Fam. Peerbooms-Frissen op het einde 38

opa-oma peerbooms 1

1 Johannes Hubertus ( Hoebair) Peerbooms geboren op 10 september 1871 en is overleden op 6 mei 1953 in Elsloo 2 Maria Gertrudis (Tru) Frissen geboren op 3 mei 1884 in Ulestraten en is overleden op 11 november 1954 in Sittard

de geboorte aangifte van Hoebair en Tru en de ouders van hun

Omdat ik geen stamboom van deze familie heb ga ik dit uitleggen hoe deze familie in stand kwam in Catsop .
Ik begin in 1796 de Franse die toen hier waren hadden alle inwoners van Catsop genoteerd en werd er een Petrus Perebooms oud 48 jaar gehuwd met Mechtildis Heuts en haar eerste kind Maria Elisabeth Perebooms als inwoners van Catsop in geschreven hij was dagloner dit betekend dat hij in Catsop werkte kan op De hof zijn geweest maar hun eerste kind was is in Geulle geboren zijn vrouw Mechtildis Heuts zij was een dochter van de bokkenrijder Leonard Heuts alias De Scheerman en die werd in 1774 in de hussenberg op gehangen hij had in die tijd een herberg het scheerhuis en dat huis ligt nog altijd in Geulle als men van Catsop naar Geulle verplaatst komt u op de eerste kruising ligt het scheerhuis aan de linkerkant .

Later zie ik dat er kinderen van Petrus en Mechtildis in Catsop geboren worden en hun laatste in Geulle genaamd Johannes Lambertus Perebooms deze trouwt met Maria Sophie Smeets in 1820 en dat zijn de grootouders van Hoebair Peerbooms en zie ik ook dat zijn vader Petrus overlijdt in Catsop in 1810 en zijn moeder Mechtildis in 1796 ook in Catsop is overleden en deze Lambertus staat ook als inwoner in Catsop genoteerd met een verblijfplaats in 1820 in de daalstraat dat zien we op de volgende kadaster kaart.

Trouwakte Perebooms -Smeets

Wat u ziet zijn de grootouders van Hoebair en dat de ouders van zijn grootouders zijn gestorven in Catsop en dat Lambertus in de daalstraat is gaan wonen zien we hieronder

kadaster 1842 1

Daalstraat B388 woning

B391 schuur

Ze hebben de namen van 1820 gekoppeld aan de kadaster kaart van 1842 en op deze kaart heb ik de daalstraat er uit geknipt op B 388 woonhuis en B 392 schuur woonde in die tijd of nog eerder Lambertus Perebooms hij was getrouwd met Maria Gertrude Smeets en dat was de opa en oma van Hoebair Peerbooms van bovenstaande foto. Lambertus was een dagloner net als zijn vrouw en dagloner kan van alles zijn de werkzaamheden kunnen divers zijn . Zou men dit adres naar nu herleiden dan woont er nu het gezin Erens. Uit het huwelijk Perebooms en Smeets word een zoon geboren genaamd Bernardus Peerbooms en dat is de vader van Hoebair Peerbooms

burger huwelijk Peerbooms -Buskens

dit zijn de ouders van Houbair en ziet u dat Bernardus in Catsop is geboren en als beroep Landbouwer

Zij krijgen zes kinderen het tweede kind is de latere eigenaar van de boerderij en gaan we later behandelen Peter Lambertus (Pjer) Peerbooms . Hoebair Peerbooms is het vijfde kind.

