Familie Steps-Hendrix Deel 2

Als u deel 1 Steps algemeen https://catsopvanvreuger.com/2022/05/23/familie-steps-algemeen/  hebt gevolgd dan komt u op onderstaande stamboom uit . En hier gaan we verder met eerst Volgt 4.1. en dan aansluitend Peter Hubert Steps- Anna Daemen

3.1

Jan Gerard  /Jean / Joannes Gerardus, ged. te Elsloo 28-4-1817, (get. Geradus Steps, Anna Maria Kengen, Josph Fredrix, Maria Ida Sillen), schoenmaker, ov. te Catsop 2-12-1853, tr. 2-10-1843 te Beek Maria Judith Voogds / Vooghs / Vaes / Voogts / Vaags / Laugs, geb. te Beek 11-6-1814 (dr. van Jan Pierre Voogds en Marie Hélène Leenders) ov. te Elsloo 9-6-1878, 66 jr. Kinderen:

 • Maria Helena, geb. te Beek 10-7-1844, (get. o.a. Joannes Steps), ov. Terhagen 27-4-1851, 6 jr. oud;
 • (Maria) Elisabeth, geb. te Beek 8-4-1846 (get. o.a. Maria Elisabeth Steps), ov. te Elsloo 21-5-1882, 36 jr. , tr. 8-12-1880 Lambertus Janssen, geb. te Beek, 8-5-1816, 64 jr. ( zn. van Peter Janssen en Sibilla Wanten), herbergier / kleermaker, wdnr. van Cornelia Vrancken;
 • Jan Peter, geb. te Terhagen 25-8-1849 (get. o.a. Petrus Steps), wonend te Catsop, ov. aldaar 16-2-1925, tr. te Elsloo 8-11-1880 (Anna) Hubertina Hendrix , geb. Terhagen 28-4-1858, ov. Catsop 1-4-1916, 57 jr., (dr. van Martinus Hendrix, landbouwer, en Cornelia Dolmans). Volgt 4.1.

4.1

Jan Peter, geb. Terhagen 25-8-1849 (get. o.a. Petrus Steps), wonend te Catsop, ov. aldaar 16-2-1925, dagloner, tr. te Elsloo 8-11-1880 (Anna) Hubertina Hendrix , geb. Elsloo 28-4-1858, ov. Catsop 1-4-1916, 57 jr., (dr. van Martinus Hendrix, landbouwer, en Cornelia Dolmans). Kinderen:

 • Jan Gerard / Joannes Gerardus, geb. 6-10-1881 (get. Joannes Gelissen en Cornelia Dolmans) , ov. 3-3-1882, 6 mnd. oud;
 • Anna Catharina, geb. 6-4-1883 (get. Martinus Hendrix, Anne Catharina Steps) , ov. 4-9-1904, 21 jr. oud, ‘tering’, ongeh.;
 • Elisabeth, geb. 14-7-1885 (get. Joannes Hendrix, Elisabeth Steps), tr. 1911, Henri Arnold Ritzen. Kind: * N.n. 31-1-1919 te Maastricht;
 • Joannes Hubertus Michiel,, geb. 5-1-1888 (get. Michael Höveler, Maria Hermans) ,tr. te Beek 8-7-1915 Maria Hubertina Colaris, geb. 29-5-1895, ov. te Beek 6-12-1926. Kinderen:* Maria Christina, ov. te Beek 3-3-1917, 3 weken oud; * Maria Elisa Christina, ov. te Beek 14-8-1921, 3 mnd. oud;
 • Marie / Maria geb. te Kevelaer 20-5-1890 (get. Theodorus Collard, Maria Hendrix),ov. te Luik 10-10-1974, tr. 1. René Hanssen; tr. 2. Jozef Dessart;
 • Maria Gertrudis Hubertina, geb. 6-12-1892,(get. Petrus Steps, Gertrudis Hendrix), tr. 8-12-1916 Wilhelmus Hubertus Stienen, mijnwerker, geb. Elsloo 6-2-1878, zn. van Margaretha Stienen, (huwelijk bij vonnis van 12-3-1942 door echtscheiding ontbonden);
 • Hubertina Sibilla, geb. 30-12-1894 (get. Servaas Thissen uit Geulle,Sibilla Nijsten), ov. Limmel ca. 1954, tr. 21-6-1918 Hubertus  Esschenbach, geb. Meerssen 27-11-1895, (zn. van Wilhelmus Echenbach en Helena Gelissen), glasarbeider;
 • Peter Hubert / Petrus Hubertus, geb. 30-4-1898 te Kevelaer (get. Petrus Gilissen, Elisabeth Hendrix, Petronilla Tissen),mijnwerker,tr. te Elsloo 7-10-1921 Anna Maria Daemen, geb. 4-9-1900 te Boorsem  (get. Martinus Daemen en Judith Steps, dr. van Jan Daemen en Elisabeth Houben) ;
 • Antoinette, geb. 6-2-1900 (get. Louis Claessens – uit St. Pieter – , Anna Marchal),tr. 9-2-1923 Willem Delbressine uit Stein, mijnwerker;
 • Maria Judith, geb. 11-2-1901 Catsop, Het Einde (get. Leonardus Claessens, Maria Rutten e.v. Petrus Gelissen), ov. te Brunssum 4-8-1971, tr. 1-4-1921 Jan Joseph Ummels uit Geulle, mijnwerker.Kind: * N.n. 23-1-1922 te Beek.

