna Gillissen 3 Steef Gillissen 4 Marie Gillissen 5 Maria Rutten 6 Martha Gillissen 7 Agnes Gillissen 8 Pie Gillissen 9 Door Smeets 10 Pierre Bongers (Pie) 11 Pierre Smeets 12 Annie dochter van 1 en 8   13 Yes dochter van 2 en 9   14  Pierre Smeets zoon van 2 en 9   15 Anneke Smeets dochter van 2 en 9    16 ?  dochter van 7 en 11  17 Marieke dochter van 6 en 10  18 Stefan zoon van 6 en 10    19 Lies dochter van 2en 9    20 ?  21 Marie Smeets dochter van 2 en 9

1  Jan Huber Gillissen

sjeng en marie

einhoven Sjeng (2)

Sjeng Gillissen en Marie Klein

2   Anna Maria Gelissen ( Anna) op de familie foto nummer 2

huwelijk door smeets

Smeets gelissen 1

Maria Smeets met haar moeder Anna Gillissen

vader en groot vader smeets Pierre Gilissen (stefan) 1

Door Smeets en Stefan Gillissen

Theodorus Smeets (Door op de familie foto op 9) is geboren op 23 januari 1901 in Gelsenkirchen NRW hij werd daar ook gedoopt en hij is overleden op 25 augustus 1977 in Sittard . Ik denk dat zijn vader  werkzaam is geweest in Duitsland in de mijn want de vader van Door. Theodoor Reinier Smeets komt uit Elsloo en zijn moeder Koch komt uit Wiiten (Duitsland) er word nog een jongere broer van hem daar geboren en de rest in Elsloo

familie Smeets 1

kinderen van het gezin Smeets-Gillissen uit de daalstraat ze ze staan er niet allemaal op

1 Marie Smeets 2 Annie Smeets 3 Lies Smeets 4 Pierre Smeets 5 Yes Smeets.

kinderen Smeets 1

1 Lieske Smeets 2 Nellie Gillissen 3 Leneke Gillissen 4 Annie Gillissen 5 Marieke Smeets 6 Pierre Smeets

3   Maria Agnes Gillissen   op de foto nummer 7

pieter en Agnes australie

trouwfoto Mariane 1 1

1 Martha Gillissen  2 Pierre Smeets  3 Agnes Gillissen  4 zus van bruidegom ?

Zij (Agnes) werd gedoopt op 24 december 1907 in Elsloo

trouwfoto Mariane (2) 1 1

1 Martha Gillissen 2  ? 3 Moeder van Bruidegom ? 4  Pierre Smeets 5 Agnes Gillissen 6 Vader bruidegom? 7 zus bruidegom ?

Groot ouders beek Mariane (2)

Catharina Kleinen en Johannes Hubertus Smeets  de ouders van Pierre Smeets

australie 1

Pierre Smeets en Agnes Gillissen met hun kinderen

Deze familie is geïmmigreerd naar Australië wanneer is mij helaas onbekend

ouders Mariane

Agnes en Pierre hier ontbreken mij de namen .

mariane 2

Marianne Smeets en ?

bovenste foto Mariane Smeets onder Agnes bij de bruiloft van Mariane ?

4 Petrus Joannes Gillissen (Pie) op de foto no 8pie Gillissen huwelijks akte

Petrus Joannes Gillissen (Pie)

Geboren op 26 juli 1910 in Elsloo

Overleden op 14 december 1988

Hij was getrouwd met Maria Hubertina Simons (Tien)  foto no. 1 geboren op 11 maart 1915  in Ubach over Worms zij is overleden op 20 februari 2000

Zij waren samen gehuwd op 11 augustus 1939 in Spaubeek

Tilmans 33 1

1 Marieke Reubsaet ?  2 Pie Gillissen ? 3 Josef Tilmans 4 ?

ik weet hier van deze foto weinig af die is in 1935 genomen en heb alleen een bevestiging gekregen dat dit Pie Gillissen en Josef Tilmans  is ze waren samen bij de fanfare er volgt hier onder nog een foto .

Verlaad Harrie 1

1 Josef Tilmans 2 Pie Gillissen

Vader Gelissen rechts moeder Marie rechts b. Pie links b. 1

1 Stefanus Gillissen 2 Agnes Gillissen 3 zuster Marie Gillissen 4 Pie Gillissen 5 Marie Gillissen .

In de overleving is me verteld dat Pie meubelmaker was en een winkel had op de koolweg er zijn in Catsop nog mensen die zijn meubels nog hebben dus degelijk matriaal.

5 Maria Josephina Gillissen (zuster Marie of Stefana ) op de foto no 4

maria josfhiene zuster marie

zuster Gelissen 1

zuster Marie of Stefana ? wat ik begrepen heb is ze werkzaam geweest in het klooster in Beek .

6  Martha Gillissen op de foto no. 6

pie bongers en martha

Martha Gillissen

Geboren op 21 oktober 1917 in Elsloo

Overleden op 10 oktober 1998 in Sittard

Familie Gelissen 1

1 Pierre Bongers 2 Martha Gillissen 3 Marie Klein 4 Sjeng Gillissen 5 zuster stefana of Marie 6 Door Smeets 7 Anna Gillissen 8 Tina Simons 9 Pie Gillissen .

Ik wil de familie vragen als er nog foto’s zijn of staan fouten in mijn tekst of namen, mij dit kenbaar te maken, zodat we samen er een leuke familie site van maken alvast bedankt.

kleinkinderen Gelissen 1

Kleinkinderen van Stephanus en Marie

Mijn grote dank wil ik uitspreken aan Marie Smeets en Marianne Smeets voor hun bijdrage om er iets leuks van te maken zonder lukt niet

Stefan Gilissen 1

Stephanus Gillisssen of Steef maar er werd mij ook in de overleving verteld dat er sprake was dat ze hem Pierre noemde en er pas later achterkwamen dat het Steef of Stephan was klop dit ?

Fam. Peerbooms-Frissen op het einde 38

opa-oma peerbooms 1

1 Johannes Hubertus ( Hoebair) Peerbooms geboren op 10 september 1871 en is overleden op 6 mei 1953 in Elsloo 2 Maria Gertrudis (Tru) Frissen geboren op 3 mei 1884 in Ulestraten en is overleden op 11 november 1954 in Sittard

de geboorte aangifte van Hoebair en Tru en de ouders van hun

Omdat ik geen stamboom van deze familie heb ga ik dit uitleggen hoe deze familie in stand kwam in Catsop .
Ik begin in 1796 de Franse die toen hier waren hadden alle inwoners van Catsop genoteerd en werd er een Petrus Perebooms oud 48 jaar gehuwd met Mechtildis Heuts en haar eerste kind Maria Elisabeth Perebooms als inwoners van Catsop in geschreven hij was dagloner dit betekend dat hij in Catsop werkte kan op De hof zijn geweest maar hun eerste kind was is in Geulle geboren zijn vrouw Mechtildis Heuts zij was een dochter van de bokkenrijder Leonard Heuts alias De Scheerman en die werd in 1774 in de hussenberg op gehangen hij had in die tijd een herberg het scheerhuis en dat huis ligt nog altijd in Geulle als men van Catsop naar Geulle verplaatst komt u op de eerste kruising ligt het scheerhuis aan de linkerkant .

Later zie ik dat er kinderen van Petrus en Mechtildis in Catsop geboren worden en hun laatste in Geulle genaamd Johannes Lambertus Perebooms deze trouwt met Maria Sophie Smeets in 1820 en dat zijn de grootouders van Hoebair Peerbooms en zie ik ook dat zijn vader Petrus overlijdt in Catsop in 1810 en zijn moeder Mechtildis in 1796 ook in Catsop is overleden en deze Lambertus staat ook als inwoner in Catsop genoteerd met een verblijfplaats in 1820 in de daalstraat dat zien we op de volgende kadaster kaart.

Trouwakte Perebooms -Smeets

Wat u ziet zijn de grootouders van Hoebair en dat de ouders van zijn grootouders zijn gestorven in Catsop en dat Lambertus in de daalstraat is gaan wonen zien we hieronder

kadaster 1842 1

Daalstraat B388 woning

B391 schuur

Ze hebben de namen van 1820 gekoppeld aan de kadaster kaart van 1842 en op deze kaart heb ik de daalstraat er uit geknipt op B 388 woonhuis en B 392 schuur woonde in die tijd of nog eerder Lambertus Perebooms hij was getrouwd met Maria Gertrude Smeets en dat was de opa en oma van Hoebair Peerbooms van bovenstaande foto. Lambertus was een dagloner net als zijn vrouw en dagloner kan van alles zijn de werkzaamheden kunnen divers zijn . Zou men dit adres naar nu herleiden dan woont er nu het gezin Erens. Uit het huwelijk Perebooms en Smeets word een zoon geboren genaamd Bernardus Peerbooms en dat is de vader van Hoebair Peerbooms

burger huwelijk Peerbooms -Buskens

dit zijn de ouders van Houbair en ziet u dat Bernardus in Catsop is geboren en als beroep Landbouwer

Zij krijgen zes kinderen het tweede kind is de latere eigenaar van de boerderij en gaan we later behandelen Peter Lambertus (Pjer) Peerbooms . Hoebair Peerbooms is het vijfde kind.

