Familie Wouters-Beckers uit de daalstraat Catsop

Drik Wouters en Marieke Beckers ( ‘ van de trepkes’)  woonden in de Daalstraat,Catsop. Hun geschiedenis aldaar volgt hierna.  

grootouders Wouters genummerd

Het echtpaar waar het hier om gaat is 1 Anna Marie Beckers en 2 Hendrik Hubert Wouters maar vanaf nu gebruiken we ze bij hun de roepnamen 1 Marieke haar bijnaam was Marieke van de trepkes en haar man was de roepnaam Drik Wouters Landbouwer van beroep.

Voorouders en bewoning

We gaan terug in de tijd naar het jaar 1820 daar heb ik een kadasterkaart van en gaan we kijken waar hun hun voorouders gewoond hebben en waar ze kunnen geboren zijn want een ding staat vast ze zijn in Catsop geboren

kadaster 1842 1

Op B 387 woonde  in 1842 en nog eerder Maximilianus Bovens. Hij was de bewoner van wat later het huis van Drik Wouters zou worden.

Maximilianus Bovens  krijgt een dochter genaamd Maria Margaretha, die trouwt met Christiaan Peters. Hun dochter, Lucia Sebilla Peters, trouwt met Christiaan Wouters. Deze Christiaan was afkomstig uit Beek en zijn de  ouders van Drik Wouters op bovenstaande foto. In 1872 wordt Drik Wouters geboren; zie bijgaand parendeel. Ook de broers van Drik zijn in Catsop blijven wonen (zie hierna). Max Wouters woonde waar nu Café ‘bie Wies’ is; een bekende zoon van hem is Jan van Makske (bekende toneelspeler en revueschrijver). Een andere broer van Drik is Joannes Jacobus Wouters; dit is de vader van Harrie Wouters, de leraar. Deze woning in de kadastrale situatie van 2020 is B 387; woonachtig zijn fam.Everaers en in de verbouwde paardenstal fam. Gorissen. 

De vrouw van Drik Wouters, Marie Beckers is geb. op woensdag 14 februari 1877 te Catsop. Haar moeders (Hendrix) naam komt voort uit de op nr. B 390 (daalstraat) wonende Nicolaus Hendrix. De geschiedenis van  deze familie gaat terug in Catsop tot 1689. De vader van Marie Beckers komt uit België en wel uit de plaats Uikhoven. Op de locatie van nr. B 390 woont thans fam.Tummers-Collard. Het huis verandert nadat Hendrix er heeft gewoond verschillende malen van eigenaar. De vader van Nicolaus, Petrus Hendrix, (op het einde) zou een bokkenrijder zijn geweest en vlucht uit Catsop (Elsloo) . Hij zag de bui al hangen, bij verstek veroordeeld tot eeuwige verbanning uit de heerlijkheid Elsloo.  dat betekende voor de nazaten dat ze het hoofd van de familie kwijt waren en vielen meestal in armoede maar bij deze familie behouden ze de woning.  Zij  bleven dan ook op een en dezelfde plaats wonen. Op B389 (daalstraat) woonde in die tijd ook familie zijn zoon Nicolaas Hendrix . Nicolaas Hendrix kreeg een zoon genaamd Hubertus Hendrix. Een dochter  van Hubertus is Maria Catharina, die trouwde met Michiel Beckers uit Uikhoven. En dat zijn de ouders  van Marie Beckers ( ‘Marie van de trepkes’).

Leonardus (Leentje) Geurts, de eerste bewoner van deze woning B390 vanaf de Franse tijd, trouwde met Elisabeth Lemmens, een dochter van Houb Lemmens en Lucia Penders. Hoewel hij als vermeende bokkenrijder verbannen was uit de heerlijkheid Elsloo keerde Leentje blijkens de Franse bevolkingstellen terug naar Catsop.

daalstraat1 (4)
Leentje Geurts en Elisabeth Lemmens en hun kinderen Maria Lucia Geurts trouwde met Nicolaas Hendrix  Dit is de Franse Telling dus 143 is B390 op de kadasterkaart in de daalstraat. 