Rechts het huis van Jan Peter Steps (Peter of Pie) en Anna Hendrix. Dus alles wat niet wit is was van hen.  foto 2022. Het is niet waarschijnlijk dat de situatie ook in 1880 zo was. Immers stenen ogen vrij nieuw terwijl destijds veel veldbrand werd gebruikt. Woning kan ook van leem zijn geweest en later verbouwd.

Om u een indruk te geven hoe het er in de jaren zestig er uit zag met voor de poort Anna Daemen.

Jan Peter Steps (senior) is – evenals zijn vrouw –  in Terhagen geboren (waar Jan Peter Steps precies is geboren is niet bekend) en later is hij naar Catsop verhuisd. We gaan eerst proberen te achterhalen waar zijn vrouw Hubertina Hendrix is geboren in het Terhagen.

Terhagen bestond vrijwel geheel uit kleine huisjes met allerlei schuurtjes en stallen; soms is het moeilijk voorstelbaar dat men er heeft gewoond.

Kadasterkaart 1880 van  Terhagen. C1141 was het huis van Bartholomeus Hendrix dat werd samengevoegd naar C 523. Op de rechter hulpkaart is te zien dat (later)  er verschillende panden zijn samen gevoegd en ondergebracht zijn onder C2062. Om het huis een beetje uit elkaar te trekken maak ik gebruik van een hulp kaart van het kadaster.

u ziet C 2062 maar ook C 523 dus in het midden van die twee zat C 1141 onvoorstelbaar maar waar . Op C 2061 woonde ook een hendrix genaamd Godfried een broer van Bartholomeus Hendrix de schaapsherder.

Bovenstaand de woning is de situatie van 2022, met dien verstande dat de woning in 1880 – toen drie in aantal – mogelijk van leem was. Is nu Terhagen 11

Hier ziet u via de satelliet hoe het Terhagen op dit moment er uit ziet en als u dit vergelijkt met de oude kadasterkaart ziet men dat er al veel weg is. Maar Terhagen 11 deze woning was toen in het bezit gedeeltelijk van Hendrix.

Dit is het bevolkingsregister van de ouders van Hubertina Hendrix, echtgenote van Jan Peter Steps (senior) . Het overzicht bevat meerdere namen van personen die later naar Catsop verhuisden; zo is ook de vader Joannes Martinus Hendrix in Catsop geboren. En diens vader was Bartholomeus Hendrix, een schaapsherder die ook heeft gewoond op C1141. Een broer, Godefridus Hendrix, woonde naast hem.

Wat gelijk opvalt is de geboorteplaatsen Willich. Dat duidt op ‘brikkebekkers’. Hubertina Hendrix, de oudste, staat niet op deze lijst, wat betekent dat ze al in Catsop woonde. Hubertina is in 1880 getrouwd. Op A35 (adres) staan ook Servaas Hendrix (ut ein hendje) en zijn zus Barbara (berb oet de gats); zij zijn dus verhuisd van A9 (adres) . A9 (oude adres)  hoort bij A35 (nieuwe adres). Alhoewel er al vanaf 1850 adressen zijn is een koppeling met kadastrale nummers bijna niet te maken. Maar als er iemand gehuurd woonde dan is dit bevolkingsregister heel belangrijk. Het kadastrale nummer is in dit geval te herleiden naar het huidig nummer Terhagen 11. En hebben tussen door tot nu toe verschillende familie gewoond b.v. Wanten-Bovens (deze Wanten was ook van Catsop) en later Vaessen etc.

Servaas Hendrix (ut ein Hendje) op nr. 4 blijft ook in deze woning wonen. Hij komt eerst later met zijn gezin naar Catsop en gaat op den dries wonen. Als nazaten kunnen worden genoemd Houben –Hendrix (Op den dries),  Lemmens -Hendrix  (Het einde; Tjeu Lemmens), Geel Hendrix- Houben,  Gus Bartels -Hendrix  etc.