Wat ik in de overleving heb gehoord is het volgende verhaal Peter Lambertus (Pjer) had al kinderen en daarom is Hoebair Peerbooms later gaan bouwen op het einde en dat kan kloppen . Lambertus zijn kinderen Sef en Harrie zijn van 1906 en 1912 en Hubert trouwt in 1913 hij bouwt zijn boerderij rond 1910 .

kadaster 1920

Deze kadasterkaart van 1910 dus de boerderij staat er al op toen was het einde C 3 nu Op het einde 38 zover ik kan terug kijken was dat stuk grond in 1842 eigendom van de kerk

Het gezin Peerbooms -Frissen

We hebben een trouwfoto van Jaen Pierre Smeets (Pierre) met Anna Maria Peerbooms (May) waar de hele familie kunnen uithalen. De namen zijn ingevuld door Ben Smeets

trouwfoto

 1. Hubert Sr (Hoebair) Peerbooms. 2. Gertrudis(Truu) Peerbooms- Frissen. 3 Josephine (Fien) Smeets-Pijpers. 4 Pierre Smeets Sr. 5. Huub Peters. 6 Jan Peters. 7 Mathijs (Ties) Peters. 8 Barbara (Berb) Peters-Peerbooms. 9 Gerda Smeets. (Later getrouwd met Sjeng Peerbooms). 10 Jean-Pierre ( Pierre) Smeets jr. 11 May (Anna-Maria) Smeets-Peerbooms. 12 Lies ( Liza) Peerbooms. 13 Jean Smeets. 14 Emalie Smeets. 15 Maria (Marie) Smeets, later getrouwd met Frens (Frans) Peerbooms. 16 Frens ( Frans) Peerbooms. 17 Lucie Martens zus van Tonia 18 Sjeng (Johannus)Peerbooms, (later getrouwd met Gerda Smeets). 19 Antonia (Tonia) Martens. 20 Hubert jr (Huub ) trouwde later met Tonia Martens. 21 Leo (Lei) Smeets. 22 Annie Peerbooms.

1

Barbara Peerbooms (Berb) zij is gedoopt op 14 februarie 1914 in Elsloo en overleden op 23 jullie 1973 zij was getrouwd met Mathijs Hendrik Hubert Peters (Thies) geboren 1903 in Elsloo en overleden 22 november 1971

Berb en peters 1

Thies Peters en Berb Peerbooms huwelijksfoto

bruidsfoto berb 1

Familie huwelijksfoto van Thies Peters en Berb Peerbooms

1 Pierre Peters (Pierke) 2 Tillie Peters 3 Trees Peters  4 Anna Lochs 5 Dora Berben (moeder van Thies) 6 Tru Frissen 7 Hoebair Peerbooms 8 Sjang Peters  9 Fien Peerbooms  10 May Peerbooms 11 Frits Peters  12 Nel Peters 13 Thies Peters 14 Berb Peerbooms 15 Frans Peerbooms 16 Sjang Peters 17  vrouw van Harrie Peters 8 18 Lies Smeekens   19  Tru Peters 20 ? 21 Huub Peerbooms  22? 23 Sjeng Peerbooms  24 ? 25 Jaques(Sjaak) Peters 26 Tilla Frederix  27  Echtgenoot van Tilla 28 Jo Peters zoon van Sjangen Lies 29 Tjeu (Mathieu zoon van 1 en 4  30 Tilla Peters 31 Mia Peters 32 Dora Peters 33 Corry Peters 34 Annie Peerbooms 35 Lies Peters 36 Jaques Peters zoon van 8 en 10

 

Op de trouwfoto nummer 7 en 8

annie Fiena Berp

Annie, Fiena , Berb Peerbooms

Berb Peerbooms

 

2

Maria Josefien ( Fiena) Peerbooms is geboren op 21 mei 1915 in Elsloo en is overleden op 21 september 1997 in Elsloo zij heeft altijd in het ouderlijk huis gewoond later bij Lies Peerbooms

Fiena Perebooms1

Fiena Peerboom

bidprentje Liesa

3

Joannes Josephus Peerbooms (Sjeng ) geboren op 8 juni 1916 in Elsloo en is overleden op 10 juli 1998 in Geleen hij was getrouwd met Gerda Smeets

Sjeng en Gerda 1

Sjeng Peerbooms en Gerda Smeets hun kerkelijk huwelijk vond plaats op 16 oktober 1946 te Lutterade (Geleen)

Op de trouwfoto 18 en 9

Sjeng en Gerda Jhon En Truus 1

v.l.n.r. John Sjeng Peerbooms Gerda Smeets en Truus Peerbooms

Sjeng Sjielke

v.l.n.r. Sjeng . Hoebair Peerbooms en Sjeng Cremers ook geboren op het einde

26

hubert peerbooms (2)(1)

Sjeng Peerbooms

4

Anna Maria Peerbooms (May) geboren op 11 december 1917 in Catsop en is overleden op 5 december 2004 in Elsloo zij was getrouwd met Jan Pieter Hubert Smeets geboren op 18 januari 1915 in Geleen en is overleden op 30 augustus 1996 in Sittard

Wat ik zag van dit bruidspaar bijna een jaar hebben gewoond op het einde nu 13 van 06-11-1944 tot en met 01-08-1945 ze kwamen van de kaakstraat 15 en verhuisde na het einde naar de Stationstraat 128

Trouwfoto 10 en 11 het bruispaar

5

Bernardus Hubertus Peerbooms (huub) zijn doopnaam komt van zijn opa geboren op 8 april 1920 in Catsop en is overleden op 3 april 1992 in Sittard en was getrouwd met Sophia Antonia Martens (Tonia) geboren 12  maart 1924 in Elsloo en is overleden op 28 december 2002 in Elsloo

Huub en Tonia (2) 1

Het bruidspaar Hub Peerbooms en Tonia Martens het huwelijk was op 11 september 1947 links naast Hub is Lies Peerbooms en naast Tonia haar broer Sjeng Martens

Trouwfoto 19 en 20

perebooms tjeuke 1

1 Louis Huiveneers 2 Tjeu Lemmens 3 Tjeu Frederix 3 Hub Peerbooms

Pie steps 1

Hub Peerbooms en zijn overbuurman Pie Steps

Hub en Tonia zijn in Catsop gebleven en hebben het huis gekocht van Drik Engelen dat huis hebben ze afgebroken en een nieuw huis gebouwd waar nu hun dochter Lucie Peerbooms woont met Jo Vaessen het einde 36

Drik Engelen 1

Ik kan tot 1842 terug gaan en was dat huis in die tijd van Hendrik Hendrix en het kruis wat u ziet werd na de oorlog ontdekt door Pastoor Helgers en men schat het kruisbeeld meer dan 700 jaar oud en de familie Peerbooms heeft het kruisbeeld geschonken en overgebracht naar de parochiekerk zie hier onder een kranten artikel uit 10-02-1965

10-02-1965 kruis peerbooms

Later is er een replica van gemaakt eerst in gips en nu is het kunststof toen Huub het huis heeft gebouwd verhuisde de replica naar de weg kant . Eerst op een molensteen van Reubsaet-Notten van het mergelakker die hadden daar een molen .

Een paar fotos van het kruisbeeld en gevel en het kruisbeeld is versierd ik denk voor de processie . In die tijd woonde Drik Engelen er hij was getrouwd met Maria Cornelia Notten toen Huub en Tonia het huis gekocht hebben is Drik nog een tijdje in de daalstraat gaan wonen bij familie Engelen . Hij was een broer van de vader van Door Engelen .

Kinderen Huub en Tonia Perebooms Martens 1

Het gezin Peerbooms-Martens

1 Hub 2 Hub 3 Tonia 4 Martin 5 Lucie 6 Maria 7 Harrie

6

Joannes Franciscus Peerbooms (Frans) geboren op 15 november 1921 in Catsop en is overleden op 9 augustus 1974 in Sittard hij is getrouwd met Marie Smeets

Frans en Marie (2) 1

Frans Peerbooms en Marie Smeets hun huwelijk zou op 19 mei 1945 hebben plaats gevonden in Lutterade (Geleen)

Trouwfoto 15 en 16

frans huub tjeu 1948 1

1 Hub Peerbooms 2 Frans Peerbooms 3 Jan Houben 4 Tjeu Lemmens Foto is gemaakt in 1941.

Sjeng Frans Hoebair(1) 1

Sjeng Frans en Hub

7

Joannes Hubertus Peerbooms geboren in 1925 in Catsop en overleden op 28 september 1926

8

Maria Elisabeth (Lies) Peerbooms geboren op 28 maart 1927 in Catsop en is overleden op29 januari 2006 in Sittard en was getrouwd met Pierter Mathijs (Math) Akkermans geboen op 8 mei 1926 in Schimmert en is overleden op 9 juni 2000 in Elsloo

Trouwfoto 12 (Lies)

Exif_JPEG_420

Math Akkermans en Lies Peerbooms zij hebben het ouderlijk huis overgenomen en hun zoon Jan woont er nog steeds op het einde 38

9

Anna Maria Margaretha (an) Perbooms geboren op 31 mei 1928 in Catsop en is overleden op 10 -10- 2005 in Elsloo zij was getrouwd met Hermanus (Maan ) Schepers geboeren op 04-09- 1924 in Stein en is overleden op 12 Februari 2013 in Stein

trouwfoto op 22

peerbooms -schepers (2)

Het gezin Schepers – Perbooms

Jan Schepers Annie Peerbooms Fien Schepers Maan Schepers Arnold Schepers

Hoebair Peerbooms had nog buiten zijn broer Pjer wat in de daalstraat woonde ook nog vier zussen twee ervan zijn vroeg gestorven maar een van die andere de oudste zus van Hoebair, Barbara Hubertina Peerbooms leefde tot 1934 en in de overleving is me verteld dat ze non was ze is gestorven in Stein .De jongste zus van Hoebair, Maria Sophia Hubertina Peerbooms was getrouwd met Pieter Hubert Schaapkens zei is op een leeftijd van 49 jaar gestorven in Klimmen ik kan geen kinderen van haar vinden

Anekdote

Toen ik bij Huub Paulissen op bezoek was , hij is een zoon van Leen en Kwab wat ook op het einde woonde, vertelde hij me dat hij als kind Hoebair met Sint Lecie achter de weide op een wit paard naar huis zag komen . Maar hij zat op het paard zonder zadel dus dat zal hij op de markt gekocht hebben. Maar het paard ging bij de kruising rechtdoor de vaart op bij hun. Hoebair probeerde van alles maar het paard reageerde niet en er was natuurlijk op Sint Lecie wel een borreltje gedronken Huub zei het heeft een tijdje geduurd maar op het laatste is hij afgestapt en met het wit paard naar huis gelopen .