 

lucia Geurts mvs 1827

De M.V.S. van Lucia Geurts overleden 7 oktober 1827 de dochter van Leentje de wever (bokkenrijder) en Lucia Lemmens . Haar man Nicolaas was op dat moment dienstknecht in Kelmond en hem zijn afkomst zie hierboven. De erfenis is een huisje met een moestuin en een stuk land . Hubertus Hendrix de opa van Marie Beckers wat op den dries woonde word ook bij de erfenis genoemd. En dit huis lag in de daalstraat . Kadasternummer B390  .

 

Beckers -Hendrix daalstraat

bevolkingsregister 1881

Op de eerste plaats staat de oma van Marie Beckers genaamd Anna Marie Hendrickx en is geboren in Roermond. Haar naam word gemakshalve als Hendrix genoteerd en is dus hoofdbewoner. Dus ze woonde daar ook op C55 Catsop nummer 60 dit zijn adressen en die zijn er al vanaf 1850. We gaan straks zien waar dit is. Dus hier staan de oma ,moeder ,vader en de zussen van Marie Beckers er op.

De zussen van Marie zijn uit Catsop vertrokken Helena is naar Heel vertrokken en Hubertina naar Maastricht staat Chaud Fontaine. Haar vader Hubertus Hendrix was bij deze opname al overleden in 1880. Hubertus Hendrix was dus een zoon van Nicolaas Hendrix en Lucia Geurts en woonde in de daalstraat . Nicolaas Hendrix zijn zus Ida Hendrix woonde in het verleden in het geboorte huis van Marie Beckers het kan zijn dat Hubertus Hendrix het huis gehuurd heeft van Ida Hendrix of dat zij hiervoor zelf nog gewoond heeft ze staat op het kadaster als wed. van Jan Rijnaerts daar was ze mee getrouwd. Maar Ida overlijdt in 1838 de eerste opvolger volgens het kadaster is Michiel Beckers de vader van Marie dus daar zit een flink gat van jaren tussen die ik niet kan vinden . Maar volgens de MVS hebben de overgrootouders van Marie hier ook gewoond en dat kan gehuurd zijn.

1880 overlijdt de overgrootvader van Marie genaamd Hubertus Hendrix en er word een MVS op gemaakt over de bezittingen en de verdeling onder de erfgenamen.

Hubert Hendrix 1880 2 (2)

Hubert Hendrix 11-02-1880 mvs 3 (2)

Hubert Hendrix 11-02-1880 mvs 4 (2)

Dit geschrift is wel lastig te ontcijferen maar in het kort staan hier de ooms en tantes van Marie op en haar vader.

Memorie van aangifte den nalatenschap van Hubert Hendrix en zijn echtgenote Anna Marie Hendrix overleden Catsop, Elsloo , op 11 februari 1880

Ondergetekenden

1 Michiel Beckers wonende te Catsop gehuwd en in gemeenschap van goederen met Maria Catharina Hendrix dochter van de overledene  (vader en moeder van Marie)

2 Willem Hubertus Hendrix kantoorbediende in Roermond zoon van de overledene

3 Jan Franciscus Hendrix kloosterbroeder wonende bij Gent (Reckheim) Broeder Julius

4 Marie Lucia Hendrix dochter van de overledene bijgestaan en gemachtigde door haar echtgenoot Frans Punsch (Ponot) metselaar wonende samen te Antwerpen

Hubert Hendrix had nog een zoon genaamd Nicolaas Hendrix de dochter en zoon van hem verklaren dat ze hem niet kunnen vinden . De notaris is Gorkum uit Beek.

Wat valt er te verdelen een stuk grond in Geversdal bouwland perceel B574 dit zal later bij Michiel Beckers op de legger staan van het kadaster. Verder staan er meubelen op en geld . Hij moest ook nog pacht betalen en er blijft een bedrag over van 281.46 voor de verdeling .

Dan staat er zijn adres op dus Hubertus en zijn echtgenoten woonde op het adres waar later ook Marie is geboren maar toen was het al in het bezit van zijn vader Michiel Beckers. Marie was ongeveer 3 jaar toen.

beckers -Hendrix

Tweede bevolkingsregister vanaf 1890

We zien dat Michiel Beckers nu de hoofdbewoner is met zijn vrouw Marie Catharine Hendrix overleden in 1910. En zijn schoonmoeder woonde in die tijd er ook nog overleden in 1890 . Marie Beckers daar staat al bij rechts dat ze al genoteerd staat op een ander blad en dat is bij Drick Wouters in de daalstraat.