Op nr. 7 staat Barbara Hendrix (Berb oet de gats). Zij trouwt met Hendrik Daemen. Zij woonde ook op den dries Catsop

De onderste is Anna Maria, de echtgenote van Michiel Hoevelears. Woonden ook tussentijds in Catsop. Woonden ook in Vorst, Duitsland. Deze familie zal ik later beschrijven.

We gaan naar het einde in Catsop waar het koppel Steps- Hendrix is gaan wonen.

Kadasterkaart 1880. B1518 is de woning van Jan Peter Steps en Hubertina Hendrix. Hij koopt in 1896 ook B1519 van zijn tante. Maar vanaf 1896 is B1519 zijn eigendom; rond ongeveer 1907 verwerft hij ook B1520.

Bovenstaand het bevolkingsregister vanaf 1881. Het huisnummer op  Het einde is  Catsop 25. Dit nummer gebruikte destijds ook zijn buurman, zwager Gilissen. Ook valt te lezen dat Hubertina Hendrix van uit Terhagen nu in Catsop is ingeschreven.

Op dit bevolkingsregister vanaf 1890 staan alle kinderen. Ook valt hier te concluderen dat zij ‘brikkebekkers’ waren: Maria en Pie Steps werden gedoopt in Kevelaer. Vele brikkebekkers die katholiek waren lieten hun kinderen daar dopen. En Peter was dagloner (brikkebekker) en landbouwer. U ziet dat verschillende kinderen in Maastricht zijn ingeschreven daar werkten ze meestal als dienstmaagd.

Het einde 38 was toen Catsop C 40 foto 2022

Voortbordurend op 4.1, Jan Peter Steps, valt op dat ook bij geboorte in Duitsland doopgetuigen staan. Bij Maria Steps is de getuige mijn overgrootvader Theodoor Collard. De getuigen van het achtste kind van Peter Steps (senior) zou dus familie lid kunnen zijn genaamd Petrus Gilissen de buren in Catsop op het einde. Zo kan men zien dat er heel veel mensen uit Catsop arbeiders waren in het brikkenwerk.  Ze gingen met hele gezinnen en ook wel met verdere familieleden. En het kan zijn dat ze op een boerderij hun brikken bakte of in ieder geval in de buurt hun werkzaamheden hadden. Dit werk is seizoensgebonden: vanaf het voorjaar tot in ver de nazomer, want deze arbeid was in de winter niet mogelijk. In de winter waren ze weer in het dorp, bouwden huizen en schuren en werd er plannen gemaakt voor verbouwingen aan hun huis, ze kochten land en ze hadden eindelijk geld om hun onderkomen uit te breiden. Meestal hadden ze ook nog wat land dat ze bewerkten voordat ze weg gingen en lieten dat bijhouden door familie.

In 1853 was er al een station in Meerssen. Aangezien dit het dichtst bij Catsop en Elsloo lag, is het goed denkbaar dat men vanaf daar naar Duisland reisde en later vanaf Elsloo. Zo ook de familie Hendrix en zwager Michiel Hoevelaers die er zelfs is geboren in Duitsland. Zijn vader was een Duitser en kwam uit de streek waar de rinkovens waren gevestigd. De (Nederlandse) ploegbaas bepaalde de prijs per duizend stuks stenen. Ook de kinderen waren in het productieproces betrokken, met als gevolg dat zij niet naar school gingen en vaak niet konden schrijven en lezen.

Rond 1900 en later  werd het financieel steeds oninteressanter omdat de Duitsers zelf hun ploegbazen gingen inzetten en de vergoeding daalde. Ook kwamen er machines die het werk overnamen.  De mensen in deze regio gingen zich meer hier richten op het mijnwerk, dat begon in 1902 (Wilhelmina Kerkrade) en op de landbouw.

Twee foto’s van brikkebekkers, afkomstig van de familie Hoevelers.  Opvallend is bij vergelijking van de foto’s er meerdere personen op staan die gelijkenis vertonen. Helaas heb ik van de onderste geen namen. Of hier Steps op staat weet ik niet. De vrouw van Michiel Hoevelers, Anna Maria Hendrix; zij overleed in 1905 aan een longontsteking. Zij staat op de bovenste foto. En zij is een zus van Hubertina Hendrix de echtgenote van Peter Steps (senior) dus zij waren zwagers en hadden dat zullen we straks zien nog meer belangen samen.

We gaan naar Catsop om te zien waar hun woonde en wat hun bezittingen waren.

Deze twee leggers zijn van het kadaster en laat de percelen zien wat ze in hun bezit hadden. U ziet 2389 rechtsboven het legger nummer en de onderste heeft dat nummer ook dus een vervolg.