Ik wil de fam. Peerbooms bedanken voor de medewerking maar als er nog foto’s bidprentjes e.d. zijn wat de familie graag geplaatst wil hebben doe ik dat graag.

Fam. Penders-Roebroeks daalstraat 30 Catsop

penders daalstraat 1 genummerd

1 Jan Mathijs Penders 2 Maria Anna Roebroeks in de daalstraat nu 30

Naam : Joannes Mathijs Penders

Geb. : 01 Jan. 1865 te Boorsem

Overl.: 01 Juli 1933 te Elsloo

68 jaar

Ouders: Jan Mathijs Penders

: Maria Catharina Penders

Huwt : 18 Mei 1887 te Elsloo

Met

Naam : Maria Anna Roebroek

Geb. : 17 Maart 1867 te Elsloo

Overl.: 16 Aug. 1958 te Geleen

91 jaar

Ouders: Jan Baptist Roebroek

: Joanna Catharina Bours

28-04-1930 neuterelisatie

op 28 -04 -1930 vroeg J.M. Penders nog naturalisatie aan om Nederlander te worden

07-09=1934

op 07-09-1934 werd hun weide beschikbaar gesteld voor de fanfaar en sportliefhebbers

Deze boerderij heeft verschillende nummers gehad daarom is het soms moeilijk te bepalen waar iemand gewoond heeft maar bij deze was het makkelijk omdat deze van familie naar familie ging tot de laatste Penders die hier gewoond heeft, Harrie en Carolien en was hun postadres eerst C 71 daarna werd er met een zwarte driehoek genummerd en die zie je nog op sommige huizen is goed te zien op de foto en nummerde ze van onder op in de daalstraat en hadden ze nummer 6 en later gingen ze rond 1940 van boven naar onder nummeren en werd het nummer 30

Het verhaal achter Penders -Roebroeks dat begint al in het jaar 1820 tijdens de registratie van inwoners in Catsop hoe het er toen uitzag zien we in de onderste kadastrale tekening .

2019-12-21 (3)

Kadastertekening 1842 was deze boerderij eigendom van Gaspaar Bours deze boer had nog al wat land in zijn bezit en was een van de grotere boeren van Catsop in die tijd een paar landeigendommen gaan we behandelen omdat ik die nog ken en meer als 100 jaar in het bezit is gebleven van Penders-Roebroeks

geversdal 1

Dit is de weg naar Geulle als je van het einde afkomt en ten hoogte van Joep Kremers de boerderij lag er tegenover een land van Harrie Penders de laatste Penders die de boerderij in zijn bezit had deze situatie veranderd tijdens de ruilverkaveling

We gaan niet de hele stamboom behandelen die wat ik heb voeg ik straks toe maar ik probeer het toch uit te leggen .

Die Gaspaar Bours een van de eerste bewoners wat ik weet van de boerderij trouwde voor de tweede keer met Petronella Bovens en haar dochter Joanna Catharina Bours trouwt met Jan Baptist Roebroek uit Beek .

Maria Anna Roebroek op bovenstaande foto voor het huis is een kind uit dit huwelijk en Jan Mathijs Penders uit Boorsheim België trouwt in bij de familie Roebroek met Maria Anna .

Een zus van Jan Mathijs Penders woonde ook in Elsloo en was getrouwd met Lensen .

Anna Marie Leonie Penders

1 de zus van Jan Mathijs Penders Anna Marie Leonie Penders uit Boorsheim 2 Tjeu Lenssen 3 Sjeng Lensen 4 Nel Voncken deze heb ik uit de trouwfoto van Nel en Sjang gehaald

Penders 1 1 (2) 1

Deze foto is gemaakt tijdens het 25 jarig huwelijks feest van Giel en Bertha Penders -Lambrichts en zal deze gebruiken om een paar familie leden er uit te halen van Penders -Roebroeks

1 Lies Kurvers vrouw van Frans Penders 2 Pater Augustinus conventionele klooster Urmond 3 Anna Roebroeks 4 Giel Penders 5 Bertha Lambrichts 6 pastoor Aalofs Urmond 7 Jenneke Lambrichts 8 Mia Penders dochter van (3 en 4) 9 Frans Penders 10 Lamber De Le reu 11 Maria Penders vrouw van (10) 12 Harrie Penders 13 Carolien Notten vrouw van (12) 14 Anna Lambrichts zus van (5 en 16) 15 Hubert Dormans man van (14) 16 Jozef Lambrichts broer van (5 en 14) 17 Professor Lambrichts neef van Anna (5) 18 Sjeng Penders 19 Kennis van de familie 20 Sjang Otten man van (21) 21 Berbke Penders vrouw van (20) 22 Hub Penders zoon van (4 en 5) 23 Martien Penders zoon van (4 en 5) 24 Eugene Penders zoon (4 en 5) 25 Dolf Penders zoon (4 en 5 ) 26 Kennis geen familie 27 Pierre Dormans zoon van (14 en 15) 28 29 30 31 zijn geen familie kennis 32 Sef Penders zoon van (4 en 5) 33 Theo Eigehols geen familie 34 geen familie 35 Sef Dormans zoon van (14 en 15 ) 36 en 37 geen familie 38 Lambert Penders 39 Tjeuke Penders (overleden zoon) 40 Jaenie Penders 41 Ellie Penders 42 Harrie Penders de nummers 38 39 40 41 42 zijn alle kinderen van Giel en Bertha (4 en 5)

Het gezin van Penders-Roebroek Daalstraat Catsop

Kinderen

——–

01:

Naam : Joannes Mathijs Penders

Geb. : 22 Juni 1888 te Elsloo

Overl.: 20 november 1974 te Nijmegen

Deze man roepnaam Tjeu was getrouwd met Maria Catharina Paula Wijnen .Hij was landbouwkundig ingenieur zo ook zijn zoon ze zijn getrouwd in Venlo in 1913 .Hun dochter is geboren in Indië hij was daar leraar later is hij hertrouwd met Josephina Maria Goossens

Tjeu Penders

02:

Naam : Jan Baptist Alexander Penders Overleden

Geb. : 27 Okt. 1889 te Elsloo

Overl.: 19 Mei 1890 te Elsloo

6 maanden

03:

Naam : Catharina Anna Maria Penders Overleden

Geb. : 05 mei 1891 te Elsloo

Overl.: 29 Dec. 1892 te Elsloo

19 maanden

04:

Naam : Josephina Maria Barbara Penders Overleden

Geb. : 19 Maart 1893 te Elsloo

Overl.: 09 April 1893 te Elsloo

05:

Naam : Jan Baptist Michiel Penders

Geb. : 12 Sept. 1894 te Elsloo

Overl.: 28 Juni 1960 te Heerlen

65 jaar

Huwt : 01 Mei 1920 te Urmond

Met

Naam : Maria Bertha Lambrichts

Geb. : op 01 augustus 1893 te Grevenbicht

Overl. 17 maart 1979 te Sittard

giel penders (2)

Het Bruidspaar 1 Michiel. Penders en 2 Bertha. Lambrichts

Op 1 Mei 1920 te Urmond

voor20170301

Boerderij van Lambrichts waar Berta als pleegkind is opgenomen en was toen in die tijd van de Oma van Bertha dus nietvan Penders zoals op de foto staat want Giel Penders huwde met Bertha Lambrichts  in 1920

huis van Giel urmond 1 (2)

de boerderij Lambrichts waar later  Giel en Bertha zijn gaan wonen  in Urmond was toen van de Oma van Bertha Lambrichts

kinderen Giel (2)

De gebroeders Penders uit Urmond

v.l.n.r. Tjeuke, Lamber , Harrie, Eugene , Martin, Huub, Zef , Dolf, en Sjeng

Penders (1959) 1

1 Marie Voncken , gehuwd met Adolf Penders 2. Mia Penders, oudste dochter, gehuwd met Frans Heuts. 3. Michiel Penders 4. Bertha Penders-Lambrichts. 5. Zef Lambrichts, broer van Bertha 6. Nieke Penders, gehuwd met Victor Troisfontaine 7 . Ellie Penders , gehuwd met Zef Donners 8. Mia Vrencken, gehuwd met Gene Penders 9. Gene Penders 10 Adolf of Dolf Penders 11. Frans Heuts 12. Magriet Knols, gehuwd met Lambert Penders (mijn schoonouders) 13. Lambert Penders 14. Sjeng Penders 15. Marthé Penders 16. Riek Osse, gehuwd met Sjeng Penders 17. Jeanne Cremers, gehuwd Marthé Penders 18. Hub Penders (zijn vrouw staat nergens op een foto) 19. Mia Nijskens, gehuwd met Harrie Penders 20. Harrie Penders 21. Victor Troisfontaine 22. Zef Donners 23. Maria Willems, gehuwd met Zef Penders 24. Zef Penders 25. Michel Penders zoon van Dolf en Marie (1 en 10) 26. Jacques Penders zoon van Riek en Sjeng (14 en 16) 27 Marcel Heuts zoon van Mia en Frans (2 en 11) 28. Bertie Heutz dochter van Mia en Frans (2 en 11) 29 Michiel Penders zoon van (20 en 19 ) 30. Michiel Penders zoon van (14 en 16 ) 31. Mathé Penders zoon van (14 en 16) 32 Michel Penders zoon van (15 en 17) 33 Marie Heleen dochter van (24 en 23 )

giel 1

1 Giel en 2 Bertha genieten voor hun boerderij in Urmond

image002 (1)

Bertha en Giel eerste van links op een uitje op een latere leeftijd

Hier nog een aanvulling van Nieke Troisfontaine -Penders over haar moeder en de boerderij in Urmond.