Wat ik in de overleving heb gehoord is het volgende verhaal Peter Lambertus (Pjer) had al kinderen en daarom is Hoebair Peerbooms later gaan bouwen op het einde en dat kan kloppen . Lambertus zijn kinderen Sef en Harrie zijn van 1906 en 1912 en Hubert trouwt in 1913 hij bouwt zijn boerderij rond 1910 .

kadaster 1920

Deze kadasterkaart van 1910 dus de boerderij staat er al op toen was het einde C 3 nu Op het einde 38 zover ik kan terug kijken was dat stuk grond in 1842 eigendom van de kerk

Het gezin Peerbooms -Frissen

We hebben een trouwfoto van Jaen Pierre Smeets (Pierre) met Anna Maria Peerbooms (May) waar de hele familie kunnen uithalen. De namen zijn ingevuld door Ben Smeets

trouwfoto

 1. Hubert Sr (Hoebair) Peerbooms. 2. Gertrudis(Truu) Peerbooms- Frissen. 3 Josephine (Fien) Smeets-Pijpers. 4 Pierre Smeets Sr. 5. Huub Peters. 6 Jan Peters. 7 Mathijs (Ties) Peters. 8 Barbara (Berb) Peters-Peerbooms. 9 Gerda Smeets. (Later getrouwd met Sjeng Peerbooms). 10 Jean-Pierre ( Pierre) Smeets jr. 11 May (Anna-Maria) Smeets-Peerbooms. 12 Lies ( Liza) Peerbooms. 13 Jean Smeets. 14 Emalie Smeets. 15 Maria (Marie) Smeets, later getrouwd met Frens (Frans) Peerbooms. 16 Frens ( Frans) Peerbooms. 17 Lucie Martens zus van Tonia 18 Sjeng (Johannus)Peerbooms, (later getrouwd met Gerda Smeets). 19 Antonia (Tonia) Martens. 20 Hubert jr (Huub ) trouwde later met Tonia Martens. 21 Leo (Lei) Smeets. 22 Annie Peerbooms.

1

Barbara Peerbooms (Berb) zij is gedoopt op 14 februarie 1914 in Elsloo en overleden op 23 jullie 1973 zij was getrouwd met Mathijs Hendrik Hubert Peters (Thies) geboren 1903 in Elsloo en overleden 22 november 1971

Berb en peters 1

Thies Peters en Berb Peerbooms huwelijksfoto

bruidsfoto berb 1

Familie huwelijksfoto van Thies Peters en Berb Peerbooms

1 Pierre Peters (Pierke) 2 Tillie Peters 3 Trees Peters  4 Anna Lochs 5 Dora Berben (moeder van Thies) 6 Tru Frissen 7 Hoebair Peerbooms 8 Sjang Peters  9 Fien Peerbooms  10 May Peerbooms 11 Frits Peters  12 Nel Peters 13 Thies Peters 14 Berb Peerbooms 15 Frans Peerbooms 16 Sjang Peters 17  vrouw van Harrie Peters 8 18 Lies Smeekens   19  Tru Peters 20 ? 21 Huub Peerbooms  22? 23 Sjeng Peerbooms  24 ? 25 Jaques(Sjaak) Peters 26 Tilla Frederix  27  Echtgenoot van Tilla 28 Jo Peters zoon van Sjangen Lies 29 Tjeu (Mathieu zoon van 1 en 4  30 Tilla Peters 31 Mia Peters 32 Dora Peters 33 Corry Peters 34 Annie Peerbooms 35 Lies Peters 36 Jaques Peters zoon van 8 en 10

 

Op de trouwfoto nummer 7 en 8

annie Fiena Berp

Annie, Fiena , Berb Peerbooms

Berb Peerbooms

 

2

Maria Josefien ( Fiena) Peerbooms is geboren op 21 mei 1915 in Elsloo en is overleden op 21 september 1997 in Elsloo zij heeft altijd in het ouderlijk huis gewoond later bij Lies Peerbooms

Fiena Perebooms1

Fiena Peerboom

bidprentje Liesa

3

Joannes Josephus Peerbooms (Sjeng ) geboren op 8 juni 1916 in Elsloo en is overleden op 10 juli 1998 in Geleen hij was getrouwd met Gerda Smeets

Sjeng en Gerda 1

Sjeng Peerbooms en Gerda Smeets hun kerkelijk huwelijk vond plaats op 16 oktober 1946 te Lutterade (Geleen)