Ik ga deze percelen splitsen en uitleggen waar dit is en ga ik alleen de schuren en huizen uit leggen.

U ziet B 1519, B1520,B1518 Dat word straks samen gevoegd en het kadaster maakt daar een melding van en maakt er een nieuw nummer van B1915 dat is het huis op het einde C40 nu nummer 38.

Dan B1736 word straks B1949 omdat er een schuur word bij gebouwd dit is ook een huis tegen over het huis op het einde ik leg dat straks uit.

B 1616 is een schuur apart en zal ik ook vermelden. Dit bouwland had hij gekocht van Leonard Driessen. Steps bouwt zelf de schuur. Ze noemen dat in de berg en de berg was Kitsenberg.

En C2064 en C2065 zijn woningen in het Terhagen waar ze een van gedeeltelijk in het bezit hadden. Hij koopt dat huis van een halfbroer van Michiel Hoevelaers en zijn stiefvader genaamd Johannes Hendriks en zijn vader had dezelfde naam . Ik denk dat dit niet lang in het bezit is geweest van Steps 1915 had het Hoevelers weer terug gekocht later komt er een dochter van hem hier wonen namelijk Tru Hoevelers met Grootjans.

Hulpkaart van het kadaster 1907 en u ziet gelijk twee percelen wat van Steps-Hendrix zijn B1736 word later B1749 en B1915 de woning waar hun woonde. Dat gearceerde rood is in aanbouw B475 Peerbooms B1916 is Gillissen.

situatie 2022 en dit kan u vergelijk met de hulp kaarten dan is de conclusie dat B1749 rechts weg is en dat heeft Huub Peerbooms afgebroken en een nieuw huis in de plaats gebouwd niet op de zelfde plaats.

Dit was B1749 en was na Steps in het bezit van Berb Peerbooms zus van Huub Peerbooms . Steps kocht dit van Johannes Geelkens. Hier heeft lang nog iemand gehuurd gewoond Drik Engelen- Marie Notten deze hadden eerst in Elsloo gewoond later zal de heer Engelen nog naar de daalstraat verhuizen en bij familie gaan wonen.

Dit Perceel genaamd schuur is B616 Steps bouwt deze om zich als landbouwer te ontplooien bij zijn huis had hij immers de plaats niet deze hulpkaart is van 1904. Ze noemen dat op de legger in de berg maar is het gebied Kitsenberg .

Kitsenberg kadasterkaart van 1880 en ik heb er ook een van 1820 u ziet B1616 liggen en dat noemen ze dan in de berg waarom komen we dadelijk achter. Maar die weg er na toe en wat er nou nog is de weg naar Beek-Geulle wandelpad is er altijd geweest en noemde ze de geversdalweg

Kadasterkaart 1920 om u te laten zien waar dit ongeveer is kan men van af zijn woning rechts volgen u gaat dan richting Geulle en komt dan op een splitsing en dan naar links daar lag B1616 schuur van Steps of deze toen al van steen was dat weet ik niet maar ik weet wel dat er achter een grote leemkuil lag die meestal met water gevuld was. En uit de overleving is me verteld dat de contouren van ramen en deuren er al in zaten maar ze zaten er niet in rond 1911 is Kitsenberg gerooid en lieten ze de bomen naar onder rollen en werd de weg verbreed.

Rechts van dit huis loopt nu het wandelpad en noemde ze de geversdalweg als u hier langs doorloopt loopt u tegen het geversdal aan en ligt hier ook rechts van deze weg en hij liep vroeger door tot Geverik voordat de autobaan er was . En hij kwam uit bij de holleweg. Er zijn zeker nog andere namen voor deze weg zoals kitsenbergweg.

Dit is zoals het nu uitziet 2022 en achter deze woning toen schuur lag Kitsenberg daarna komt de Horst en er is nog een boom van over dat is waar zoveel mistletoe in zit. Maar daar boven op was helemaal bos en burgemeester Van Mulken heeft in die tijd de opdracht gegeven om te rooien wat niet mocht daarom moesten de boeren er ook fruitbomen op zetten om een en ander te verdoezelen. Maar na Steps koopt Fransen – Bervoets deze schuur en maakt er een woning van in 1926. Maar daarom noemde ze dit in de berg waarom is nu duidelijk.

Dit is in het Terhagen 2022 en het eerste huis wat wit is was toen B2065 en het eerste B2064 dus hier had Steps eigendommen van een gedeeltelijk.

In 1916 sterft zijn vrouw Hubertina Hendrix in Catsop. Mogelijk dat op dat moment nog vier kinderen bij Jan Pieter Steps woonden of ergens anders werkzaam waren. Met betrekking tot de verdeling: zie onderstaande advertentie

 Deze advertentie wordt geplaatst nadat Hubertina Hendrix is overleden op 1 april 1916. Uit de kadastrale gegevens blijkt dat de meest verkopingen / overdrachten in 1924 en 1926 waren.