Haar Moeder Bertha Lambrichts is geboren in Grevenbicht en is met haar drie broers en vier zussen in 1899 overgebracht met paard en wagen naar de boerderij in Urmond door het plotseling overlijden van hun ouders en waren ze wees en werden op gevangen bij de oma in Urmond

nieke

geboortehuis van Bertha Lambrichts met Leonie Penders en Mia Dormans nicht van Leonie

Oma van Bertha genaamd Maria Cornelia Claesfeni haar man Martinus Lambrichts was op dat moment al overleden. De oma van Bertha woonde op de boerderij in Urmond met een zoon Adolf Lambrichts en twee zussen Maria Lambrichts en Johanna Lambrichts .

Bertha leerde Giel Penders uit Catsop  kennen maar Giel had al een boerderij in België toen ze wilden trouwen wilde de oma van Bertha niet dat ze naar België vertrok ze wilde dat haar kleinkind de boerderij overnam in Urmond ze beschouwde haar kleinkind als haar eigen kind ze was inmiddels al van haar vierde levensjaar bij haar en  ook omdat er geen interesse van haar eigen kinderen was voor de boerderij.

En is de boerderij in Urmond zoals op de fotos te zien is eigendom geworden van Giel en Bertha en zijn er 15 kinderen geboren .

Nieke sluit haar verhaal af met het volgende ik was van een tweeling mijn zusje Ellie is maar negen maanden oud geworden er waren geen foto’s van wat ik tot op vandaag nog mis.

mia nieke

Mia Nieke en Ellie  Penders en Ellie heeft de naam gekregen van haar overleden tweelinszus

Nieke bedankt voor je verhaal .

06:

Naam : Anna Maria Catharina Penders

Geb. : 25 Febr. 1896 te Elsloo

Overl.: 01 Maart 1973 te Geulle

77 jaar

Zij was getrouwd op 22 april 1931 in Puth -Schinnen met Lambert De le rue

Zij staan op de 25 jarige bruiloft foto op 10 en 11

03-07-1934

07:

Naam : Jan Baptist Alexander Penders

Geb. : 01 Juli 1898 te Elsloo

Overl.: 04 Juni 1967 te Elsloo

68 jaar

Roepnaam Sjeng en heeft altijd bij Harrie op de boerderij gewoond

en staat op de 25 jarige bruilofst foto op 18

Sjeng Penders 1

deze foto is gemaakt op de bruiloft van Thei Pijpers op 1 Sjeng Penders 2 Sjeng Houben en op 3 zijn vrouw Marie Lenaerts

08:

Naam : Lambertus Alphonsus Joseph Penders Overleden

Geb. : 05 Jan. 1900 te Elsloo

Overl.: 13 April 1900 te Elsloo

3 maanden

09:

Naam : Catharina Anna Maria Penders

Geb. : 16 Maart 1902 te Elsloo

Overl.: 03 Dec. 1969 te Meijel

An Penders Joosten 1

1 Jozef Joannes Joosten 2 Anna Penders

A. Penders, Mina Smeets, Fine Lenaerts en Marie Jossart (Belg. Vluchtelinge 1

1 AnPenders 2 Mina Smeets 3 Tien Lenaerts 4 Marie Jossaert

1 An Penders 2 Mina Smeets trouwt later met met Willem Knoben (drukkerij) 3 Hubertien Lenaerts trouwt later met Pie Knoben daalstraat Marie Jossaert was een Belgische vluchteling die werd op gevangen door Menten-Cobben de winkel in de daalstraat is later met Wouters getrouwd

Afbeelding (1) 1

Deze foto is een Lourdes reis 1 staat An Penders en er staan verschillende collega’s van haar hier op midden Paumen Leraar uit het raam Juffrouw Voncken want An Penders was lerares in onderwijs In Elsloo.

namen lourdes reizen

De achterkant van de foto het jaartal staat er op en de namen .

penders1

rechts ziet u een zeer jonge An Penders dit is een foto van het onderwijs in Oud Elsloo toen lag de school nog onder de maasberg ik ga hier niet alle namen bij zetten links een zeer jonge meister pos (Janssen) veel van deze fotos ziet u op Info Elsloo

penders oude schoo;

Hier staat An boven derde van Links nogmaals veel van deze fotos vind u op Info Elsloo afdeling nostalgie

Afbeelding 1

Ongeveer 1932

1 Lies Lensen 2 An Penders 3x 4 Paumen 5 Bours Catsop 6 x 7 Agnes Paumen 8 x 9 x 10 x

an Penders

Naam : Hendricus Joseph Hubertus Penders Overleden

Geb. : 10 Juli 1904 te Elsloo

Overl.: 21 Febr. 1906 te Elsloo

19 maanden

11:

Naam : Maria Barbara Penders

Geb. : 14 Juli 1906 te Elsloo

Overl.: 01 Dec. 1989 te Munstergeleen

83 jaar

Trouwfoto jan Christiaan Otten X Maria Barbara penders 1

Jan Christiaan Otten was getrouwd met Marie Barbera Penders

Het huwelijk werd voltrokken op op 28 februari 1935 te Geleen

U kunt hun ook nog terug vinden op de 25 jarige bruidsfoto op 20 en 21 haar roepnaam was Berbke en haar man Sjang

12:

Naam : Hendricus Joseph Penders

Geb. : 17 April 1908 te Elsloo

Overl.: 18 April 1999 te Limbricht

91 jaar

Harrie en Carolien 1

op 1 staat Carolien Notten en op 2 staat Harrie Penders deze foto is genomen bij het huwelijk van Thei Pijpers

Harrie en Carolien in kleur 1

1 Carolien Notten en 2 Harrie Penders

Carola Maria Notten zij is geboren op 2 mei 1904 in Ulestraten en ze is overleden op 28 juni 1990 in Geleen en ze was toen 86 jaar oud.

Zei hebben het langste op de boerderij gewoond na hun is het niet meer over gegaan naar familie want hun hadden geen kinderen

ze staan op de 25 jarige bruilofsfoto op 12 en 13

13:

Naam : Frans Joseph Penders

Geb. : 23 Aug. 1910 te Elsloo

Overl.: — —– —- te

zij staan op de 25 jarige bruilofsfoto op 1 en 9

hun kerkelijk huwelijk vond plaats op 12-04-1939

14:

Naam : Josephina Maria Hubertina. Penders

Geb. : 06 April 1913 te Elsloo

Overl.: 17 Mei 2004 te Geleen

91 jaar

Zij had de roepnaam Fien Penders en was getrouwd met Christiaan Goossens zij trouwden op 9 februari 1944 in Elsloo

goossens penders

Trouwfoto van Fien en Christiaan Goossens -Penders

102 00 Overzicht Fam. J. Penders en A. Delille te Boorsem

103 00 Overzicht Fam. J.M. Penders en M.C.P. Penders te Boorsem

104 00 Overzicht Fam. J.M. Penders en M. N. Roebroek te Elsloo

een paar bestanden van de stamboom van Penders gemaakt door Jan Hollewijn

Het was een flinke zoektocht maar met behulp van sommige familie leden ben ik toch een stukje in de historie van de familie Penders gekomen en als de familie nog informatie heeft dan zal ik dit er bij plaatsen

Een woord van dank wil ik zeker geven aan  Jan Hollewijn voor de stamboom en foto matriaal , Marlies en Jules Otten, Marie Jose Penders ,Hen Breuls (Urmond) ,Nieke Trosfontaine, Piet Joosten ,Guus Peters en Jan Claessen .

Familie Wouters-Beckers uit de daalstraat Catsop

grootouders Wouters genummerd

Het echtpaar waar het hier om gaat is 1 Anna Marie Beckers en 2 Hendrik Hubert Wouters maar vanaf nu gebruiken we bij hun de roepnamen 1 Marieke haar bijnaam was Marieke van de trepkes en haar man was de roepnaam Drik Wouters Landbouwer van beroep.