Dus de oma van Marie Beckers  is gestorven en weer werd er een MVS op gemaakt .

anna maria Hendrix 22-03-1890 mvs 2 (2)anna maria Hendrix 22-03-1890 mvs 3 (2)

Er is niet veel veranderd alleen in die verstande dat Willem Hendrix uit Roermond zich sterksmakende voor zijn broer en zus dus die waren er niet.

Nicolaas was nog steeds niet gevonden en de erfenis bestond uit meubelen en kleren ter waarde van 81,75 gulden voor de rest had ze geen contanten aan penningen of schulden. Dus marie heeft dit wel bewust mee gemaakt ze was ongeveer 13 jaar.

We gaan de leggers er bij pakken van deze woning hoe het is verlopen met de eigendommen.

Renaerts -Ida Hendrix

De eerste legger van deze woning bevestigd wat ik hierboven schreef wed. van Jan Rijnaerts staat iets anders geschreven zijn vrouw schreef zich Ida Hendrix.

beckers -Hendrix en beckers-Wouters

In 1875 koopt Michiel Beckers het huis in 1877 het geboorte jaar van Marie Beckers verbouwd zijn vader dit huis door de schuur te verlengen. Later verbouwd hij het huis of schuur in 1912 en veranderd het kadasternummer in B1721 en B1722 . Onder aan staat nog een huis van de familie Beckers dit huis lag op het einde het zogenaamd middeleeuws huis Jan Steps koopt dat later van hem die woonde daar tegen over.

Schermafbeelding 2023-02-24 185844

Hulpkadasterkaart uit 1877 en we zien B1721 en 1722 en gearceerde dat is bij gebouwd  eigendom in die tijd van Michiel Beckers .

Maar waar ligt C55 en het oude nummer Catsop 60

Schermafbeelding 2023-02-07 145623

Het is op den dries 31 geworden hier is Marie Beckers geboren

We gaan vanaf nu naar de daalstraat waar Marie Beckers gaat wonen met Drik Wouters 

2020-01-28 (2)

Kadasterkaart uit 1910 waar het kruisje staat is het huis van de familie Wouters-Beckers heel veel is er niet veranderd een paar grenzen recht getrokken en volgens mij de bakoven verplaatst en kwam naast het huis te liggen .

FB_IMG_1578907399964

Wanneer deze foto is gemaakt is niet bekend maar aan de antenne te zien in de zestiger of begin zeventiger jaren toen woonde Max en Lisa in de linkse woning en ging ik altijd naar de t.v. kijken hij was een van de eerste die een t.v. had .De rechtse woning is gebouwd door Willem Vranken die met Chatarina Wouters was getrouwd mijn oom Gus Cobben vertelde me dat dit vroeger een paarden stal is geweest. Je ziet nog het puntje van de schuur wat ik op de volgende foto laat zien.

FB_IMG_1578817090685 (1)

Schermafbeelding 2023-02-07 184259

Als u de foto met de hulpkaart van 1886 vergelijkt kan men zien dat het Perceel B1802 uit twee woningen bestaat en dat is al van ouds her zo geweest dit was al in de Franse tijd en er voor al toen bewoond door Bovens en Beckers. Dat zijn de percelen B1301 en B1302 .Als ik later de familie Wouters in zijn geheel ga behandelen kom ik hier op terug . De schuur is afgebrand en is helaas niks meer van over . En de naam van Marie van de trepkes (Marie Beckers) als u de foto aan de linker kant bekijkt dan weet u waarom.

Drik wouters (2)

De legger van Drick Wouters en Marie Beckers de percelen veranderen steeds dat ziet u in de rechter kolom van omschrijving en kan men zien wanneer er een verbouwing is geweest.

wouters -Beckers

Het bevolkingsregister van Wouters hier hebben ze verschillende Wouters bij elkaar gezet maar ze hebben wel hier allemaal gewoond en zijn er geboren. Boven aan staat Lucia Sabille Peters dat is de moeder van Drik Wouters zijn vader was al overleden, en zijn broers staan er ook op er waren 10 kinderen er blijven er zo te zien 4 over. Een er van is in Luik overleden de rest is in Catsop gebleven en zal ik zeker later nog een keer op terug te komen.