Wat uit de verkoping ook blijkt is dat hij een vaarkoe had (koetuig met kettingen). Hij bewerkte het land met een koe, destijds niet ongebruikelijk. Zie onderstaande voorbeelden.

U ziet de koeketting en koetuig voor op het hoofd en de eg er achter deze koeien werden gemolken en gebruikt als paard dus deze hadden een dubbele functie.

De heren Sassen uit Geulle met een dubbelspan met de koekar dus zo een kar had Steps ook te koop aan geboden.

We gaan verder in de tijd en de tweede advertentie heeft ook betrekking op een verkoop in Catsop.

Deze verkoop werd gehouden waar nu Café Vranken is (Bie Willemke). Dat was toen een koffiehuis maar van een andere Vranken. Vanaf III is deze advertentie gesplitst. De verkoop onder 8. heeft betrekking op een woning aan Op den dries,  het huis waar Gerardus Steps en Joke Sillen hebben gewoond. Dus hier staan verschillende verkopingen op deze advertentie niet alleen van Steps.

Wat word er verkocht het huis wat Berb Peerbooms koopt B1949 en tuin en boomgaard dus dat is tegenover waar hij woonde.

De schuur B1616 maar deze word pas definitief verkocht in 1926 aan Franssen. Voor de rest wat land en Michiel Steps een zoon van hem uit Beek verkoopt ook een gedeelte.

Vanaf nu gaan we de kinderen van Steps-Hendrix behandelen tenminste wat ik er van af weet.

De eerste twee kinderen zijn op jonge leeftijd overleden.

Het derde kind

Elisabeth Steps

 • Elisabeth, geb. 14-7-1885 (get. Joannes Hendrix, Elisabeth Steps), tr. 1911, Henri Arnold Ritzen. Kind: * N.n. 31-1-1919 te Maastricht;

Het vierde kind

 • Joannes Hubertus Michiel, geb. 5-1-1888 (get. Michael Höveler, Maria Hermans) ,tr. te Beek 8-7-1915 Maria Hubertina Colaris, geb. 29-5-1895, ov. te Beek 6-12-1926. Kinderen:* Maria Christina, ov. te Beek 3-3-1917, 3 weken oud; * Maria Elisa Christina, ov. te Beek 14-8-1921, 3 mnd. oud;

Vijfde kind

 • Marie / Maria, geb. te Kevelaer 20-5-1890 (get. Theodorus Collard, Maria Hendrix),ov. te Luik 10-10-1974, tr. 1. René Hanssen; tr. 2. Jozef Dessart;

Rechts Judith Steps en links haar tante Maria Steps op bezoek in Catsop.

Bidprentje van Marie Steps, overleden te Luik.

Zesde kind

 • Maria Gertrudis Hubertina, geb. 6-12-1892,(get. Petrus Steps, Gertrudis Hendrix), tr. 8-12-1916 Wilhelmus Hubertus Stienen, mijnwerker, geb. Elsloo 6-2-1878, zn. van Margaretha Stienen, (huwelijk bij vonnis van 12-3-1942 door echtscheiding ontbonden);

Van links naar rechts: Judith Steps, haar tante Tru Steps, Stien Dirix en Marieke Frederix die ook met een Steps getrouwd was, namelijk Martin Steps; op de voorgrond Piet Decker junior, een zoon van An Steps. Deze foto is genomen toen Pierre Steps trouwde. Dat feest werd meestal thuis gevierd en familie en bekenden kwamen helpen om vlaaien te bakken en te bedienen en alles voor te bereiden.

Maar Tru Steps tweede van links foto woonde ook in Catsop even de straat af ze is 1933 gescheiden en naar Maastricht verhuisd we gaan kijken waar ze de woning had.

Het huis van Tru Steps en Willem Stienen lag eigenlijk rechts achter deze poort. Te zien is nog het kleine afdakje, dat was vóór hen de woning. Ook lag er nog een schuur aan vast. Martin Daemen, een broer van de vrouw van Pie Steps neemt deze woning over van Tru Steps en gaat hier wonen. Hij komt hier wonen wat we straks zien toen hij vanaf Lindenheuvel met zijn kinderen hier naar toe komt.

Dit is de huidige situatie op het einde 2022.

Het zevende kind .