We gaan terug in de tijd naar het jaar 1842 daar heb ik een kadasterkaart van en gaan we kijken waar hun gewoond hebben hun voorouders en waar ze kunnen geboren zijn want een ding staat vast ze zijn in Catsop geboren

kadaster 1842 1

Op B 387 woonde toen in 1842 en nog eerder de Heer Maximilianus Bovens  hij was de bewoner van wat later het huis van Drik Wouters word . Maar alles blijft bij een aan name

Want deze man Maximilianus Bovens   krijgt een dochter genaamd Maria Margaretha Bovens die trouwt met een  Christiaan Peters  die krijgen een dochter genaamd Lucia Sebilla Peters en deze vrouw trouwt met Christiaan Wouters deze Christiaan kwam van Beek en dat zijn de  ouders van Drik Wouters op bovenstaande foto . In 1872 word Drik Wouters geboren u kent dit straks allemaal in het parendeel nakijken dat doe ik er bij. Er waren meer broers die in Catsop zijn gebleven die gaan we ook nog behandelen later. Max Wouters woonde waar nu Cafe bie Wies is en een bekende zoon van hem is Jan van Makske (heel bekende toneel speler en revue schrijver) . Een andere broer van Drik is Joannes Jacobus Wouters dit is de vader van Harrie Wouters de leraar . Deze gaan we ook later behandelen . Als we deze woning naar nu zouden herleiden 2020 woont er nu op B 387 fam.Everaers en de verbouwde paardenstal fam. Gorissen

De vrouw van Drik Wouters is Marie Beckers- Hendrix en is geb. op woensdag 14 februari 1877 te Catsop  en haar moeders naam komt voort uit de in B 390 wonende Nicolaus Hendrix deze familie gaat terug in Catsop tot in 1689. De vader van Marie Beckers komt uit Belgie en wel uit de plaats Uikhoven. Als we deze woning naar nu zouden herleiden  woont er nu in 2020 Fam.Tummers  dit huis veranderd na dat er Hendrix in heeft gewoond verschillende malen van eigenaren maar dat komen we later wel tegen. Wat onderzocht is dat er voordat Nicolaus er ging wonen zijn vader Petrus Hendrix een bokkenrijder was en was verbannen uit Elsloo dat wil zeggen dat hij nooit meer mocht terug keren en dat betekende voor de familie dat ze alles kwijt waren en er ook geen geld was om een ander huis te kopen en bleven dan ook op een en dezelfde plaats wonen .Dit is in heel kort want er gaat een gerechtsgang voor af etc. die de familie allemaal moest betalen .

En op B 389 woonde in die tijd ook familie dus ik neem ook aan dat deze familie noodgedwongen bij elkaar is gebleven en is Marie Beckers daar ook geboren we zullen het trappetje van de stamboom nog een heel eenvoudig nalopen Nicolaas Hendrix kreeg een zoon genaamd Hubertus Hendrix en een dochter  van Hubertus is Maria Chatharina en die trouwde met Michiel Beckers uit Uikhoven  en dat zijn de ouders  van Marie Beckers ( Marieke van de trepkes )

2020-01-28 (2)

Kadasterkaart uit 1910 waar het kruisje staat is het huis van de familie Wouters-Beckers heel veel is er niet veranderd een paar grenzen recht getrokken en volgens mij de bakoven verplaatst en kwam naast het huis te liggen .

FB_IMG_1578907399964

Wanneer deze foto is gemaakt is niet bekend maar aan de antenne te zien in de zestiger of begin zeventiger jaren toen woonde Max en Lisa in de linkse woning en ging ik altijd naar de t.v. kijken hij was een van de eerste die een t.v. had .De rechtse woning is gebouwd door Willem Vranken die met Chatarina Wouters was getrouwd mijn oom Gus Cobben vertelde me dat dit vroeger een paarden stal is geweest. Je ziet nog het puntje van de schuur wat ik op de volgende foto laat zien.

FB_IMG_1578817090685 (1)

Deze schuur is er niet meer door brand verwoest . Ik kan me ook best voorstellen dat hier in de vroegere jaren meer mensen hebben gewoond want helemaal rechts kan duiden op een woning maar op de kadasterkaart staat er een woning. Ze noemde Marie Beckers Marieke van de trepkes en links kan je zien waarom.

FB_IMG_1578907302519

Je ziet nog de bovengrondse eclectische draden lopen .

De bid prentjes van Marie en Drik.

We weten nu waar Drik Wouters en Marie Beckers geboren zijn  en gewoond hebben en  gaan we nu de kinderen van hun behandelen . De foto hieronder van ongeveer 1950 staat de familie Wouters-Beckers deze is gemaakt voor  hun 50 jarige bruiloft hier staan de kinderen met aanhang op met sommige familie leden  van Drik en Marieke

40 jarig huwelijk drik wouters (2)

1 Jan Wouters zoon van 35-23  2  Lie Curfs  vrouw van 25  3  Frits Schroyen  zoon van …  4 ? 5 ? 6 Pierre Wouters  7 ? 8 ?  9 Harrie Vranken zoon van 38 en 14   10 Wim Vranken  man van 17   11 Jan van Maxke (Wouters) 12 ?  13 Nic Wouters zoon van 35-23  14 Nicolaas Vranken man van 38  15 Wim Schroyen  man van 39  16 Tjeu Vranken  man van 32  17 Trina Wouters vrouw van 10  18 Magriet Wouters dochter van 35  19 Mia Vranken-Vranken vrouw van 20 dochter 14 en 38  20 Willie Vranken man van 19  21 ? 22 ? 23 An Wouters -Schepers vrouw van 35  24 Lisa Wouters  25 Harrie Wouters 26 Frans Wouters man van 27  Nel Wouters-Gorissen  vrouw van 26   28 An Frederix -Wouters vrouw van 33  29  Mientje Beckers (nicht van Beckers van ? Mientje heeft als kind enkele jaren in Catsop gewoond en ook hier naar school gegaan). 30 Cornelia Cobben (moeder van Harrie) 31? 32 May Wouters -Vranken vrouw van 16   33 Giel Wouters man van 28  34 Max Wouters  35 Sjeng Wouters man van 23   36 Drik Wouters 37  Anna Maria Hubertina Beckers (Marieke van de Trepkes)  38 Sie Wouters – Vranken  39 Nelia Wouters -Schroyen  40  Lucienne Vranken dochter van 16-32  41 Henk Wouters zoon van 33 en 28  42 Jan Schroyen  zoon van 39-15  43 Mia Vranken dochter van 16-32  44 Bert Wouters zoon van 35-23  45  Corrie Wouters dochter van 35   46 Maria Wouters dochter van 35-23   47 Catherientje Vranken dochter van 16-23   48 Harrie Vranken zoon van 10 en 17   49 Math Vranken zoon van 10 en 17  Frans Wouters zoon van 35 en ?

Wat uniek is in deze familie drie broers trouwen met drie zussen

Trina en Willem en Familie 1

1 Trina Wouters  2 Willem Vranken 3 Sie Wouters 4  Nicolaas Vranken 5 May Wouters 6 Tjeu Vranken

Omdat dit zo uniek is ga ik de familie foto van familie  Vranken ook even er bij pakken

50 jaar getrouwd 1

Ik ga hier niet alle namen bij zetten maar je kan er de drie broers en zussen er wel uit halen en de familie Vranken vond Catsop wel erg leuk want op 1 Staat Martin Daemen  (Catsop)  4 Net  Vranken zijn vrouw . De ouders van hun 3 Ties Vranken 2 Anna Chatharina  Penders

Maar het gaat hier om de familie Wouters-Beckers en hier onder volgen hun kinderen

Uit hun huwelijk worden 15 kinderen geboren.

1

Lucia Sibilla, genoemd naar haar grootmoeder aan vaderszijde Wouters, dr. van Drick (Hendrik Hubert) Wouters (IIb) [blz. 2]  (landbouwer) en Anna Maria Hubertina Beckers,

geb. op zondag 27 mei 1900 te Elsloo [li],

ged. Rooms Katholiek op zondag 27 mei 1900 aldaar (getuigen: haar grootmoeder Lucia Sibilla Peters (zie I [blz. 1] ) en haar grootvader Michiel (Jan Michael) Beckers, als Michael Beckers),

ovl. (83 jaar oud) op zaterdag 31 december 1983 in het ziekenhuis (?) te Sittard [li],

begr. op dinsdag 3 januari 1984 te Elsloo [li] Mariakerk om 11:00 uur,

 1. (resp. 25 en 23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 6 november 1925 te Elsloo [li]

met Nicolaas Hubertus Vranken, zn. van Mathijs Hubert Vranken (mijnwerker) en Anna Katharina Penders,

geb. op woensdag 25 december 1901 te Elsloo [li],

ged. Rooms Katholiek op woensdag 25 december 1901 doopnamen Hubertus Nicolaas aldaar (getuige: Nicolaas Vranken, Elisabeth Janssen),

mijnwerker,

ovl. (67 jaar oud) op zondag 14 september 1969 in het ziekenhuis te Sittard [li],

begr. op donderdag 18 september 1969 te Elsloo [li] Maria kerk om 10:00 uur.