Op de trouwfoto 18 en 9

Sjeng en Gerda Jhon En Truus 1

v.l.n.r. John Sjeng Peerbooms Gerda Smeets en Truus Peerbooms

Sjeng Sjielke

v.l.n.r. Sjeng . Hoebair Peerbooms en Sjeng Cremers ook geboren op het einde

26

hubert peerbooms (2)(1)

Sjeng Peerbooms

4

Anna Maria Peerbooms (May) geboren op 11 december 1917 in Catsop en is overleden op 5 december 2004 in Elsloo zij was getrouwd met Jan Pieter Hubert Smeets geboren op 18 januari 1915 in Geleen en is overleden op 30 augustus 1996 in Sittard

Wat ik zag van dit bruidspaar bijna een jaar hebben gewoond op het einde nu 13 van 06-11-1944 tot en met 01-08-1945 ze kwamen van de kaakstraat 15 en verhuisde na het einde naar de Stationstraat 128

Trouwfoto 10 en 11 het bruispaar

5

Bernardus Hubertus Peerbooms (huub) zijn doopnaam komt van zijn opa geboren op 8 april 1920 in Catsop en is overleden op 3 april 1992 in Sittard en was getrouwd met Sophia Antonia Martens (Tonia) geboren 12  maart 1924 in Elsloo en is overleden op 28 december 2002 in Elsloo

Huub en Tonia (2) 1

Het bruidspaar Hub Peerbooms en Tonia Martens het huwelijk was op 11 september 1947 links naast Hub is Lies Peerbooms en naast Tonia haar broer Sjeng Martens

Trouwfoto 19 en 20

perebooms tjeuke 1

1 Louis Huiveneers 2 Tjeu Lemmens 3 Tjeu Frederix 3 Hub Peerbooms

Pie steps 1

Hub Peerbooms en zijn overbuurman Pie Steps

Hub en Tonia zijn in Catsop gebleven en hebben het huis gekocht van Drik Engelen dat huis hebben ze afgebroken en een nieuw huis gebouwd waar nu hun dochter Lucie Peerbooms woont met Jo Vaessen het einde 36

Drik Engelen 1

Ik kan tot 1842 terug gaan en was dat huis in die tijd van Hendrik Hendrix en het kruis wat u ziet werd na de oorlog ontdekt door Pastoor Helgers en men schat het kruisbeeld meer dan 700 jaar oud en de familie Peerbooms heeft het kruisbeeld geschonken en overgebracht naar de parochiekerk zie hier onder een kranten artikel uit 10-02-1965

10-02-1965 kruis peerbooms

Later is er een replica van gemaakt eerst in gips en nu is het kunststof toen Huub het huis heeft gebouwd verhuisde de replica naar de weg kant . Eerst op een molensteen van Reubsaet-Notten van het mergelakker die hadden daar een molen .

Een paar fotos van het kruisbeeld en gevel en het kruisbeeld is versierd ik denk voor de processie . In die tijd woonde Drik Engelen er hij was getrouwd met Maria Cornelia Notten toen Huub en Tonia het huis gekocht hebben is Drik nog een tijdje in de daalstraat gaan wonen bij familie Engelen . Hij was een broer van de vader van Door Engelen .

Kinderen Huub en Tonia Perebooms Martens 1

Het gezin Peerbooms-Martens

1 Hub 2 Hub 3 Tonia 4 Martin 5 Lucie 6 Maria 7 Harrie

6

Joannes Franciscus Peerbooms (Frans) geboren op 15 november 1921 in Catsop en is overleden op 9 augustus 1974 in Sittard hij is getrouwd met Marie Smeets

Frans en Marie (2) 1

Frans Peerbooms en Marie Smeets hun huwelijk zou op 19 mei 1945 hebben plaats gevonden in Lutterade (Geleen)