 • Hubertina Sibilla, geb. 30-12-1894 (get. Servaas Thissen uit Geulle,Sibilla Nijsten), ov. Limmel ca. 1954, tr. 21-6-1918 Hubertus  Esschenbach, geb. Meerssen 27-11-1895, (zn. van Wilhelmus Echenbach en Helena Gelissen), glasarbeider;

Achtste Kind 

 • Peter Hubert / Petrus Hubertus, geb. 30-4-1898 te Kevelaer (get. Petrus Gilissen, Elisabeth Hendrix, Petronilla Tissen),mijnwerker,tr. te Elsloo 7-10-1921 Anna Maria Daemen, geb. 4-9-1900 te Boorsem  (get. Martinus Daemen en Judith Steps, dr. van Jan Daemen en Elisabeth Houben) ;

Peter Hubertus Steps dit is Pie Steps wat in Catsop op het einde komt wonen en kom ik nog op terug omdat ik veel data over hem heb ga ik hier op verder onderaan maar alvast een foto voor dat hij getrouwd was.

Bovenstaand een foto van Peter Hubert / Petrus Hubertus / Pie Steps als jongeling, die in Catsop op Het einde komt wonen.

Het betreft een oude leger-foto. Op de kraag ziet men – waarschijnlijk – twee zwaarden die elkaar kruisen (cavalerie).  De indeling bij de cavalerie kwam meer bij catsoppenaren voor. Reden was dat ze met paarden konden om gaan; die werden veel gebruikt bij de cavalerie.

Negende kind

 • Antoinette, geb. 6-2-1900 (get. Louis Claessens – uit St. Pieter – , Anna Marchal),tr. 9-2-1923 Willem Delbressine uit Stein, mijnwerker;

Bovenstaand: 1. An Delbressine  2. Lies Delbressine   3. Wim Delbressine  4. Antoinette (Net) Steps  5. Gerda Delbresinne  6. Bea Delbressine  7. Berb Titulaer  8. Willem Titulair  9. Mia Delbressine  10. Chris Delbressine  11. Berghs  12. Berghs  13. Pierre Titulair  14. Tien Delbressine   15. Pepels  16. Pepels

Foto afkomstig van Wim Titulair de namen komen van ut vreugere van Stein site .

Tiende kind

 • Maria Judith, geb. 11-2-1901 (get. Leonardus Claessens, Maria Rutten e.v. Petrus Gelissen), ov. te Brunssum 4-8-1971, tr. 1-4-1921 Jan Joseph Ummels uit Geulle, mijnwerker.Kind: * N.n. 23-1-1922 te Beek.

Wij komen haar nog tegen op andere foto’s straks

Onderstaand het bidprentje van Maria Judith Steps. Zij was getrouwd met de uit Geulle afkomstige Josephus  Joannes Ummels. Een van hun kinderen is in Elsloo geboren. Blijkens het prentje is ze overleden in Brunssum.

Zo ver dus de kinderen van Pieter Steps en Hubertina Hendrix we komen ze op diverse foto’s dadelijk nog tegen.

Nu gaan we verder met een koppel die de woning overneemt op het einde  Pie Steps en Anna Daemen  maar dat gebeurt niet direct Pie en Anna  gaan eerst in Geleen wonen waar dat kan ik u ook zeggen.

Onderstaand een advertentie waaruit blijkt dat 19-09-1935 Pie Steps verhuist van Rozenlaan 22 (Lindenheuvel) naar Catsop. Zij zwager Daemen verhuis van Rozenlaan 24 naar Eindstraat 15, Catsop.

Krantenartikel 19-09-1935 en hier word beschreven dat Pie Steps als zijn zwager Martin Daemen van Lindenheuvel terug naar Catsop komen vanuit de rozenlaan.

Dit is nu de Rozenlaan 22 en 24. Maar of dat ook in 1935 zo was, is zeer de vraag. Dit betekent wel dat hun eerste kinderen ook hier zijn geboren: Pierre Steps, Lies Steps, Martin Steps, Annie Steps, Huub Steps, Harrie Steps Judith Steps. Paula Steps deze weet ik niet zeker en René Steps in Catsop.  

Waarschijnlijk kenden Pie Steps en An Daemen elkaar al in Catsop. Pie had volgens het kadaster de woning in Catsop al in 1926 op zijn naam staan dus het kan zijn dat hij het in de tussentijd verhuurd had. Hij verbouwt het nog eens in 1950.

Even terzijde. De overgrootvader van An Daemen, Thomas Daamen trouwde met Maria Elisabeth Penders en deze laatste is geboren Op den dries. Een kleinkind van hun zoon Jan Hubert Daemen, geboren in Boorsheim trouwt met Elisa Catharina Petronilla Houben (Lies) ook van Boorsheim. En dat zijn de ouders van Anna Daemen. Ook zij wordt geboren in Boorsheim. Haar broer Martin Daemen is nog in Vroenhoven geboren. Vervolgens verhuizen ze naar Catsop, waar nog enkele andere kinderen worden geboren.