U ziet dat er bij Drik Hoofd staat dus hij was op dat moment de hoofdbewoner en om papier uit te sparen hebben ze de oude gebruik en aan gevuld en ziet u alle kinderen van Drik Wouters en Marie Beckers  onder aan bijgeschreven.

FB_IMG_1578907302519

Je ziet nog de bovengrondse eclectische draden lopen .

De bid prentjes van Marie en Drik.

We weten nu waar Drik Wouters en Marie Beckers geboren zijn  en gewoond hebben en  gaan we nu de kinderen van hun behandelen . De foto hieronder van ongeveer 1950 staat de familie Wouters-Beckers deze is gemaakt voor  hun 50 jarige bruiloft hier staan de kinderen met aanhang op met sommige familie leden  van Drik en Marieke

40 jarig huwelijk drik wouters (2)

1 Jan Wouters zoon van 35-23  2  Lie Curfs  vrouw van 25  3  Frits Schroyen  zoon van …  4 ? 5 ? 6 Pierre Wouters  7 ? 8 ?  9 Harrie Vranken zoon van 38 en 14   10 Wim Vranken  man van 17   11 Jan van Maxke (Wouters) 12 ?  13 Nic Wouters zoon van 35-23  14 Nicolaas Vranken man van 38  15 Wim Schroyen  man van 39  16 Tjeu Vranken  man van 32  17 Trina Wouters vrouw van 10  18 Magriet Wouters dochter van 35  19 Mia Vranken-Vranken vrouw van 20 dochter 14 en 38  20 Willie Vranken man van 19  21 ? 22 ? 23 An Wouters -Schepers vrouw van 35  24 Lisa Wouters  25 Harrie Wouters 26 Frans Wouters man van 27  Nel Wouters-Gorissen  vrouw van 26   28 An Frederix -Wouters vrouw van 33  29  Mientje Beckers (nicht van Beckers van ? Mientje heeft als kind enkele jaren in Catsop gewoond en ook hier naar school gegaan). 30 Cornelia Cobben (moeder van Harrie) 31? 32 May Wouters -Vranken vrouw van 16   33 Giel Wouters man van 28  34 Max Wouters  35 Sjeng Wouters man van 23   36 Drik Wouters 37  Anna Maria Hubertina Beckers (Marieke van de Trepkes)  38 Sie Wouters – Vranken  39 Nelia Wouters -Schroyen  40  Lucienne Vranken dochter van 16-32  41 Henk Wouters zoon van 33 en 28  42 Jan Schroyen  zoon van 39-15  43 Mia Vranken dochter van 16-32  44 Bert Wouters zoon van 35-23  45  Corrie Wouters dochter van 35   46 Maria Wouters dochter van 35-23   47 Catherientje Vranken dochter van 16-23   48 Harrie Vranken zoon van 10 en 17   49 Math Vranken zoon van 10 en 17  Frans Wouters zoon van 35 en ?

Wat uniek is in deze familie drie broers trouwen met drie zussen

Trina en Willem en Familie 1

1 Trina Wouters  2 Willem Vranken 3 Sie Wouters 4  Nicolaas Vranken 5 May Wouters 6 Tjeu Vranken

Omdat dit zo uniek is ga ik de familie foto van familie  Vranken ook even er bij pakken

50 jaar getrouwd 1

Ik ga hier niet alle namen bij zetten maar je kan er de drie broers en zussen er wel uit halen en de familie Vranken vond Catsop wel erg leuk want op 1 Staat Martin Daemen  (Catsop)  4 Net  Vranken zijn vrouw . De ouders van hun 3 Ties Vranken 2 Anna Chatharina  Penders

Maar het gaat hier om de familie Wouters-Beckers en hier onder volgen hun kinderen

Uit hun huwelijk worden 15 kinderen geboren.