 

Ze werd Sie genoemd en trouwde met Nicolaas Vranken

Trina en Willem en Familie 1

3 Sie  Wouters   4 Nicolaas Vranken

1935 1

Deze foto is gemaakt in 1935 1 Mia Vranken 2 Sie Wouters 3 Harrie Vranken

001 (6) 1

Sie Wouters 2 kan Mia of Harrie zijn

Sie l.mia Vrancken op schoot Harrie Vranccken 1

1 Mia Vranken 2 Sie Wouters 3 Trina Wouters 4 Harrie Vranken

vranken 2 1

1 Sie Wouters 2 Harrie Vranken

2 .         Sjeng (Jan Christiaan Hubert, Jan) Wouters, zn. van Drick (Hendrik Hubert) Wouters (IIb) [blz. 2]  (landbouwer) en Anna Maria Hubertina Beckers,

geb. op dinsdag 3 september 1901 te Elsloo [li],

ged. Rooms Katholiek op dinsdag 3 september 1901 opgegeven namen: Joannes Hubertus Christianus aldaar (getuigen: zijn oom Jan (Joannes Jacobus Hubertus) Wouters (IIa [blz. 2] ), als Jean Wouters, zijn oom Jan (Joannes Jacobus Hubertus) Wouters (IIa [blz. 2] ), als Jean Wouters, Elisabeth (Maria Elisabeth) Broekhoven, Elisabeth Hendrix),

metselaar; bestuurslid fanfare de Maasgalm; wethouder in Elsloo [1949?],

oudvoorzitter fanfare “de Maasgalm” op vrijdag 9 mei 1969 te Elsloo [li],

feestavond “Maasgalmvrienden” kan niet doorgaan i.v.m. plotseling overlijden oud-voorzitter J. Wouters

maasgalmvrieneden 9-5-1969

9-5-1969

09-05-1969

Ovl. (67 jaar oud) op woensdag 7 mei 1969 in het ziekenhuis te Sittard [li],

begr. op zaterdag 10 mei 1969 te Elsloo [li] Mariakerk,

was getrouwd

met Anna Maria Catharina Scheepers (Schepers),

geb. op zaterdag 1 augustus 1903 dr van Nicolaas Schepers en Maria Margaretha Cremers te Elsloo [li],

ovl. (85 jaar oud) op zondag 26 februari 1989 te Elsloo [li],

begr. op woensdag 1 maart 1989 om 14:00 uur aldaar St. Augustinus.

 1. (resp. 27 en 25 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 8 februari 1929 te Elsloo [li],

 

Hier onder volgen wat fotos van het gezin Wouters-Scheepers

sjeng en kinderen 1

Het gezin Wouters -Scheepers deze foto is ook gemaakt tijdens het 45 jarig huwelijksfeest van hun grootouders vader en schoonouders  Paul was nog niet geboren maar zijn moeder was wel in verwachting van hem dus dit is ongeveer in 1950 gemaakt . Harrie Wouters was op dit moment in Indië.    1 Frans Wouters 2 Sjeng Wouters 3  Anna Schepers 4 Bert Wouters 5 Maria Wouters 6 Pierre Wouters 7 Corry Wouters 8 Magriet Wouters 9 Nico Wouters 10 Jan Wouters

communie feest 6-5-1934 1

Omdat Harrie op de vorige foto er niet op staat hebben we hem hier op een communie feest van 1934 we zien op 1 Lisa Wouters 2 ?  3 Trina Wouters 4 Mia Vranken 5 Harrie Wouters  (Sjeng en Anna)

Sjeng Wouters Sjeng Lemmens en pap van Jaen Frederix 1

1 Sjeng Wouters  2 Sjeng Lemmens 3 Frederix (vader van Jaen Frederix Leraar)

scheepers met Harrie en Piere in de wagen (2) 1

1 Anna Scheepers 2 Harrie Wouters 3 Pierre Wouters

Sjeng Wouters- An Scheepers

9d4ff5e2-aba8-426f-9706-fc901257ca1e 1

1 Harrie Wouters 2 Maria Wouters 3 Magriet Wouters 4 Pierre Wouters 5 Sjeng Wouters 6 Jan Wouters  7 Anna Scheepers 8 Corrie Wouters 9 Nico Wouters 10 Frans Wouters 11 Bert Wouters 12 Paul Wouters

20c5a42b-fa33-4774-8e44-49427e169fa0 1

1 Sjeng Wouters 2 Anna Scheepers

2690f98f-d2c6-4dee-ab1f-64a1dc774f77 1

1 Sjeng Wouters  2 Anna Scheepers   3 Sjeng Wouters (Spaubeek)  4 Marieke Wouters 5 Bert Wouters 6 Huub Wouters (Spaubeek broer van Jo 8) 7 Maria Wouters 8  Jo Wouters

Sjeng zijn beroep was metselaar hieronder een paar voorbeelden hiervan

eerste foto is gemaakt bij de bouw van de maria kerk Elsloo

schepers 1

Anna Scheepers

3

Cornelia Maria Catharina, roepnaam Nelia

geb. op donderdag 25 december 1902 aangifte: vrijdag 26 december 1902 te Elsloo [li] – akte 49,

ged. Rooms Katholiek op donderdag 25 december 1902 opgegeven namen: Cornelia Maria aldaar (getuige: Willem Hendrix, Cornelia Cobben),

ovl. (65 jaar oud) op vrijdag 15 maart 1968 te Brunssum [li],

begr. op dinsdag 19 maart 1968 om 11:00 uur te Treebeek [li] St. Barbarakerk,

 1. (resp. 26 en 25 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 8 november 1929 te Elsloo [li] – akte 12

met Wilhelm (Wilhelmus) Schroijen (Schroyen),

geb. op vrijdag 22 april 1904 zn van Godefridus Schroijen (betonwerker) en Willemina van Pol te Heijthuijsen [li],

mijnwerker,

ovl. (65 jaar oud) in april 1970 te Brunssum [li],

Voor het echtpaar Wouters -Schroyen kijk even op de groeps huwelijksfoto op  15 Wim Schroyen   37 Nelia Wouters  op 3 Frits een zoon en op 42 Jan eveneens een zoon van hun

liza wouters 1

1 Nelia  Wouters 2 Trina Wouters  3 Lisa Wouters  4 Marie van de trepkes

 

4

                Maria Catharina,

geb. op woensdag 25 mei 1904 te Elsloo [li] – akte 17,

ged. Rooms Katholiek op woensdag 25 mei 1904 doopnamen: Maria Catharina Hubertina aldaar (getuigen: haar aangetrouwde tante Maria Louisa Reubsaet (zie IIc [blz. 4] ), als Maria Reubsaet, Gerang Nulaars),

ovl. (3 jaar oud) op donderdag 20 februari 1908 te Elsloo [li].

5

Maximiliaan Hubertus Michael, roepnaam Max

geb. op maandag 18 december 1905 te Elsloo [li] – akte 56,

ged. Rooms Katholiek op maandag 18 december 1905 genoemd naar zijn peter aldaar (getuigen: zijn oom Max (Maximiliaan Hubert) Wouters (IIc [blz. 4] ), als Maximilaan Wouters, Helena Beckers, vervangende getuige Catharina Beckers),

ovl. (69 jaar oud) op maandag 25 augustus 1975 in het ziekenhuis te Sittard [li],

begr. op donderdag 28 augustus 1975 om 10:00 uur te Elsloo [li] Mariakerk.

Max staat op de groepsfoto op nummer 34 je komt hem zelden of niet op een foto dus deze is ook de enigste wat ik in mijn bezit heb.

 

6

 

Catharina Maria Margaretha,

geb. op maandag 1 april 1907 te Elsloo [li] – akte 17,

ged. Rooms Katholiek op dinsdag 2 april 1907 aldaar,

ovl. (11 maanden oud) op donderdag 5 maart 1908 aldaar,

begr. op donderdag 5 maart 1908 aldaar

 

 

7

Gerardus Hubertus,

geb. op woensdag 9 september 1908 te Elsloo [li] – akte 42,

ovl. (5 jaar oud) op zondag 4 januari 1914 te Catsop [li],

begr. op zondag 4 januari 1914 te Elsloo [li].

 

8

Elisabeth Hubertina Catharina,

geb. op maandag 7 maart 1910 te Elsloo [li] – akte 16,

ovl. (3 jaar oud) op donderdag 15 januari 1914 te Catsop [li],

begr. op donderdag 15 januari 1914 te Elsloo [li].