Lies Houben staat in de deuropening; of het Anna is die de trap af komt is nog de vraag. Voor het overige zijn hier geen namen van bekend.

Dit huis heeft nog lang bestaan en op de foto kan men zien dat de woning van Steegmans er nog voor lag; dat is later afgebroken maar die achterste woning bleef intact zo vertelde de familie. Maar mogelijk heeft de familie Daemen tussendoor ook nog elders gewoond (wordt vervolgd).

Dit is de familie Daemen, ook bedoeld om nog zoveel als mogelijk de namen te kunnen achterhalen. 1 ? 2 Martin Daemen;  3 is Anna Daemen die zich verstopt had achter haar moeder; 4 Reinier Daemen ? 5 ? 6 Pie Steps die aan het kijken is wat zijn echtgenoot is aan het doen; 7 Lies Houben; 8 Jan (Sjeng) Daemen; 9?

De vier geslachten. In de stoel Lies Houben met baby Annie, rechtsboven haar dochter Anna Daemen. Links boven de dochter van Anna Daemen, Annie Steps.

Originele doopakte van Pie Steps en Anna Daemen, afgegeven ten behoeve van het huwelijk met Anna Daemen.

Zoals aangegeven kwam Pie Steps in 1935 met Anna van Geleen naar Catsop en stort zich gelijk in het vereningingsleven: zie onderstaand bericht. Pie nam – niet zonder eigen belang –  het initiatief voor de Bond voor de grote gezinnen.

Met schrijft 1937. Wat opvalt is dat bij het vijfde kind een bonus wordt toegekend van Fl. 2,50.

Onderstaand een bericht uit 1938.

Ook bij het bouwen van woningen moest er rekening  gehouden worden met de grote gezinnen door verlaging van de rente en een boottocht voor de kinderen.

1949: hier word gemeld dat Pie Steps als houwer zijn zilveren dienstjubileum kreeg.

Een foto van het gezin van Pie Steps en Anna Daemen.

Vanaf linksboven: Lies Steps, Martin Steps, Annie Steps, Huub Steps. Onder van links naar rechts: Harrie Steps, Pie Steps (vader); Paula Steps, Anna Daemen-Steps (moeder) en Judith Steps. Niet alle gezinsleden staan er op. Waarschijnlijk is deze foto genomen in oorlogstijd. Pierre Steps (de oudste) was onder gebracht bij de Duitsers tijdens de oorlog bij de  Arbeitseinsatz was tijdens de Tweede Wereldoorlog de wettelijk verplichte inschakeling in de nazi-Duitse oorlogseconomie van jonge mannen uit bezette gebieden om de arbeidskracht van Duitse mannen te vervangen, die als soldaten dienst deden. Op weigering stonden straffen of er volgden represaillemaatregelen. Door (Theodoor) Reubsaet van op den dries kwam naar Pie toe om hem te waarschuwen dat zijn zoon Pierre aan de mijn stond vermoedelijk had hij verlof gekregen maar dat wist natuurlijk niemand. Maar Pierre Steps ging niet meer terug samen met Gus Claessen doken ze onder in eerste instantie bij de wiesvrouw (voedvrouw) in Stein . Toen de jongste geboren werd had de wiesvrouw (de voedvrouw) Pierre in de koffer gedaan van haar auto om zijn jongste broertje Rene  te laten zien . Daarvoor zijn ze ondergedoken in het bunderbos regelmatig kwamen de Duitsers controleren maar familie Steps had een tip gever die hun van te voren inlichtte als ze kwamen .Later kreeg ik nog een verhaal van de overleving dat ze ook ondergedoken waren in de oude zandgroeve in de Horsterweg Catsop. 

Ook had Pie Steps en Anna nog een bakoven en varkensstal op een andere plaats .

Op dit punt waar nu het waterbassin ligt lag vroeger het bakhuis en varkenstal van Steps-Daemen.

Nu volgen nog een aantal fotos van de familie Steps-Daemen soms zonder namen als iemand iets meer weet zal ik deze er bij zetten.

Deze foto zou genomen zijn in Lourdes. Niet alle personen zijn bekend. Boven, tweede van links is An Daemen met daarnaast haar broer Martin Daemen ? en rechts Pie Steps.

Pie Steps was uiteraard lid van de mijnwerkersbond en als er processies waren liepen ze met de vlag en aanhang mee in de processie.