1

Lucia Sibilla, genoemd naar haar grootmoeder aan vaderszijde Wouters, dr. van Drick (Hendrik Hubert) Wouters (IIb) [blz. 2]  (landbouwer) en Anna Maria Hubertina Beckers,

geb. op zondag 27 mei 1900 te Elsloo [li],

ged. Rooms Katholiek op zondag 27 mei 1900 aldaar (getuigen: haar grootmoeder Lucia Sibilla Peters (zie I [blz. 1] ) en haar grootvader Michiel (Jan Michael) Beckers, als Michael Beckers),

ovl. (83 jaar oud) op zaterdag 31 december 1983 in het ziekenhuis (?) te Sittard [li],

begr. op dinsdag 3 januari 1984 te Elsloo [li] Mariakerk om 11:00 uur,

 1. (resp. 25 en 23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 6 november 1925 te Elsloo [li]

met Nicolaas Hubertus Vranken, zn. van Mathijs Hubert Vranken (mijnwerker) en Anna Katharina Penders,

geb. op woensdag 25 december 1901 te Elsloo [li],

ged. Rooms Katholiek op woensdag 25 december 1901 doopnamen Hubertus Nicolaas aldaar (getuige: Nicolaas Vranken, Elisabeth Janssen),

mijnwerker,

ovl. (67 jaar oud) op zondag 14 september 1969 in het ziekenhuis te Sittard [li],

begr. op donderdag 18 september 1969 te Elsloo [li] Maria kerk om 10:00 uur.

Ze werd Sie genoemd en trouwde met Nicolaas Vranken

Trina en Willem en Familie 1

3 Sie  Wouters   4 Nicolaas Vranken

1935 1

Deze foto is gemaakt in 1935 1 Mia Vranken 2 Sie Wouters 3 Harrie Vranken

001 (6) 1

Sie Wouters 2 kan Mia of Harrie zijn

Sie l.mia Vrancken op schoot Harrie Vranccken 1

1 Mia Vranken 2 Sie Wouters 3 Trina Wouters 4 Harrie Vranken

vranken 2 1

1 Sie Wouters 2 Harrie Vranken

2 .         Sjeng (Jan Christiaan Hubert, Jan) Wouters, zn. van Drick (Hendrik Hubert) Wouters (IIb) [blz. 2]  (landbouwer) en Anna Maria Hubertina Beckers,

geb. op dinsdag 3 september 1901 te Elsloo [li],

ged. Rooms Katholiek op dinsdag 3 september 1901 opgegeven namen: Joannes Hubertus Christianus aldaar (getuigen: zijn oom Jan (Joannes Jacobus Hubertus) Wouters (IIa [blz. 2] ), als Jean Wouters, zijn oom Jan (Joannes Jacobus Hubertus) Wouters (IIa [blz. 2] ), als Jean Wouters, Elisabeth (Maria Elisabeth) Broekhoven, Elisabeth Hendrix),

metselaar; bestuurslid fanfare de Maasgalm; wethouder in Elsloo [1949?],

oudvoorzitter fanfare “de Maasgalm” op vrijdag 9 mei 1969 te Elsloo [li],

feestavond “Maasgalmvrienden” kan niet doorgaan i.v.m. plotseling overlijden oud-voorzitter J. Wouters

maasgalmvrieneden 9-5-1969

9-5-1969

09-05-1969

Ovl. (67 jaar oud) op woensdag 7 mei 1969 in het ziekenhuis te Sittard [li],

begr. op zaterdag 10 mei 1969 te Elsloo [li] Mariakerk,

was getrouwd

met Anna Maria Catharina Scheepers (Schepers),

geb. op zaterdag 1 augustus 1903 dr van Nicolaas Schepers en Maria Margaretha Cremers te Elsloo [li],

ovl. (85 jaar oud) op zondag 26 februari 1989 te Elsloo [li],

begr. op woensdag 1 maart 1989 om 14:00 uur aldaar St. Augustinus.