Trouwfoto 15 en 16

frans huub tjeu 1948 1

1 Hub Peerbooms 2 Frans Peerbooms 3 Jan Houben 4 Tjeu Lemmens Foto is gemaakt in 1941.

Sjeng Frans Hoebair(1) 1

Sjeng Frans en Hub

7

Joannes Hubertus Peerbooms geboren in 1925 in Catsop en overleden op 28 september 1926

8

Maria Elisabeth (Lies) Peerbooms geboren op 28 maart 1927 in Catsop en is overleden op29 januari 2006 in Sittard en was getrouwd met Pierter Mathijs (Math) Akkermans geboen op 8 mei 1926 in Schimmert en is overleden op 9 juni 2000 in Elsloo

Trouwfoto 12 (Lies)

Exif_JPEG_420

Math Akkermans en Lies Peerbooms zij hebben het ouderlijk huis overgenomen en hun zoon Jan woont er nog steeds op het einde 38

9

Anna Maria Margaretha (an) Perbooms geboren op 31 mei 1928 in Catsop en is overleden op 10 -10- 2005 in Elsloo zij was getrouwd met Hermanus (Maan ) Schepers geboeren op 04-09- 1924 in Stein en is overleden op 12 Februari 2013 in Stein

trouwfoto op 22

peerbooms -schepers (2)

Het gezin Schepers – Perbooms

Jan Schepers Annie Peerbooms Fien Schepers Maan Schepers Arnold Schepers

Hoebair Peerbooms had nog buiten zijn broer Pjer wat in de daalstraat woonde ook nog vier zussen twee ervan zijn vroeg gestorven maar een van die andere de oudste zus van Hoebair, Barbara Hubertina Peerbooms leefde tot 1934 en in de overleving is me verteld dat ze non was ze is gestorven in Stein .De jongste zus van Hoebair, Maria Sophia Hubertina Peerbooms was getrouwd met Pieter Hubert Schaapkens zei is op een leeftijd van 49 jaar gestorven in Klimmen ik kan geen kinderen van haar vinden

Anekdote

Toen ik bij Huub Paulissen op bezoek was , hij is een zoon van Leen en Kwab wat ook op het einde woonde, vertelde hij me dat hij als kind Hoebair met Sint Lecie achter de weide op een wit paard naar huis zag komen . Maar hij zat op het paard zonder zadel dus dat zal hij op de markt gekocht hebben. Maar het paard ging bij de kruising rechtdoor de vaart op bij hun. Hoebair probeerde van alles maar het paard reageerde niet en er was natuurlijk op Sint Lecie wel een borreltje gedronken Huub zei het heeft een tijdje geduurd maar op het laatste is hij afgestapt en met het wit paard naar huis gelopen .

Ik wil de fam. Peerbooms bedanken voor de medewerking maar als er nog foto’s bidprentjes e.d. zijn wat de familie graag geplaatst wil hebben doe ik dat graag.

Gepubliceerd door

catsop van vreuger

Ik ben Guus Smeets geboren en op getogen in Catsop mijn motto is wie geen verleden heeft ,heeft geen toekomst

5 gedachten over “Fam. Peerbooms-Frissen op het einde 38”

 1. Hoi Guus,
  Correctie.
  De laatste foto is een gezinsfoto van ons.
  Jan Schepers, Annie, Fien, Maan en Arnold.
  Mam is overleden op 10-10-2005.
  Geboortedatum van pap is 4-9-1924.
  Verder, hartstikke mooi wat je allemaal publiceert.
  Chapeau.
  Groet, Jan.

  Like

 2. Tot mijn verbazing zie ik op de trouwfoto van Thies Peters en Berb Peerbooms voor mij wel heel bekende gezichten. Als kleindochter van Pierre Peters en Anna Lochs heel leuk om deze familiefoto, waar ook een groot deel Peters familieleden opstaan, eens te zien.

  Geliked door 1 persoon

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.