V.l.n.r. Pie Steps, kapelaan Houben, dhr Brorens, pastoor Biermans, Pjèr Jeurissen, Sjeng Dobbelstein en Harie Kremers. Naast het vaandel van de fanfare Thei Daalmans. Naast het vaandel van de mijnwerkersbond Giljam Janssen (Bron Hein Kremers). Verder nog een vlag van de werkliedenbond.

Onderstaand nog een aantal naderhand ingekleurde foto’s.   

Huwelijksfoto van Huub Steps en Bertha Collard.

1. Martin Steps 2. Jan Collard  3. Huub Steps 4. Jan Collard 5. Pie Steps 6. Anna Daemen 7. Maria Elisabeth Gerarts (Uikhoven ) 8. Jan Collard.

Van links naar rechts 1. Huub Steps  2. Martin Steps   3. Marieke Fredrix   4. Tjeu Fredrix

Trouwfoto van Judith Steps en Sjir Martens

1. Martin Steps 2. Annie Steps  3. Stien Dirix  4. Paula Steps  5. Huub Steps  6. Judith Steps- Ummels  7. Marie Steps (Luik)  8. Lies Steps  9. Pierre Steps   10. Martha Steps-Theunissen  30. Bertha Collard  11. Rene Steps  12. Sjir Martens  13. Judith Steps  14. Harrie Steps  15. Pie Steps  16. Anna Daemen

Trouwfoto Pierre Steps.

1Marieke Frederix  2. Martin Steps  3. Angelien Daemen (zus van An Daemen)  4. ?  5. ?  6. Stien Dirix  7. Mathieu Lemmens  8. Louis Vroemen? 9. Martin Daemen (broer van An Daemen)  10. Judith Steps  11. Net Vranken (vrouw van Martin Daemen)  12. ?  13. Net Steps- Delbersine (zus van Pie)  14. ?  15. ?  17. Huub Steps  18. Sjang Franssen (Man van Angelien Daemen)  19. Pierre Steps(bruidegom)  20 ?  21. Martha Theunissen (bruid uit Bunde)  22. ? 23. Rene Daemen (broer Anna)  24. Gerda Coumans-Daemen  25. ?  26. Paula Steps  27. ?  28. Tru Steps (zus van Pie)  29. Pie Decker 30. Harrie Steps  31. Lies Steps  32. Jan Steps  33. Marie Steps (zus van Pie Steps)   34. ?  35. An Daemen  36. Pie Steps  37. Annie Steps  38. Jan Daemen  39. Bea Delbersine  40. Janny Lemmens  41. ?  42. Piet Decker  43. Annie Decker

1 Sjeng Meurkens ?  2. Pierre Steps  3. Martha Theunissen 4. ? 5. ? 6. Huub Martens 7. ? 8. Funs Martens 9. ? 10. ?11. ?12. ? 13. ? 14. ?15. ? 16. ? 17. Bertha Collard 18. ? 19. Harrie Steps 20. Huub Steps 21. Judith Steps (getrouwd met Ummels, zus van Pie) 22. Lies Steps 23. Stien Dirix 24. ? 25. Marieke Fredrix 26. Martin Steps 27. Pie Decker 28. Annie Steps 29. Rene Steps 30. Rienier Daemen (broer van An Daemen). De vrouw tussen 21 en 25 is  Marie Steps, zus van Pie Steps.

Paula (links) en Judith Steps.

Judith Steps en Wies ?

Judith Steps (links) en Stien Dirix

Boven van links naar rechts 1.Sjeng Cremers (Don Camilo) 2. Greet Dassen 3. Albert Cremers; onder Judith Steps en op de voorgrond Stien Dirix.

Judith Steps, Louis Vroemen en Stien Dirix

Deze foto staat ook in het boek van Catsop. 1. Martin 2. Huub 3. Lies  4. Pierre 5. Harrie  6. Paula 7. Judith  8. Pie  9. Rene  10. An Daemen  11. Annie.

Nog een recentere foto. Met waarschijnlijk: vlnr. Judith, Paula ,Lies, Harrie (tweede rij:) René, Martin. Vooraan Annie, Pierre, en Huub.

Dit was mijn verhaal over de familie Steps maar er kan altijd aan gevuld worden .

Mijn dank wil ik uitspreken aan de familie Steps voor de foto’s en verhalen verder Wiel Mesters voor de tekstverwerking en de stamboom.

Gepubliceerd door

catsop van vreuger

Ik ben Guus Smeets geboren en op getogen in Catsop mijn motto is wie geen verleden heeft ,heeft geen toekomst

3 gedachten over “Familie Steps-Hendrix Deel 2”

 1. Hoi Guus, prachtig om te lezen en de foto’s te zien.
  Een opmerking:
  Op een foto staat Judith met haar zus Paula aan de poort en niet
  Judith met tant Marie.
  Groetjes Marij

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.