 1. (resp. 27 en 25 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 8 februari 1929 te Elsloo [li],

Hier onder volgen wat fotos van het gezin Wouters-Scheepers

sjeng en kinderen 1

Het gezin Wouters -Scheepers deze foto is ook gemaakt tijdens het 45 jarig huwelijksfeest van hun grootouders vader en schoonouders  Paul was nog niet geboren maar zijn moeder was wel in verwachting van hem dus dit is ongeveer in 1950 gemaakt . Harrie Wouters was op dit moment in Indië.    1 Frans Wouters 2 Sjeng Wouters 3  Anna Schepers 4 Bert Wouters 5 Maria Wouters 6 Pierre Wouters 7 Corry Wouters 8 Magriet Wouters 9 Nico Wouters 10 Jan Wouters

communie feest 6-5-1934 1

Omdat Harrie op de vorige foto er niet op staat hebben we hem hier op een communie feest van 1934 we zien op 1 Lisa Wouters 2 ?  3 Trina Wouters 4 Mia Vranken 5 Harrie Wouters  (Sjeng en Anna)

Sjeng Wouters Sjeng Lemmens en pap van Jaen Frederix 1

1 Sjeng Wouters  2 Sjeng Lemmens 3 Frederix (vader van Jaen Frederix Leraar)

scheepers met Harrie en Piere in de wagen (2) 1

1 Anna Scheepers 2 Harrie Wouters 3 Pierre Wouters

Sjeng Wouters- An Scheepers

9d4ff5e2-aba8-426f-9706-fc901257ca1e 1

1 Harrie Wouters 2 Maria Wouters 3 Magriet Wouters 4 Pierre Wouters 5 Sjeng Wouters 6 Jan Wouters  7 Anna Scheepers 8 Corrie Wouters 9 Nico Wouters 10 Frans Wouters 11 Bert Wouters 12 Paul Wouters

20c5a42b-fa33-4774-8e44-49427e169fa0 1

1 Sjeng Wouters 2 Anna Scheepers

2690f98f-d2c6-4dee-ab1f-64a1dc774f77 1

1 Sjeng Wouters  2 Anna Scheepers   3 Sjeng Wouters (Spaubeek)  4 Marieke Wouters 5 Bert Wouters 6 Huub Wouters (Spaubeek broer van Jo 8) 7 Maria Wouters 8  Jo Wouters

Sjeng zijn beroep was metselaar hieronder een paar voorbeelden hiervan

eerste foto is gemaakt bij de bouw van de maria kerk Elsloo

schepers 1

Anna Scheepers

3

Cornelia Maria Catharina, roepnaam Nelia

geb. op donderdag 25 december 1902 aangifte: vrijdag 26 december 1902 te Elsloo [li] – akte 49,

ged. Rooms Katholiek op donderdag 25 december 1902 opgegeven namen: Cornelia Maria aldaar (getuige: Willem Hendrix, Cornelia Cobben),

ovl. (65 jaar oud) op vrijdag 15 maart 1968 te Brunssum [li],

begr. op dinsdag 19 maart 1968 om 11:00 uur te Treebeek [li] St. Barbarakerk,

 1. (resp. 26 en 25 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 8 november 1929 te Elsloo [li] – akte 12

met Wilhelm (Wilhelmus) Schroijen (Schroyen),

geb. op vrijdag 22 april 1904 zn van Godefridus Schroijen (betonwerker) en Willemina van Pol te Heijthuijsen [li],

mijnwerker,

ovl. (65 jaar oud) in april 1970 te Brunssum [li],

Voor het echtpaar Wouters -Schroyen kijk even op de groeps huwelijksfoto op  15 Wim Schroyen   37 Nelia Wouters  op 3 Frits een zoon en op 42 Jan eveneens een zoon van hun

liza wouters 1

1 Nelia  Wouters 2 Trina Wouters  3 Lisa Wouters  4 Marie van de trepkes

4

                Maria Catharina,

geb. op woensdag 25 mei 1904 te Elsloo [li] – akte 17,

ged. Rooms Katholiek op woensdag 25 mei 1904 doopnamen: Maria Catharina Hubertina aldaar (getuigen: haar aangetrouwde tante Maria Louisa Reubsaet (zie IIc [blz. 4] ), als Maria Reubsaet, Gerang Nulaars),

ovl. (3 jaar oud) op donderdag 20 februari 1908 te Elsloo [li].