9

Mai (Maria Hubertina),

geb. op dinsdag 21 november 1911 te Elsloo [li] – akte 49,

ovl. (88 jaar oud) op zondag 6 februari 2000 te Geleen [li],

 1. (resp. 24 en 26 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 10 april 1936 te Elsloo [li] – akte 7

met Tjeu (Heinrich Mathias, Thieu) Vranken, zn. van Mathijs Hubert Vranken (mijnwerker) en Anna Katharina Penders,

geb. op dinsdag 2 november 1909 te Hamborn [nw, Duitsland],

mijnwerker,

ovl. (84 jaar oud) op maandag 4 juli 1994 te Geleen [li],

Trina en Willem en Familie 1

5 Mai Wouters  6   Tjeu Vranken

10         Giel (Michiel Christiaan Hubert) Wouters, zn. van Hendrik Hubert Wouters (IIb) [blz. 2]  (landbouwer) en Anna Maria Hubertina Beckers,

geb. op maandag 10 maart 1913 te Elsloo [li] – akte 19,

mijnwerker,

ovl. (69 jaar oud) op zondag 31 oktober 1982 te Geleen [li],

begr. op donderdag 4 november 1982 om 10:30 uur te Elsloo [li] Mariakerk,

 1. (resp. 27 en 22 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 16 augustus 1940 te Elsloo [li] – akte 13

met Anna Fredrix, dr. van Nicolas Mathieu Fredix (mijnwerker) en Maria Hubertina Notten, dr. van Nicolaas Mathieu Fredrix (mijnwerker) en Maria Hubertina Notten,

giel en marie frederix 1

1 Anna Frederix  2 Giel Wouters en op 3 Henk Wouters

 

11                  Trina (Catharina Lucia Hubertina),

geb. op vrijdag 4 september 1914 te Elsloo [li] – akte 59,

ovl. (88 jaar oud) op donderdag 2 januari 2003 te Sittard [li],

begr. op maandag 6 januari 2003 te Elsloo [li],

 1. (resp. 24 en 26 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 26 mei 1939 te Elsloo [li] – akte 17

met Wim (Willem Hubert) Vranken, zn. van Mathijs Hubert Vranken (mijnwerker) en Anna Katharina Penders,

geb. op maandag 7 oktober 1912 te Elsloo [li],

mijnwerker,

ovl. (64 jaar oud) op zondag 21 augustus 1977 te Elsloo [li],

begr. op donderdag 25 augustus 1977 om 11:30 uur aldaar Mariakerk. Uit dit huwelijk 3 kinderen,

 1. (resp. minstens 62 en minstens 63 jaar oud) (2) na 1977

 

Trina Wouters en Willem Vranken hebben de de paardenstal omgebouwd tot woning en Trina is in haar geboorte plaats gebleven samen met Max en Lisa Wouters die naast hun woonde.

vranken daalstraat 1

1 May Wouters 2 Sie Wouters 3 Trina Wouters

communie lucien1

Communie van Lucienne Vranken   1 Willem Vranken 2 Sie Wouters 3  Klaas Vranken 4 Christien Vranken

 

kermis 4 november 1935 1

4 november 1935 kermis 1 Nelly Wanten 2 Trina Wanten 3 Marieke Wanten

kermis in kotem 1935 1

Kermis Kothem 1935 1 ? 2? 3 Trina Wouters 4 Willem Vranken

willem 1

1 Willem Vranken 2 Huub van Neske Kollards

willem 2 1

Carnaval 1 Mia Vranken 2 Willy Vranken 3 Willem Vranken

trina en vriendinnen 1

1 Trina Wouters 2 Marieke Wanten 3 Nelly Wanten

12           geb. circa 1914. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Hendrik Hubert,

geb. circa 1916 te Elsloo [li],

ovl. op vrijdag 30 augustus 1918 [2 jaar oud]

(Hendrik Hubert Wouters zn van Hendrik Hubert Wouters en Anna Maria Hubertina Beckers) te Catsop [li],

begr. op vrijdag 30 augustus 1918.

 

13                        Hendrik Hubert,

geb. circa oktober 1918 waarschijnlijk te Elsloo [li],

ovl. op zondag 16 februari 1919 [4 maanden oud]

(Hendrik Hubert Wouters zn van Hendrik Hubert Wouters en Anna Maria Hubertina Beckers) te Catsop [li],

begr. op zondag 16 februari 1919 te Elsloo [li].

14

Maria Elisabeth Wouters (Lisa)  ze is geboren op 23 mei 1920 in Elsloo

En is gestorven 6 oktober 2000 in Stein op 80 jarige leeftijd

Lisa staat op de groepsfoto op 24 en op de foto bij Nelia

 1. Frans (Franciscus Hubertus),
  geb. op zaterdag 1 juli 1922 te Elsloo [li],
  sleeper Maurits, mijnwerker,
  ovl. (55 jaar oud) op zondag 7 mei 1978 te Stein [li] [ovl.adv. 55 jaar],
  begr. op woensdag 10 mei 1978 om 10:00 uur aldaar St. Martinuskerk,

  woont
  ,
  Daalstraat 22 – Elsloo
  17-08-1950: Daalstraat 20 – Elsloo (vernummering)
  28-10-1950: Dorpstraat 15a – Elsloo
  05-02-1954: Kinskystraat 48 – Stein
  17-03-1956: Kinskystraat 8 – Stein
  15-12-1966: Leentstraat 21 – Stein
  ,
  tr. (resp. 26 en 24 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op dinsdag 31 mei 1949 te Elsloo [li]
  met Nelly (Hubertina Petronella) Wanten,
  geb. op dinsdag 28 oktober 1924 te Elsloo [li],
  ovl. (71 jaar oud) op woensdag 18 september 1996 te Sittard [li]. Uit dit huwelijk 2 kinderen. Foto van Nelly staat hier iets verder op samen met Trina en Marieke Wanten  . Frans Staat op de groepsfoto op nummer 26

 

Deze kwartierstaten en persoonskaarten zijn gemaakt door Wil Wouters

kwartierstaat Anna Maria Hubertina Beckers (2)

persoomskaart Drik Wouters en Anna Beckers

Kwartierstaat Lucia Peters Elsloo

Ik wil iedereen bedanken voor deze bijdrage zonder hulp zal dit niet lukken vooral mijn grote dank gaat uit naar Lucienne Vranken Paul Wouters Roge Wouters en zijn Moeder Maria en die me bij de zoektocht naar foto’s geholpen hebben voor de stamboom en gegevens heb ik de Wouters kenner bij uitstek geraadpleegd Wil Wouters www.wilwouters.nl

verder wil ik Guus Peters bedanken nog bedanken en de mensen die ik vergeten ben

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

F.C.Catsop en het voetballen in het algemeen in Elsloo

Voetbal is een uit Engeland afkomstige sport ; ook Catsop sloeg al vroeg het ‘voetbalvirus’ toe. 

Er is immers niet veel voor nodig: een bal of iets anders dat enigszins rond is; een doel van een paar keien, enkele  meters uit elkaar of een paar jassen. Je kon het ook overal spelen, iedereen kon het – leuk of niet – en het koste bijna niks.

Veel jeugd van Catsop speelde het spel op de dreesjpool (Op den Dries); bij Cobben (Frits) op de boerderij; bij Reubsaet (Houbair). Op de schuurpoorten  stonden de ‘doelen’ generaties lang afgetekend in het wit.

Meestal vormden de beste twee spelers een team. Om te bepalen wie daarmee mocht beginnen ging men vanaf een bepaalde afstand afmeten met de voet. Stap voor stap ging men naar elkaar toe en wie de laatste stap er niet tussen kreeg had verloren.  

Het woord “club” zegt helemaal niets over de formele status van zo’n groep spelers. Dus als men in de jaren vijftig of nog eerder sprak over F.C.Catsop (de letter F stamt af van het Engelse woord Football) dan was een min of meer informele vaste groep jongeren. Van een ‘vereniging’ in de huidige betekenis was lange tijd geen sprake.  

Deze foto staat ook in het boek van Catsop en is uit een krantenknipsel ingezonden door de familie Lahoije-Hermans uit Geulle of hier F.C. Catsop is opgericht als Club kan maar niet als vereniging want er is van die tijd niks te vinden van statuten . Maar niet te min prachtige foto dat ze al een bal hadden in die tijd
1 Harrie Dobbelstein 2 Harrie Wouters (Catsop) 3 ? 4? 5? 6? 7 Math Frederix 9 ? 10 ?11 ? 12 Jan Pijpers (Catsop) 13 Giel Reubsaet

Harrie Rouvroy gaf aan dat er vroeger in Elsloo aan de Maas – voor de kanaal uitgraving – de eerste voetbal vereniging is geweest. Zie bovenstaande foto en publicaties. De foto is gemaakt voor het clublokaal Cafe Dobbelstein . En zal gemaakt zijn in de jaren twintig maar door de kanaal uitgraving gaat er met de voetbalclub veel gebeuren. Eerst nog een uitslag van de jaren twintig .

29-05-1923 dus hier werd nog aan de maas gevoetbald

29-05-1931 komt de voetbalclub naar Catsop dit veld lag langs het spoor aan het einde van de veestraat ligt nu de Garage .
Kadastertekening van 1910 en kunt u zien waar het voetbalveld lag
1 ? Verboort 2 Naard Houben 3 ? 4 Tjeu Bovens 5 Harrie Schepers 6 Daemen 7 ? Vrancken 8 Louis Driessen (kapper) 9 Toontje Janssen was in de kost bij de Pesh   10 Sjef Penders 11 Toon Janssen 12 Tjeu Penders
3 Dobbelstein
voor de rest weet ik hier geen namen van en of deze bij die andere foto hoort helaas kan ik hier geen antwoord op geven .
11-07-1931 dus er was sprake van ook een nieuw bestaan van de voetbal club op een nieuw terrein want er kon aan de maas niet meer gevoetbald worden en ik denk dat er toen een periode is geweest dat er geen voetbalclub in Elsloo is geweest ik vind nog krantenartikelen van 1926 maar tussen 1926 en 1931 is voor mij niks te vinden .


Foto’s zijn in Catsop gemaakt onderaan de Veestraat bij de overweg. Aan de achterkant zijn de huizen uit die tijd te zien: links van Sjeng Schepers en Sjeng Frederiks en rechts van Sjang Franssen.

Deze foto is van de jaren dertig, te zien aan de telegraafpalen. De voetbalclub verhuisde van onder aan de maas naar Catsop maar zo vertelde Harrie, zouden ze ook nog gevoetbald hebben waar nu het nieuwe kerkhof ligt

Het veld in Catsop werd niet alleen gebruikt voor voetbalveld; er lag  ook een grasbaan voor de dikke banden races (wielrennen) .