5

Maximiliaan Hubertus Michael, roepnaam Max

geb. op maandag 18 december 1905 te Elsloo [li] – akte 56,

ged. Rooms Katholiek op maandag 18 december 1905 genoemd naar zijn peter aldaar (getuigen: zijn oom Max (Maximiliaan Hubert) Wouters (IIc [blz. 4] ), als Maximilaan Wouters, Helena Beckers, vervangende getuige Catharina Beckers),

ovl. (69 jaar oud) op maandag 25 augustus 1975 in het ziekenhuis te Sittard [li],

begr. op donderdag 28 augustus 1975 om 10:00 uur te Elsloo [li] Mariakerk.

Max staat op de groepsfoto op nummer 34 je komt hem zelden of niet op een foto dus deze is ook de enigste wat ik in mijn bezit heb.

6

Catharina Maria Margaretha,

geb. op maandag 1 april 1907 te Elsloo [li] – akte 17,

ged. Rooms Katholiek op dinsdag 2 april 1907 aldaar,

ovl. (11 maanden oud) op donderdag 5 maart 1908 aldaar,

begr. op donderdag 5 maart 1908 aldaar

7

Gerardus Hubertus,

geb. op woensdag 9 september 1908 te Elsloo [li] – akte 42,

ovl. (5 jaar oud) op zondag 4 januari 1914 te Catsop [li],

begr. op zondag 4 januari 1914 te Elsloo [li].

8

Elisabeth Hubertina Catharina,

geb. op maandag 7 maart 1910 te Elsloo [li] – akte 16,

ovl. (3 jaar oud) op donderdag 15 januari 1914 te Catsop [li],

begr. op donderdag 15 januari 1914 te Elsloo [li].

9

Mai (Maria Hubertina),

geb. op dinsdag 21 november 1911 te Elsloo [li] – akte 49,

ovl. (88 jaar oud) op zondag 6 februari 2000 te Geleen [li],

 1. (resp. 24 en 26 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 10 april 1936 te Elsloo [li] – akte 7

met Tjeu (Heinrich Mathias, Thieu) Vranken, zn. van Mathijs Hubert Vranken (mijnwerker) en Anna Katharina Penders,

geb. op dinsdag 2 november 1909 te Hamborn [nw, Duitsland],

mijnwerker,

ovl. (84 jaar oud) op maandag 4 juli 1994 te Geleen [li],

Trina en Willem en Familie 1

5 Mai Wouters  6   Tjeu Vranken

10         Giel (Michiel Christiaan Hubert) Wouters, zn. van Hendrik Hubert Wouters (IIb) [blz. 2]  (landbouwer) en Anna Maria Hubertina Beckers,

geb. op maandag 10 maart 1913 te Elsloo [li] – akte 19,

mijnwerker,

ovl. (69 jaar oud) op zondag 31 oktober 1982 te Geleen [li],

begr. op donderdag 4 november 1982 om 10:30 uur te Elsloo [li] Mariakerk,

 1. (resp. 27 en 22 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 16 augustus 1940 te Elsloo [li] – akte 13

met Anna Fredrix, dr. van Nicolas Mathieu Fredix (mijnwerker) en Maria Hubertina Notten, dr. van Nicolaas Mathieu Fredrix (mijnwerker) en Maria Hubertina Notten,

giel en marie frederix 1

1 Anna Frederix  2 Giel Wouters en op 3 Henk Wouters

11                  Trina (Catharina Lucia Hubertina),

geb. op vrijdag 4 september 1914 te Elsloo [li] – akte 59,

ovl. (88 jaar oud) op donderdag 2 januari 2003 te Sittard [li],

begr. op maandag 6 januari 2003 te Elsloo [li],

 1. (resp. 24 en 26 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 26 mei 1939 te Elsloo [li] – akte 17

met Wim (Willem Hubert) Vranken, zn. van Mathijs Hubert Vranken (mijnwerker) en Anna Katharina Penders,

geb. op maandag 7 oktober 1912 te Elsloo [li],

mijnwerker,

ovl. (64 jaar oud) op zondag 21 augustus 1977 te Elsloo [li],

begr. op donderdag 25 augustus 1977 om 11:30 uur aldaar Mariakerk. Uit dit huwelijk 3 kinderen,

 1. (resp. minstens 62 en minstens 63 jaar oud) (2) na 1977

Trina Wouters en Willem Vranken hebben de de paardenstal omgebouwd tot woning en Trina is in haar geboorte plaats gebleven samen met Max en Lisa Wouters die naast hun woonde.

vranken daalstraat 1

1 May Wouters 2 Sie Wouters 3 Trina Wouters

communie lucien1

Communie van Lucienne Vranken   1 Willem Vranken 2 Sie Wouters 3  Klaas Vranken 4 Christien Vranken

kermis 4 november 1935 1

4 november 1935 kermis 1 Nelly Wanten 2 Trina Wanten 3 Marieke Wanten

kermis in kotem 1935 1

Kermis Kothem 1935 1 ? 2? 3 Trina Wouters 4 Willem Vranken

willem 1

1 Willem Vranken 2 Huub van Neske Kollards

willem 2 1

Carnaval 1 Mia Vranken 2 Willy Vranken 3 Willem Vranken

trina en vriendinnen 1

1 Trina Wouters 2 Marieke Wanten 3 Nelly Wanten

12           geb. circa 1914. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Hendrik Hubert,

geb. circa 1916 te Elsloo [li],

ovl. op vrijdag 30 augustus 1918 [2 jaar oud]

(Hendrik Hubert Wouters zn van Hendrik Hubert Wouters en Anna Maria Hubertina Beckers) te Catsop [li],

begr. op vrijdag 30 augustus 1918.

13                        Hendrik Hubert,

geb. circa oktober 1918 waarschijnlijk te Elsloo [li],

ovl. op zondag 16 februari 1919 [4 maanden oud]

(Hendrik Hubert Wouters zn van Hendrik Hubert Wouters en Anna Maria Hubertina Beckers) te Catsop [li],

begr. op zondag 16 februari 1919 te Elsloo [li].

14

Maria Elisabeth Wouters (Lisa)  ze is geboren op 23 mei 1920 in Elsloo

En is gestorven 6 oktober 2000 in Stein op 80 jarige leeftijd

Lisa staat op de groepsfoto op 24 en op de foto bij Nelia

 1. Frans (Franciscus Hubertus),
  geb. op zaterdag 1 juli 1922 te Elsloo [li],
  sleeper Maurits, mijnwerker,
  ovl. (55 jaar oud) op zondag 7 mei 1978 te Stein [li] [ovl.adv. 55 jaar],
  begr. op woensdag 10 mei 1978 om 10:00 uur aldaar St. Martinuskerk,

  woont
  ,
  Daalstraat 22 – Elsloo
  17-08-1950: Daalstraat 20 – Elsloo (vernummering)
  28-10-1950: Dorpstraat 15a – Elsloo
  05-02-1954: Kinskystraat 48 – Stein
  17-03-1956: Kinskystraat 8 – Stein
  15-12-1966: Leentstraat 21 – Stein
  ,
  tr. (resp. 26 en 24 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op dinsdag 31 mei 1949 te Elsloo [li]
  met Nelly (Hubertina Petronella) Wanten,
  geb. op dinsdag 28 oktober 1924 te Elsloo [li],
  ovl. (71 jaar oud) op woensdag 18 september 1996 te Sittard [li]. Uit dit huwelijk 2 kinderen. Foto van Nelly staat hier iets verder op samen met Trina en Marieke Wanten  . Frans Staat op de groepsfoto op nummer 26

Deze kwartierstaten en persoonskaarten zijn gemaakt door Wil Wouters

kwartierstaat Anna Maria Hubertina Beckers (2)

persoomskaart Drik Wouters en Anna Beckers

Kwartierstaat Lucia Peters Elsloo

Ik wil iedereen bedanken voor deze bijdrage zonder hulp zal dit niet lukken vooral mijn grote dank gaat uit naar Lucienne Vranken Paul Wouters, Roge Wouters en zijn Moeder Maria en die me bij de zoektocht naar foto’s geholpen hebben voor de stamboom en gegevens heb ik de Wouters kenner bij uitstek geraadpleegd Wil Wouters www.wilwouters.nl

verder wil ik Guus Peters en Wiel Mesters nog bedanken en de mensen die ik vergeten ben

         

Gepubliceerd door

catsop van vreuger

Ik ben Guus Smeets geboren en op getogen in Catsop mijn motto is wie geen verleden heeft ,heeft geen toekomst

4 gedachten over “Familie Wouters-Beckers uit de daalstraat Catsop”

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.