Naast het voetbalveld lag een akker van Kwab Paulissen en meestal stond er in die tijd koren of tarwe. Als de bal daar in terecht kwam dan Kwab uit de hoek met een arsenaal aan scheldpartijen.

Veel voetballers die op de foto staan waren ook betrokken bij de uitgraving van het kanaal’; zijn dus niet van ‘hier’ .Wel herkenbaar is b.v.  Naard  Houben, getrouwd met een  Catsopse (Hendrix). Meerdere kinderen van hem hebben gevoetbald bij Haslou zoals Gerrit Jo Harrie etc.  Harrie Schepers zat in de oorlog in het verzet en is geëxecuteerd door de Duitsers in Rothem. En de kapper Driessen zal ook geen onbekende zijn in Elsoo Ook een knecht van Sjeng Maas voetbalde destijds bij RKEFC. Hij was afkomstig van Nijmegen, en had dan ook ‘N.E.C.’ op zijn truitje staan.

Op deze foto staan een paar voetballers op van de vorige foto en is gemaakt in 1933 ik weet niet zeker of deze foto in Catsop is gemaakt links de huizen zijn wel herkenbaar .

Ook in de 30-tifer jaren werd er al ‘gescout’ in Catsop. Omdat er veel gevoetbald werd op het pleintje en elders vielen sommige spelers op door het goede spel. Een van de eersten die buiten het dorp ging voetballen is Reinier Daemen, familie van Daemen-Houben. Hij voetbalde al in de jaren dertig bij Caesar (Beek) samen met Gus Janssen uit Elsloo. Later zullen er vele volgen die bij Haslou zijn gaan voetballen. In begin van de jaren veertig waren dat Sjeng van Es en Pie van Es, Frits Hermans etc.

1 ?2 Pie van Es 3 Gus Janssen 4 Sjeng Janssen 5 Wim Beckers 6 Sjeng van Es 7 Harrie Janssen 8 Frits Hermans 9 Piet Vaessen 10 Reinier Daemen

Bovenstaande foto is afkomstig van Pie van Es (Annie) en is gemaakt ter gelegenheid van het afscheid van Frits Hermans die ging verhuizen naar Tilburg . Reinier en Gus zijn van Ceasar terug gekeerd naar Haslou, welke in de jaren veertig is opgericht .

1 Harrie Houben 2 Wil Frederix 3 Gerard van Es 4 Chris Petrers 5 Jan Driessen 6 Frits Cobben 7 Ton Martens 8 ? 9 Rinus Verboort 10 Harrie Reubsaet 11 Louis Vaessen

Van bovenstaande foto is het jaartal niet bekend, evenmin waar ze genomen. Niet zeker is of de namen wel aan de juiste personen zijn gekoppeld. Mogelijk betreft een lager elftal is van Haslou in de beginperiode .Onderstaande foto is afkomstig van Theodoor Notten geknield links onder en is van de familie Notten daalstraat. Deze is gemaakt onder aan de maas en is kolderieke club dus dit heeft met carnaval te maken .

1 ? 2? 3 Piere Thomassen 4 ? 5 J Beckers 6 Harrie Pesch 7 Jan Bartels 8 Theodoor Notten 9 ? 10 ? 11 Louis Driessen 12 Jack Odekerken

Dichter bij in de tijd stoten we op een bericht uit 1948 waarbij Catsop meedoet voor een bekerwedstrijd.  

Onderstaande foto is gemaakt op 6 mei 1948. Of hieraan de naam F.C. Catsop  werd gekoppeld is niet bekend, want men voetbalde ook onder namen van de buurtvereniging of Jonkheid Catsop. foto Sjeng van Es (Els)


1 Toon Verboort 2  Pie van Es 3 ? Frits Hermans 4  Giel Bours 5  Jan Willems 6  Math Willems 7  Sjef Vranken 8  Sjeng van Es 9  Pie Steps 10 Harrie Houben 11 Tjeu Schepers

In de jaren vijftig werd er wel al gesproken over de voetbalclub F.C. Catsop. Harrie van Es zou deze graag willen oprichten als officiele vereniging  en er werd al een veld besproken met Frits Cobben. Richting Amsterveld, vanuit Op den Dries aan de linkerzijde zou Frits een stuk land ter beschikking stellen, maar uiteindelijk kwam het er niet van.

Foto 1958. Hier werd de naam F.C Catsop als club gebruikt
1 ?  Bekkers  2 Frits Notten 3 Giel Houben 4 Giljam  Bours  5 Geel Hendrix 6 Jan Brorens 7 Pie van Es  8 Jan Claessen  9 Harrie Hermans 10 Harrie Houben  11 Huub Steps 12 Frits Cobben 13 Willie Vranken 14 Toon van Es 15 Sjeng van Es  16 Jo Daemen  17 Sjef Vranken ?

Later, in de jaren zestig, voetbalde F.C. Catsop meerdere wedstrijden op verschillende velden. Veel wedstrijden werden gespeeld als ‘wild voetbal’. Dat wil zeggen dat jongens van Catsop ook bij Haslou (vereniging ) voetbalde en bij F.C.Catsop (club)

1Houbair Vranken 2 Pie van Es 3 Thei Beckers 4 Toon van Es 5 ? 6 Giel Houben 7 Harrie Houben 8 Eugene Maas 9 Giljam van Es 10 Harrie Steps 11 Math Bours 12 Harrie van Es. Houbair Vranken werkte in die tijd bij Juliana in Urmond als monteur of deze foto daar iets mee te maken heeft ?

Foto F.c.Catsop in de jaren zestig

1 Pie van Es  2 Toon van Es  3 Paul Derhaag  4 Martin Verboort (de witte) 5 Sjeng van Es  6 Giljam van Es 7 Mathie Frederix  8 Ser Franssen  9 Jack Smeets 10 Harrie Houben 11 Giel Houben 12 Frans Wouters

Uit overlevering blijkt dat F.C. Catsop op meerdere plaatsen voetbalde:  op de knup en in Elsloo waar nu het Maaslandcentrum is, het oud Haslouterein waar nu het bejaardenhuis is etc. Er waren ook wedstrijden die vanwege persoonlijke verhoudingen een beladen karakter hadden. B.v. de wedstrijd tussen de club uit Berg ‘de hinnekuil boys ‘ tegen Catsop. Harrie Steins voetbalde bij die club en was getrouwd met Marie van Es, een zus van de gebroeders van Es. En die waren er dus op gebrand om deze wedstrijd te winnen.

In 1982 was de laatste wedstrijd van Oud F.C.Catsop tegen de Hinnekuil boys, te zien in onderstaande filmpje. Deze wedstrijd werd door Catsop winnend afgesloten. Vele van de bovenstaande spelers op foto zullen we terug zien in een film wat op genomen is in 1982 door Paul Derhaag

In het jaar 1979 werd er wel een (formele) vereniging opgericht door Vincent Everaers en Jan Vranken en was F.C.Catsop een feit. Het eerste clublokaal was bij Wies van Wilemke en de eerste blauwe tenues (zie bovenstaande film) werden mede gesponsord door haar .

De eerste leden zien we op onderstaande foto.

foto staat op Info Elsloo en werd in gezonden door Jan Vranken

Het pleinfeest dat met club was verbonden vond altijd plaats op het laatste weekeind van de bouwvak. Met de opbrengst betaalde de club altijd de zaal en andere wedstrijden mee, want de leden betaalden geen contributie. Er werden ook goede doelen mee gesponsord. Het eerste goede doel was dat mevr. Houben op kosten van de voetbalclub naar Lourdes kon gaan. Met een geluidswagen werd naar de omliggende dorpen gereden en het programma bekend maakte via twee toeters op de bus. De dansvloer etc. werd in die tijd verzorgd door Paul Derhaag. Het eerste feest was gelijk een succes:  de biertappers konden het niet bijhouden. Overigens werd toen het bier nog gekoeld in de drinkbakken van de koeien bij Frits Cobben . Er werd nog een echt Frühshoppen gehouden met de fanfare erbij. Het feest duurde twee dagen het werd in de jaren steeds drukker. Een impressie zie je hier onder in een filmpje uit 1982. Het feest en de club altijd aan elkaar verbonden gebleven, nu al 40 jaar.

Film gemaakt door Paul Derhaag uit 1982

1 Jan Vranken 2 Vincent Everaars 3 Jos Vranken 4 Guus Smeets 5 Theo Schepers 6 Jo van Es 7 Theo Reubsaet 8 Alfons Vroemen  9 Jan Smeets 10 Wim Schepers 11 Ger Welzen 12 Jo van Es 13 Jeu Schepers 14 Lies Welzen 15 Paul Derhaag

Deze foto is gemaakt op het huwelijksfeest van Ger en Lies Welzen Ger was een vaste supporter van F.C..Catsop en kreeg van de voetbalclub een paraplu, muts en sjaal in de kleuren van de club. Ook werden de nieuwe tenues gepresenteerd. Deze werden gesponsord door Jhon Geurts (zuidoosthoek)

Ook werd er een wedstrijd georganiseerd door FC.Catsop met een feest met een voetbalclub uit Elsloo (Friesland)

In het onderstaande filmpje zien jullie de return wedstrijd met het feest in Friesland

Elsloo (Friesland) feest en wedstrijd gefilmd door Paul Derhaag

Mijn grote dank aan Annie van Es, Els van Es ,Giljam van Es , Wiel Mesters ,Paul Derhaag . Museum Elsloo